<<
>>

Розділ 25. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Участь США у в’єтнамській війні не лише пригнітила дух нації, вона ще й залишила глибокі сліди в економіці. Економісти звинуватили у постійному зростанні рівня цін з кінця 1960-х років уряд, який не захотів підвищити податки для фінансування військових витрат.

Після війни нафтові шоки 1973—1975 років ще більше загострили ситуацію. В економічному лексиконі з’явився новий термін — «стагфляція», який означає одночасне зростання цін та падіння обсягу виробництва. Стагфляція була подвійним ударом для робітників, які втрачали роботу та стикалися з вищим рівнем цін. Усі ці події змусили економістів, бізнесменів та політиків переглянути свої погляди на взаємодію фінансової системи та економіки і на чинники, що визначають обсяг виробництва та рівень цін.

Коливання цін та обсягів виробництва, як це було протягом 1970-х років, є небажаними для домогосподарств та фірм. І суспільство висунуло вимоги до політиків щодо вироблення програм сталого розвитку виробництва та рівня цін. Проте для проведення такої політики необхідно знати, які саме чинники впливають на виробництво і ціни. Власне, ці чинники ми розглядатимемо у цьому розділі. Ми виведемо модель, яка пов’язує виробництво з рівнем цін, — модель AD—AS. З її допомогою ми зможемо пояснити інфляційні наслідки війни у В’єтнамі, стагфляцію 1970-х років та рецесію початку 1990-х. У наступних розділах ми застосуємо її для оцінки впливу монетарної політики, спрямованої на утримання стабільності цін та сталого економічного зростання.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 25. Сукупний попит та сукупна пропозиція:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 3. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 4. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 5. Приложение 17.
 6. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 7. Рентгенофазовый анализ
 8. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 9. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 10. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 11. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 12. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 13. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 14. 1. Содержание (функции) государственного управления
 15. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 16. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 17. ГЛОССАРИЙ
 18. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения