<<
>>

Розділ 29. Український досвід розвитку грошей, фінансової системи та банківської справи

Проголосивши курс на розбудову ринкової економіки, Україна за короткий термін повинна була докорінно трансформувати гроші та грошово-кредитну політику, фінансову систему, банківську справу, валютний ринок.

Без цього неможливо було розраховувати на успіш­ну перебудову на ринкових засадах економіки країни. Більше того, усі ці складові фінансового сектору та механізми їхнього функціонування Україні довелося розбудувати, по суті, «на порожньому місці», оскільки, не будучи самостійною державою, вона не мала своїх національних грошей, центрального банку і банківської системи, валютної системи. Розбудовувати їх доводилося в надто стислі строки та в дуже складних економічних і політичних умовах, за відсутності достатнього досвіду та кваліфікованих кадрів.

Серйозною опорою у вирішенні цих завдань був для України багаторічний досвід фінансового будівництва розвинутих країн, передусім США, Німеччини, Великої Британії, Франції тощо. Фінансові інститути цих країн ділилися з українськими фахівцями своїм досвідом, навчали, консультували, приймали на стажування і т. ін. Як складову такої допомоги можна розглядати й видання українською мовою фундаментального американського підручника проф. Глена Габбарда «Гроші, фінансова система та економіка».

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 29. Український досвід розвитку грошей, фінансової системи та банківської справи:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. Риски в системе персональных финансов61
 3. 1. Правовые основы системы образования
 4. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 5. 2. Система органов внутренних дел
 6. Предел прочности на изгиб порошковых алюмокомпозитов системы с наномодификаторами
 7. Индикаторы сбалансированного развития системы персональных финансов
 8. § 2. Система гарантий обеспечения прав граждан
 9. Функции и система персональных финансов[36]
 10. Твердость порошковых алюмокомпозитов системы А1-3масс.%М- 1масс.%Cu, АМмасс^^ и A1-4масс.%Mg с наномодификаторами
 11. Жаростойкость порошковых алюмокомпозитов системы A1-3маcc.%Ni- 1маcc.%Cu с наномодификаторами
 12. ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ
 13. 3.4 Исследование процесса спарк-плазменного спекания порошковых алюмокомпозитов системы Л1-3масс.%М-1масс.%Си с наномодификаторами
 14. Модернизация системы персональных финансов для обеспечения устойчивого развития российской экономики
 15. Коррозионную стойкость изгиб порошковых алюмокомпозитов системы Al-3масс.%Ni-1масс.%Cu с наномодификаторами
 16. ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ
 17. 3.3 Исследование процесса спекания алюмокомпозитов системы А1- 3масс.%М-1масс.%Си с наномодификаторами