<<
>>

Розділ 18. Зміни грошової бази

«Зло ховається в дріб’язку», — такими були слова розлюченого торговця відділу торгівлі державними цінними паперами Федерального резервного банку Нью-Йорка. Завданням цього торговця було виконання інструкцій банку щодо змін грошової бази.

Для торговця та його колег завершився нарешті важкий тиждень купівлі та продажу цінних паперів від імені ФРС. Проте жодна з трансакцій не стосувалася запланованої ФРС зміни грошової бази. Натомість кожна з акцій купівлі-продажу мала на меті компенсувати коливання грошової бази поза прямим впливом ФРС. Адже кожне коливання вимагало від торговців ФРС здійснення компенсаційних трансакцій — а це величезний обсяг рутинної роботи.

Що ж спричинило такі проблеми для торговця? У розділі 17 ми розглянули можливості ФРС впливати на розмір грошової бази шляхом операцій купівлі та продажу цінних паперів Державної скарбниці на відкритому ринку. Проте на практиці для ФРС усе виглядає не так просто. Зміні грошової бази, особливо в малих проміжках часу, передує багато причин. Аби контролювати обсяг грошової бази та пропозицію грошей, ФРС повинна компенсувати такі коливання. Як показує приклад із відділом торгівлі державними цінними паперами Федерального резервного банку Нью-Йорка, таке завдання є доволі складним. У цьому розділі ми дослідимо причини нестійкості грошової бази. Простежимо також зв’язок між дефіцитом державного бюджету та змінами грошової бази, що є важливим політичним питанням як для Сполучених Штатів Америки, так і для решти світу.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 18. Зміни грошової бази:

 1. §3.2 Анализ степени сформированности профессионально-личностной компетентности менеджера коммерческой организации
 2. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 3. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 4. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 5. 1. Содержание (функции) государственного управления
 6. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 7. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 8. ГЛОССАРИЙ
 9. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 10. Введение
 11. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 12. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 13. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 14. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 15. Приложение 17.
 16. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015