<<
>>

Розділ 5. Теорія вибору портфеля

У секції С The Wall Street Journal містяться реклама фінансових послуг компаній, пропозиції щодо придбання облігацій та акцій і переліки фінансових активів, від звичайних акцій 500 фірм журналу Fortune до «ганчір’яних» облігацій, що використовуються для фінансування викупу позичених коштів з метою впорядкування взаємних фондів.

Кожен із цих активів пропонує заощадникам можливості одержання доходу і винагороду за відстрочення споживання у вигляді процента або приросту капіталу. Як заощадникам зробити вибір серед цих фінансових активів і вирішити, куди інвестувати свої кошти?

Люди можуть заощаджувати з кількох причин: для вирівнювання своїх видатків з перебігом часу, для придбання товарів тривалого користування, для нагромадження коштів на прожиття після виходу на пенсію і для передавання спадку. При задоволенні цих потреб заощад­ників цікавить сподівана віддача на свої кошти. Крім того, їх цікавить, наскільки легко ці заощадження можна конвертувати у надійне і стабільне джерело доходу для фінансування майбутніх видатків.

У цьому розділі ми проаналізуємо вибір (формування) портфеля. Щоб зрозуміти, як заощадники вирішують розподіляти свої кошти між альтернативними активами, теорія вибору портфеля з’ясовує, чому заощадники надають перевагу одним активам над іншими. Проте це не єдиний вибір, який належить зробити заощадникам. Припустимо, ви натрапили на ідеальний фінансовий актив — облігації компанії Golden Horizons («Золоті обрії»). Чи варто вкласти усі ваші заощадження у ці облігації? Відповідь — ні. Друге завдання цього розділу — продемонструвати, чому інвестування у набір, або портфель, активів дає змогу інвесторам зменшити ризик. Рішення, які вони приймають при виборі активів, впливають на ефективність портфеля загалом. Третє завдання розділу — з’ясувати, як саме інвес­тування у портфель активів дає змогу інвесторам зменшити ризик. Аналіз процесу визначення процентної ставки, поведінки фінансових інститутів та інновацій на фінансових ринках у наступних розділах базується на поняттях, які розглянуто у цьому розділі.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 5. Теорія вибору портфеля:

 1. Введение
 2. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 3. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 4. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 5. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 6. Приложение 17.
 7. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 8. Рентгенофазовый анализ
 9. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 10. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 11. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 12. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 13. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 14. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 15. 1. Содержание (функции) государственного управления
 16. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях