<<
>>

ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ

Аналізуючи процес формування пропозиції грошей, ми описали діяльність трьох його учасників: центрального банку, банківської системи і небанківських інститутів. Проте оскільки міжнародні фінансові ринки є взаємопов’язаними, то іноземні центральні банки, вкладники і кредитори також можуть впливати на внутрішню пропозицію грошей.

Міжнародні фінансові трансакції особливо впливають на пропозицію грошей, коли центральні банки або уряди намагаються вплинути на обмінні курси своїх валют. Така інтервенція може спричинити конфлікт між цілями внутрішньої та міжнародної монетарної політики.

ФРС та інші центральні банки беруть участь у торгівлі на міжнародних валютних ринках для того, щоб контролювати обмінний курс своїх валют. Термін валют­на ринкова інтервенція (або інтервенція на валютному ринку) означає цілеспрямовану діяльність центрального банку з метою впливу на валютний курс. Валютні інтервенції на валютному ринку змінюють міжнародні резерви центрального банку, активи, що деноміновані в іноземних валютах, і використовуються у міжнародних трансакціях.

Якщо ФРС прагне збільшити вартість долара, то вона продаватиме іноземні цінні папери і купуватиме долари США на міжнародних валютних ринках. Якщо ж ФРС хоче зменшити вартість долара, то вона продаватиме долари США і купуватиме іноземні активи. Такі трансакції впливають на національну грошову базу, в чому ви можете легко переконатися зі змін у балансі ФРС.

Припустимо, наприклад, що намагаючись зменшити курс долара США, ФРС купує іноземні активи, скажімо короткострокові цінні папери іноземних урядів, на суму 1 млрд дол. США. Ця трансакція збільшить міжнародні резерви ФРС на 1 млрд дол. США, отже, іноземні активи ФРС зростуть на 1 млрд дол. США.

Якщо ФРС заплатить за іноземні активи, виписавши чек на 1 млрд дол. США, то це збільшить банківські депозити у ФРС на 1 млрд дол. США. Резерви банківської системи — пасив ФРС — також зростуть на 1 млрд дол.

США. Ми можемо підсумувати вплив цієї трансакції на баланс ФРС таким чином:

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Іноземні активи (міжнародні резерви) + $ 1 млрд Банківські депозити у ФРС (резерви) + $ 1 млрд

Але ФРС має альтернативу і могла б заплатити за іноземні активи 1 млрд дол. США готівкою. Оскільки готівка в обігу також є пасивом ФРС, то її пасиви все одно збільшаться на 1 млрд дол. США.

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Іноземні активи (міжнародні резерви) + $ 1 млрд Готівка в обігу (резерви) + $ 1 млрд

Оскільки грошова база дорівнює сумі готівки в обігу та резервів банківської системи, будь-яка трансакція спричинить зростання грошової бази на величину придбаних іноземних активів (міжнародних резервів). Іншими словами, купівля інозем­них активів центральним банком справляє такий самий ефект на грошову базу, як і купівля державних облігацій на відкритому ринку. Коли центральний банк купує іноземні активи, його міжнародні резерви і грошова база зростає на величину придбаних іноземних активів.

Аналогічно, якщо центральний банк продає іноземні активи для того, аби купити активи, деноміновані у національній валюті, то зменшуються і його міжнародні резерви, і монетарна база. Припустимо, що ФРС продає іноземні активи на суму 1 млрд дол. США, аби купити на таку ж суму внутрішніх активів. Утрата міжнарод­них резервів спричиняє зменшення іноземних активів на 1 млрд дол. США. Тим часом, якщо покупці іноземних активів, проданих ФРС, заплатили чеками, виписаними на внутрішні банки, то банківські резерви у ФРС, тобто пасив ФРС, зменшаться на 1 млрд дол.

США. Ця трансакція вплине на баланс ФРС таким чином:

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Іноземні активи (міжнародні резерви) – $ 1 млрд Банківські депозити у ФРС (резерви) – $ 1 млрд

Якщо, натомість, ФРС купила національну валюту за виторг від продажу іноземних активів, то готівка в обігу (інший пасив ФРС) зменшилася на величину проданих іноземних активів. Оскільки грошова база дорівнює сумі резервів та готівки в обігу, вона зменшується на величину проданих іноземних активів (міжнародних резервів), незалежно від того, купує ФРС депозити національних банків чи готівку за виторг.

Інакше кажучи, продаж іноземних активів центральним банком має такий самий вплив на грошову базу, як і продаж державних облігацій на відкритому ринку. Купівля центральним банком національної валюти, яка фінансується за рахунок продажу іноземних активів, зменшує міжнародні резерви та грошову базу на величину проданих іноземних активів.

Коли центральний банк дозволяє монетарній базі реагувати на продаж або купівлю національної валюти на валютному ринку, то така трансакція називається нестерилізована валютна інтервенція. Центральний банк має альтернативу і міг би використати операції на внутрішньому відкритому ринку, аби компенсувати зміни у грошовій базі, спричинені валютною інтервенцією. Продемонструємо це, розглянув­ши продаж іноземних активів Федеральною резервною системою на суму 1 млрд дол. США. За відсутності будь-яких компенсуючих інтервенцій грошова база змен­шиться на 1 млрд дол. США. Проте водночас ФРС могла б провести купівлю державних облігацій на відкритому ринку на 1 млрд дол. США, аби обмежити зменшення грошової бази, спричинене валютною інтервенцією. У цьому випадку активи ФРС зменшаться на 1 млрд дол. США, якщо вона продасть іноземні активи. Як ми бачили раніше, монетарна база зменшиться на 1 млрд дол.

США, якщо ФРС не зробить жодних дій у відповідь. Проте купівля цінних паперів на відкритому ринку Федеральною резервною системою на суму 1 млрд дол. США відновила б грошову базу до її попереднього рівня, тобто до валютної інтервенції. Наступний приклад описує ці трансакції:

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Іноземні активи (міжнародні резерви) – $ 1 млрд Грошова база (готівка в обігу та резерви) + $ 0 млрд
Цінні папери + $ 1 млрд

Валютна інтервенція, яка супроводжується компенсуючими операціями на внутрішньому відкритому ринку, що не змінює рівня грошової бази, називається стерилізованою валютною інтервенцією.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Як вплине на японську грошову базу факт купівлі Банком Японії 5 млрд дол. США на валютному ринку? Міжнародні резерви Банку Японії збільшаться на 5 млрд дол. США, а грошова база Японії зросте на еквівалентну 5 млрд дол. США величину в єнах.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 3. 1. Понятие, элементы и виды договоров купли-продажи.
 4. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 5. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 6. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 7. Приложение 17.
 8. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 9. Рентгенофазовый анализ
 10. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 11. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 12. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 13. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ