<<
>>

Розділ 19. Організація діяльності центральних банків

Буде він, чи не буде? На початку 1996 р. аналітики міркували про те, чи президент Клінтон призначить Алана Грінспена на третій термін головою Ради керуючих ФРС, «виконавчим директором» центрального банку США.

У деяких чутках припускалося, що президент зволікав із повторним призначенням голови ФРС, щоб домогтися від ФРС монетарної політики більшого розширення грошового обігу. Учасники фінансових ринків були стурбовані, що в разі непризначення Грінспена центральний банк втратить роль фінансового лідера. Грінспен був знову призначений головою Ради керуючих ФРС у 1996 р., однак внутрішній і зовнішній тиск на ФРС призвів до перетягування каната щодо курсу монетарної політики. У 1998 р. подібне відбувалося в усьому світі. Так само, як голова ФРС Грінспен, керівник Банку Японії Машару Хаямі і президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Вім Дюсенберг докладали всіх зусиль, щоб збалансувати завдання монетарної політики і політичний тиск.

Чому вибір голови центрального банку має бути об’єктом політичної дискусії і подією, що може непокоїти фінансові ринки? З попередніх розділів нам відомо, що ФРС відіграє активну роль у процесі формування пропозиції грошей. Але вивчаючи процес формування пропозиції грошей, ми розглядали ФРС як «чорну скриньку». Тобто ми спостерігали результати діяльності ФРС з регулювання грошової бази, встановлення резервних вимог і надання дисконтних позик, але детально не аналізували діяльність ФРС, щоб побачити чому ці рішення були ухвалені та виконані. Це наше завдання у цьому розділі та у двох наступних. У цьому розділі, вивчаючи структуру ФРС, ми розглянемо її методи проведення монетарної політики. Голову ФРС часто називають другою найважливішою особою в державі. Причина у тому, що ФРС здійснює контроль монетарної політики — набору рішень, що впливає на добробут людей і фірм упродовж економічних спадів і піднесень. Трохи дивно, що спекуляції навколо призначення Грінспена спричинили таке хвилювання на Вол Стріт.

Нашою конкретною метою у цьому розділі є вивчення організації, структури і ролі ФРС як органу формування економічної політики. Ми також розглянемо політичне середовище, в якому діє ФРС, і дискусії щодо незалежності центрального бан­ку. Відтак розглянемо організацію діяльності та незалежність центральних банків поза межами США, включаючи новостворений ЄЦБ.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 19. Організація діяльності центральних банків:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. Магидович, Иосиф Петрович. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. М., «Мысль»,1965., 1965
 3. 2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования
 4. 1. Предмет и метод административного права
 5. 3. Классификация органов исполнительной власти. Факторы, влияющие на построение системы органов
 6. §1.2 Профессионально-личностное развитие субъекта труда как предмет психологического исследования
 7. Введение
 8. § 1. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов
 9. 2. Система органов внутренних дел
 10. 57. Платежное поручение как форма безналичных расчетов.
 11. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 12. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 13. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 14. 1. Содержание (функции) государственного управления
 15. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 16. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 17. ГЛОССАРИЙ
 18. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 19. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.