<<
>>

УРЯДОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Уряд США бере участь у фінансовій посередницькій діяльності безпосередньо, через фінансові установи, які фінансуються державою, або опосередковано, через гарантування кредитів, наданих приватними фінансовими посередниками.

Пряма участь: федеральні кредитні агентства

Федеральні кредитні агентства — це державні фінансові установи, що надають позики в інтересах проведення державної політики. Найсуттєвішими є позики для фінансування сільського господарства і житлового будівництва, а також студентські позики. У 2000 р. ці установи володіли активами, величиною 1883 млрд дол. США.

Державне кредитування фермерів є найдавнішою формою участі уряду США у фінансовому посередництві. Кредитна система сільського господарства випускає на ринок облігації та комерційні папери і використовує залучені в цей спосіб кошти для надання кредитів для закупівлі насіння й обладнання та житлових кредитів. Створена з мережі регіональних банків для кооперативів, федеральних земельних банків, федеральних посередницьких кредитних банків, Кредитна система сільського господарства вимагала багатомільярдної підтримки платників податків у 1987 р., коли виникла криза зі сплатою зобов’язань за позиками у сільське господарство.

Державне посередництво у сфері житлового будівництва є найвагомішим видом кредитної діяльності уряду. Федеральна національна іпотечна асоціація (FNMA, або «Fannie Mae»), Федеральна компанія з іпотечних житлових кредитів (FHLMC — «Freddie Mac») і Державна національна асоціація іпотечних кредитів (GNMA — «Ginnie Mae») є державними агентствами, які випускають облігації і скеровують отримані кошти на ринок іпотечних житлових кредитів. Лише GNMA є федеральною агенцією, а решта — агенціями, що спонсоруються з федерального бюджету. Хоча їхній борг явно не гарантований федеральним урядом, більшість учасників ринку вірять, що Державна скарбниця США не дозволить FNMA або FHLMC відмовитися від сплати своїх зобов’язань.

Ці два агентства демонстрували доволі стійке зростання портфелів наприкінці 1990-х років, зумовлюючи критику з боку конкурентів з приватного сектору.

Для стимулювання студентських позик на освіту уряд створив спеціалізовану установу — Студентська асоціація ринкових позик (SLMA, або «Sallie Mae») для викупівлі студентських позик, зроблених приватними фінансовими посередниками в межах Програми студентських позик. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років SLMA зазнала значних втрат унаслідок невиконання зобов’язань з повернення позик. У 1994 р. президент Клінтон підписав закон, який уповноважив Департамент освіти провести п’ятирічне дослідження, щоб визначити, чи спроможний уряд адмініструвати програму студентських позик з меншими витратами, ніж приватний сектор. У 1995 р. Конгрес звузив повноваження уряду в цій сфері, а у 2001 р. нова адміністрація Буша знову надала пріоритет федеральним кредитним агентствам.

Непряма участь: гарантування позик

Федеральний уряд відіграє також опосередковану роль у посередницькій діяльності, яка проявляється в гарантуванні позик, наданих приватними фінансовими установами. Такі гарантії є аналогом страхування, оскільки кредитор (приватна фінансова установа) не зазнає втрат, якщо позичальник відмовляється від виконання зобов’язань. Як і у випадку прямого посередництва, гарантування позик здійснюється багатьма агентствами. Управління житлового будівництва фермерів (FmHA) надає гарантії на окремі позики фермерів, Федеральне управління житлового будів­ництва (FHA) та Відомство у справах ветеранів (VA) гарантують деякі іпотечні жит­лові кредити, а Відділ освіти надає гарантії щодо студентських позик.

Останні тенденції

До 1990-х років багато аналітиків ставили під сумнів доцільність підтримання і збільшення прямої участі держави у фінансовому посередництві. Приватні фінансові установи нарікали на втручання кредитних агенцій, що фінансуються з державного бюджету, в іпотечну та інші види кредитної діяльності. Тим не менше, у 1990-ті роки в Конгресі було внесено пропозицію щодо створення нових агентств для адміністрування таких видів діяльності, як кредитування муніципального будівництва доріг, страхування іпотечного житлового кредитування ветеранів та страхування облігацій, що випускають для фінансування контролю за забрудненням довкілля.

Зростання в десять разів обсягів гарантування позик за останні два десятиліття і зростання останнім часом кількості випадків неспроможності виконання зобов’язань турбує багатьох аналітиків та урядовців. Причина полягає в тому, що надмірне гаран­тування позик стимулює моральний ризик. Приватні установи не будуть достатньо уважними у відсіюванні та моніторингу діяльності позичальників за наявності кредит­них гарантій. У свою чергу, ці проблеми коштують грошей платників податків. Під час краху Федерального страхування депозитів у сфері банківництва Головне бюджетно-контрольне управління (GAO) у 1990 р. повідомило Конрес, що збитки платників податків від державного гарантування позик може врешті-решт перевищити 100 млрд дол. США. З цього часу втратами обернулися гарантії студентських позик, а також низка невиконань зобов’язань за позиками, гарантованими Міністерством житлового і міського розвитку. Багато аналітиків вважає, що без реформ збитки плат­ників податків на гарантування позик будуть значними.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме УРЯДОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ:

 1. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 2. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 3. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 4. Приложение 17.
 5. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 6. Рентгенофазовый анализ
 7. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 8. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 9. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 10. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 11. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 12. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 13. 1. Содержание (функции) государственного управления
 14. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях