<<
>>

Розділ 11. Зниження трансакційних та інформаційних витрат

Крах комуністичних режимів у колишньому СРСР та країнах Східної Європи на початку 1990-х років породив оптимізм та сподівання щодо особистої свободи, політичної демократії та ринкової економіки.

Водночас, як і передбачали фінансові аналітики, формування приватного підприємництва зіштовхнулося з певними труднощами. Заощадники не бажали надавати кошти внутрішнім позичальникам, віддаючи перевагу інвестиціям у державні облігації та іноземну валюту. А позичальники не мали можливості спиратися на слабко розвинені фінансові ринки. Угорщина і Польща зробили чималі кроки в розвитку фінансових ринків, тоді як у Росії цей процес триває і в новому сторіччі. Один видатний економіст зауважив, що «сотні мільярдів доларів залишались у панчосі», унаслідок чого підприємці були неспроможні фінансувати новий бізнес, а заощадни- ки — отримувати доходи від своїх заощаджень. Більшість фінансових експертів наполягала на тому, щоб зосередити зусилля на організації фінансових посередників.

Фінансові ринки США та багатьох інших промислово розвинутих країн світу забезпечують взаємодію заощадників і позичальників ефективніше, ніж фінансові ринки у новостворених економіках. Проте навіть тут усе ще існує чимало перешкод для ефективного переміщення коштів від заощадників до позичальників. У нашому аналізі фінансових ринків ми припускали, що позичальники успішно залучають кошти на фінансових ринках, а заощадники можуть використовувати інформацію, яку містять ринкові ціни, для прийняття рішень про розподіл інвестиційного портфеля. На жаль, фінансові ринки не функціонують так чітко, як ми вважали. У цьому розділі ми проаналізуємо перешкоди, які існують на фінансових ринках, — операційні та інформаційні витрати і побачимо, як їх здебільшого намагаються подолати у фінансовій системі США. Ми спробуємо пояснити, чому фінансові посередники (такі, як банки) знижують інформаційні витрати ефективніше, ніж фінансові ринки.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 11. Зниження трансакційних та інформаційних витрат:

 1. Введение
 2. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 3. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 4. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 5. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 6. Приложение 17.
 7. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 8. Рентгенофазовый анализ
 9. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 10. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 11. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников