<<
>>

Розділ 4. Процентні ставки і норма віддачі

Засоби масової інформації кожного дня повідомляють дані щодо процентних ставок — і мають на це усі підстави. Процентна ставка є вартістю позички для позичальника і винагородою позикодавця за інвестицію.

Процентні ставки впливають на рішення індивідів щодо того, збільшувати поточні видатки чи заощаджувати для купівлі житла або на забезпечення у старості. Вони впливають і на рішення підприємців щодо того, розширювати діяльність, будуючи нові заводи і закуповуючи нове устаткування, чи придбати облігації державної скарбниці. У 2000 р. процентні ставки за банківські вклади і кошти грошового ринку становили близько 6 % — невтішні новини для інвесторів, які ще кількома роками раніше отримували 10 % і більше. Як наслідок, багато індивідуальних заощадників у пошуках вищих процентних ставок звернулися до таких видів інвестицій, як довгострокові цінні папери уряду США та корпоративні облігації. Заощадники повинні оцінювати процент, який вони зароблять, і норму віддачі на свої інвестиції, щоб мати змогу вибрати найвигідніші для них фінансові інструменти1.

Вибір, перед яким стоять інвестори, справді важкий, оскільки існує дуже багато альтернативних варіантів. Проте інвестори можуть використовувати деякі загальні методи для порівняння вартості різних цінних паперів. У цьому розділі ми зосередимо увагу на визначенні віддачі від боргових інструментів. Ви навчитеся вимірювати процентні ставки та норми віддачі на різні інвестиції і порівнювати ці величини для інвестицій, що передбачають різний часовий графік платежів. Цей розділ також дає основу для подальшого вивчення процентних ставок у розділах 5—7, де ви дізнаєтесь, як встановлюються процентні ставки і як заощадники роблять вибір між різними активами.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 4. Процентні ставки і норма віддачі:

 1. Морозова Л.А.. Теория государства и права: учебник. - М.: Норма,2018. - 464 с., 2018
 2. 2. Административные правовые нормы
 3. 51. Договор банковского кредитования: юридическая характеристика, элементы, отличие от договора займа.
 4. 52. Права, и обязанности сторон по договору банковского кредитования. Санкции за ненадлежащее исполнение договора.
 5. ПРИЛОЖЕНИЯ
 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 7. 30. Договор поднайма. Временные жильцы.
 8. 3. Понятие и характерные черты административных правоотношений
 9. § 3. Обеспечение законности при выборе вида и размера административного наказания как способ защиты прав граждан
 10. Основные подходы к моделированию деформаций железобетон­ных плит
 11. 28. Юридическая характеристика и элементы договора социального найма жилого помещения.
 12. § 3. Порядок подачи надзорных жалоб и представлений прокурора
 13. Заключение
 14. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001