<<
>>

Розділ 23. Попит на гроші

Наш аналіз теорії грошей та національної економіки починаємо з поведінки ділових суб’єктів на грошовому ринку, яку визначають зміни у попиті та пропозиції грошей. У частині 5 розглянуто чинники пропозиції грошей.

У цьому розділі звернемося до чинників попиту на гроші. Тут використаємо різні моделі попиту на гроші для пояснення того, чому домогосподарства та фірми нагромаджують гроші — готівку, чекові вклади та їхні близькі замінники. Пізніше застосуємо ці моделі, щоб простежити, як зміни поведінки індивідів та фірм спричиняють збільшення або зменшення рівня нагромадження в національній економіці.

Економісти за останнє століття часто досліджували визначники попиту на гроші. Перша модель, яку ми використаємо у нашому дослідженні, була створена Ірвіном Фішером. Ця модель встановлює взаємозв’язок між доходами та кількістю грошей, яку особа хоче нагромадити. Пізніші моделі попиту на гроші враховують такі чинники, як процентна ставка та фінансові інновації, тому ми синтезуємо ці різні підходи у базову модель Фішера, що дає змогу виявити причини всіх змін нагромадження грошей у сучасній економіці.

Поведінка індивідів і фірм при виборі рівня нагромадження грошей, якими вони бажають володіти, допоможе нам докладно дослідити попит на гроші. Визначивши відповідний спосіб вимірювання грошових запасів, звернемося до трансакційних мотивів побудови моделі, котра пов’яже попит на гроші з нагромадженням грошей, які потрібні людям для купівлі товарів і послуг. Відтак розглянемо мотиви вибору портфеля, які демонструють, як індивіди порівнюють переваги нагромадження грошей з віддачею, яку можна отримати від інших активів. З цих простих моделей зможемо вивести детальнішу, яка міститиме всі чинники попиту на гроші. Насамкінець доведемо, що наша теоретична модель може порівняно ефективно пояснювати реальні зміни попиту на гроші. Попит на гроші є головною змінною, цей показник ми застосовуватимемо у моделях із наступних розділів для пояснення зв’язку між грошима, фінансовою системою, обсягом виробництва та цінами.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 23. Попит на гроші:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 3. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 4. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 5. 1. Содержание (функции) государственного управления
 6. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 7. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 8. ГЛОССАРИЙ
 9. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 10. Введение
 11. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.