<<
>>

Розділ 6. Визначення ринкових процентних ставок

Ключовим моментом дискусії між Джорджем Бушем-молод­шим та Елом Гором упродовж президентської кампанії 2000 р. у США було питання, як розпорядитися бюджетним профіцитом — небаченим явищем за десятки років.

Справді, появи цього надлишку чекали давно. Ще у 1994 р. книга журналіста Washington Post Боба Вудворда «The Agenda», яка містила хронологічний опис роботи над бюджетом США у 1993 р., стала бестселером*. Помітною і трохи несподіваною була увага, яку розробники бюджету приділяли ринку облігацій (зокрема ринку довгострокових облігацій Державної скарбниці США). У процесі виснажливих дискусій між політичними та економічними радниками президента США навколо заходів щодо зниження дефіциту бюджету один із політичних радників запитав: «Скільки голосів може забез­печити ринок *!@ облігацій?» Ця зацікав­леність «голосами» ринку облігацій була дуже прагматичною. Зро­стання ціни облігацій у відповідь на зменшення дефіциту бюджету може знизити процентні ставки, які платять домогосподарства, фірми і сам уряд. У цьому розділі буде з’ясовано, як рішення щодо надання й отримання позички формують пропозицію коштів і попит на них у фінансовій системі. Буде показано, як ці рішення впливають на визначення процентної ставки. З проведеного у розділі 4 аналізу відомо, що процентні ставки та ціни облігацій перебувають в оберненій залежності; тому розуміння змін у цінах облігацій дає змогу пояснити зміни процентних ставок. Як і на інших ринках, з якими ви знайомилися у межах базового курсу економічної теорії, рівноважна ціна облігацій та процентна ставка залежать від взаємодії попиту та пропозиції.

Зміна величини дефіциту федерального бюджету є лише однією з багатьох можливих причин зростання і зниження процентних ставок. У цьому розділі ми з’ясуємо інші причини мінливості процентних ставок, а розпочнемо з аналізу процесу визначення ринкових процентних ставок.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 6. Визначення ринкових процентних ставок:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. Приложение 3.
 3. Приложение 4.
 4. ПРИЛОЖЕНИЯ
 5. Введение
 6. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 7. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 8. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 9. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 10. Приложение 17.
 11. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015