<<
>>

У цій завершальній частині підручника ми зосередимо увагу на національній економіці: як визначається обсяг виробництва та рівень цін, зв’язки між грошима, фінансовими ринками та інститутами і економікою в цілому.

У розділі 23 розпочнемо аналіз із вивчення поведінки ділових суб’єктів на ринку грошей, які визначають зміни у пропозиції (частина 5) та попиті на гроші. Для цього використаємо різні моделі попиту на гроші для пояснення того, чому індивіди та домогосподарства нагромаджують гроші.

Розділи 24 і 25 є головними у нашому дослідженні; тут розглянемо альтернативні підходи до моделювання та оцінювання зв’язків між фінансовою системою й макроекономікою. У розділі 24 ознайомимося з моделлю IS—LM—FE, яка допоможе нам встановити зв’язок між визначенням процентної ставки на ринках активів та визначенням обсягу виробництва товарів і послуг. У розділі 25 перейдемо до моделі AD—AS, у якій розкриємо залежність між виробництвом і рівнем цін, з одного боку, та сукупними попитом і пропозицією, з другого.

У розділах 26—28 пояснюється механізм проведення монетарної політики і її вплив на виробництво й інфляцію. У розділі 26 доводиться існування зв’язку між пропозицією грошей і виробництвом та наводяться його моделі, а також розглядаються останні приклади проведення монетарної політики. У розділі 27 простежимо, як інфор­маційні витрати у фінансовій системі визначають методи впливу монетарної політики на економіку. В останньому 28 розділі розглянемо причини та наслідки інфляції, зв’язок між нею і зростанням пропозиції грошей, її вплив на домогосподарства й фірми, а також методи, якими інфляцію можна стримувати.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме У цій завершальній частині підручника ми зосередимо увагу на національній економіці: як визначається обсяг виробництва та рівень цін, зв’язки між грошима, фінансовими ринками та інститутами і економікою в цілому.:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підручник,
 3. Введение
 4. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 5. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 6. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 7. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 8. Приложение 17.
 9. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 10. Рентгенофазовый анализ
 11. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 12. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 13. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 14. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 15. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 16. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 17. 1. Содержание (функции) государственного управления
 18. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях