<<
>>

ВАЛЮТНІ КУРСИ ТА ТОРГІВЛЯ

У 1990-х роках і в новому столітті ринки для товарів, багатьох послуг та фінансових активів стали глобальними. Наприклад, близько 15 % товарів і послуг, які споживачі, підприємства і уряд США купили у 2000 р., були вироблені іноземцями, а Сполучені Штати експортували понад 11 % обсягу виробництва США за кордон.

У 1965 р. ці обидві частки становили лише близько 5 %. Коли окремі особи, підприємства і уряд в одній країні мають намір торгувати, позичати або давати позику іншій країні, вони повинні обміняти свою валюту на валюту іншої країни, щоб виконати цю операцію. Номінальний валютний курс — це ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни: наприклад, японська єна у доларах США або євро у британських фунтах. Номінальний валютний курс звичайно називають просто валютним курсом. Тобто якщо хтось каже: «валютний курс», він або вона розуміє під цим номінальний валютний курс.

Чим купівля іноземного товару відрізняється від купівлі вітчизняного? Доларова ціна іноземного товару, послуги або активу, яка важлива для споживачів та інвесторів, має дві частини: 1) ціна іноземної валюти і 2) кількість доларів, потрібна для отримання необхідної суми іноземної валюти. Коли громадянин США купує японський фотоапарат або облігацію, двома частинами, які визначають доларову ціну, є ціна фотоапарата або облігації в єнах і валютний курс між доларом ($) і єною (¥). Якщо японський фотоапарат продається за ¥ 25 000, а єна коштує $ 0,01, тоді доларова ціна фотоапарата становить $ 250. Якщо споживачі США збільшують свій попит на японські фотоапарати, вони мають придбати більше єн для купівлі фотоапарата. Як ми побачимо далі, ця дія піднімає ціну єни проти долара.

Це просте обчислення ускладнюється зміною валютного курсу. Валютні курси з перебігом часу змінюються, тому що змінюється вартість валюти кожної країни щодо вартостей інших валют. Коли валютні курси змінюються, ціна іноземного товару для вітчизняних споживачів або інвесторів також змінюється.

Збільшення вартості валюти країни щодо валют інших країн називається поцінуванням. Зменшення вартості валюти країни щодо валют інших країн має назву знецінення*. Щоб побачити ефект зміни вартості валюти і валютного курсу, розгляньмо, скільки коштуватиме фотоапарат, коли єна поціновується з $ 0,01 до $ 0,012. Доларова ціна фотоапарата тепер дорівнюватиме $ 300. Поцінування єни зумовило подорожчання японських товарів порівняно зі співставними не японськими товарами. Протилежне трапиться, якщо єна знеціниться щодо долара. Якщо вартість єни падає з $ 0,01 до $ 0,008, доларова ціна японського фотоапарата впаде з $ 250 до $ 200. Японські товари тепер привабливіші на іноземних ринках, а зростання вартості долара робить товари США менш привабливими в Японії. Коли валюта поціновується, ціна товарів цієї країни за кордоном зростає, а ціна іноземних товарів, які продаються у цій країні, знижується. Коли валюта знецінюється, ціни на товари цієї країни за кордоном падають, а ціни іноземних товарів, що продаються у цій країні, зростають.

Зміна вартості валюти країни може вплинути на вітчизняних виробників і робітників. Коли долар поціновується суттєво, товари США стають дорожчими за кордоном, а експорт США скорочується. Для фірм, які конкурують на глобальних ринках, що охоплюють багато компаній у сучасній економіці, це означає нижчий попит на продукцію і звільнення робітників. Але зростаюча вартість долара вигідна споживачам США, тому що іноземна продукція дешевшає.

Номінальні та реальні валютні курси

Номінальні валютні курси є вартістю однієї валюти, вираженої в іншій валюті, як у прикладі з японським фотоапаратом. Однак вони не виражають співвідношення купівельних сил валют або реальний валютний курс. Уявімо, наприклад, що ви можете обміняти $ 1,00 на 1818 італійських лір (L). Хоча L1818 може видаватися великою сумою, у Римі гамбургер коштує L4500, а кава еспрессо у звичайному літньому кафе — L5000. Іншими словами, купівельна сила ліри значно нижча, ніж купівельна сила долара.

Давайте дізнаємося, чому. Реальні та номінальні валютні курси є різними поняттями, але ми можемо їх порівняти у простому прикладі. Припустимо, що Биґ Мак коштує $ 2,56 у Колумбусі, Огайо, і L4500 у Римі. Якщо за $ 1,00 купують L1818 на валютних ринках, ми знайдемо реальний валютний курс або відносну купівельну силу ліри до долара, порівнюючи витрати на гамбургери у доларовому вираженні. Нехай:

ЕХ = номінальний валютний курс в іноземній валюті на долар (лір на долар у нашому прикладі);

Рf = ціна товарів у іноземній валюті в іноземній країні (ціна в лірах Биґ Мак у Римі);

Р = ціна вітчизняних товарів у національній валюті (доларова ціна Биґ Мак у Колумбусі, Огайо);

ЕХr = реальний валютний курс (кількість співставних товарів, які вітчизняні споживачі можуть отримати, обмінюючи їх за одиницю вітчизняних товарів).

Реальний валютний курс ЕХr випливає з такого рівняння:

(8.1)

Щоб знайти вартість гамбургера у доларах, ми зробимо заміни і розв’яжемо рівняння (8.1):

Отже, за номінальним валютним курсом, застосованим у прикладі, за $ 2,56 купується один Биґ Мак у США, але 1,03 Биґ Маків у Італії. Використавши купівельну силу для вимірювання вартості Биґ Мак, дійдемо висновку: реальний валютний курс дорівнюватиме 1,03 італійського Биґ Мака за один американський Биґ Мак. У вираженні купівельної сили Биґ Мак дорожчий в Огайо, ніж у Римі.

Звичайно, в реальному житті різні країни виробляють багато різних товарів, тому реальний валютний курс, як правило, не визначається одним товаром. Натомість його обчислюють за індексами цін, порівнюючи ціну набору товарів у одній країні з ціною подібного набору в іншій. Споживчий індекс цін і дефлятор цін для валового внутрішнього продукту є двома прикладами індексів цін.

Так, як ми це робили для номінальних валютних курсів, ми можемо застосувати поняття поцінування та знецінення до реальних валютних курсів. Коли реальний валютний курс країни зростає (її валюта поціновується), країна може продати свої товари за більше одиниць іноземних товарів. Коли валютний курс країни падає (її валюта знецінюється), країна отримує менший обсяг іноземних товарів за одиницю вітчизняних товарів.

Співвідношення між номінальним та реальним валютними курсами залежить від рівнів інфляції в обох країнах. Ми знаємо, що реальний валютний курс ЕХr визначається рівнянням (8.1). Ми можемо обчислити процентну зміну реального валютного курсу DЕХr/ЕХr як процентну зміну чисельника рівняння (8.1) мінус процентна зміна знаменника:

або

(8.2)

Процентна зміна внутрішніх цін ΔР/Р є внутрішнім рівнем інфляції π. Подібно, процентна зміна іноземних цін є іноземним рівнем інфляції πf. Переписуємо рівняння (8.2) як

(8.3)

Рівняння (8.3) показує, що процентна зміна у номінальному валютному курсі має дві частини: процентну зміну в реальному валютному курсі та різницю між іноземним та внутрішнім рівнем інфляції. Розгляд цих частин окремо дає два пояснення зростання номінального валютного курсу: зростаючий реальний валютний курс або високий іноземний рівень інфляції відносно внутрішнього рівня інфляції, або обидва разом. Подібно до цього, спадний номінальний валютний курс відображає певну комбінацію спадного реального валютного курсу і високого внутрішнього рівня інфляції відносно іноземного рівня інфляції.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Bicca та Montblanca — це компанії у двох країнах, чиї валюти крона і ройял. Bicca виробляє кулькові ручки, які продаються по 2 крони кожна. Montblanca виробляє високоякісні авторучки, які продаються по 10 ройялів кожна. Реальний обмінний курс між Bicca та Montblanca становить 10 кулькових ручок за одну авторучку. Яким буде номінальний обмінний курс? Реальний обмінний курс є 10 кулькових ручок за одну авторучку, отже, за рівнянням (8.1), 20 крон (вартість 10 кулькових ручок) дорівнює 10 ройялів (вартість однієї авторучки), або 1 ройял = 2 крони.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ВАЛЮТНІ КУРСИ ТА ТОРГІВЛЯ:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)