Ковальов М.О., Єгорова І.М.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦІПЛИНИ «ГІДРАВЛІКА і ГІДРОПРИВОД». ХАРКІВ - 2017. 2017

для студентів спеціальності «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО» і «ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО» всіх форм навчання

|
2 ГІДРОСТАТИКА
3 ОСНОВИ ГІДРОДИНАМІКИ
Гідродинаміка вивчає загальні закони руху рідини та їх використання на практиці.
Гідроприводи
Насоси об'ємного гідроприводу
8 Об'ємні гідродвигуни і гідроапаратура

Книги и учебники по дисциплине Гидравлика и гидропривод: