<<
>>

Розділ 8. Валютний ринок та валютні курси

У вересні 1997 р. похитнулася глобальна фінансова система. Валютна криза поширилася з Таїланду до Індонезії і розхитала азійські фінансові ринки. Японія, послаблена на той час внутрішньою фінансовою кризою, розгубилася.

Росія теж затремтіла, обтяжена валютною кризою та внутрішньою слабкістю і, відповідно, не виконала своїх зобов’язань за облігаціями. Лідери бізнесу в Сполучених Штатах тривожилися за наслідки впливу слабких азійських економік на експорт і експансію США. Втеча до цінних паперів Державної скарб­ниці США у 1998 р. відкинула процентні ставки США до їхніх найнижчих рівнів за цілу епоху. Чому валютні кризи та коливання процентних ставок уразили США? Ми зможемо відповісти на це запитання, коли вивчимо, як відбуваються операції на глобальних фінансових ринках.

США користуються доларом як своєю національною валютою, але він не є ані одиницею виміру, ані засобом обігу в Японії, яка використовує єну, або у Сполученому Королівстві, де користуються британським фунтом. Майже кожна країна має свою власну валюту. Тому для того, аби купити товари, матеріальні або фінансові активи в інших країнах, люди повинні спочатку обміняти валюти. Коли фір­ма США хоче купити іноземні товари, вона повинна обміняти долари на іноземну валюту. Подібні операції відбуваються, коли інвестор США купує іноземний актив. Долари, які інвестор має на депозиті в банку США, повинні конвертуватися на банківські депозити в іноземній валюті. Валютні або обмінні курси визначають, скільки одна валюта коштує в іншій валюті, а також впливають на ціну міжнарод­них валют.

У цьому розділі ми зосередимо свою увагу на валютному курсі. Зокрема розглянемо, як окремі особи, бізнесмени та інвестори здій­снюють операції, коли люди та організації перебувають у різних країнах. На додаток до визначення валютних курсів, ми проаналізуємо, як і чому вони змінюються з перебігом часу. З валютними

курсами пов’язані довгострокові тенденції та короткострокові коливання. Розуміння цих змін покаже вам, чому бажання Німеччини підтримувати високі процентні ставки спричинило значне безладдя на міжнародних фінансових ринках, — і це, у цілому, проілюструє зв’язок між процентними ставками та валютними курсами у глобальній економіці.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 8. Валютний ринок та валютні курси:

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 2. 1. Понятие, элементы и виды договоров купли-продажи.
 3. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 4. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 5. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 6. Приложение 17.
 7. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 8. Рентгенофазовый анализ
 9. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 10. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 11. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 12. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 13. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 14. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 15. 1. Содержание (функции) государственного управления
 16. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях