<<
>>

Розділ 1. Короткий огляд грошей та фінансової системи

Інвестори в усьому світі — від дрібних заощадників до заможних фінансистів, від підприємців місцевого масштабу і власників невеликих фірм до керівників компаній Exxon та Nissan — стурбовано стежать за функціонуванням фінансових ринків.

Наприкінці 1998 р. у випусках новин Росію згадували як імперію зла — цього разу не у зв’язку з воєнними діями, а внаслідок її неспроможності виплатити державний борг. Дефолт Росії ще більше ускладнив ситуацію внаслідок азійської фінансової кризи, що розпочалася з проблем валюти Таїланду в 1997 р. Фондові ринки США та інших країн з розвинутою економікою лихоманило у другій половині неспокійного 1998 р. Аналітиків валютних ринків непокоїло запровадження у 1999 р. євро — спільної грошової одиниці країн Європейського валютного союзу. У США та Азії побоювалися краху кредитування малих фірм. Інвестори, менеджери фірм і урядові чиновники після завершення дискусії про імпічмент президента Білла Клінтона намагалися спрогнозувати, що чекає країну під час останньої у столітті виборчої компанії. Фінансова преса повнилася припущеннями щодо реформування бан­ківської системи, а заголовки новин повідомляли про злиття великих банків. Автори газетних передовиць та вчені мужі регулярно обговорювали заходи Федеральної Резервної Системи (ФРС) — центрального банку Сполучених Штатів — щодо зміни пропозиції грошей і можливі дії президента та нового Конгресу щодо викорис­тання бюджетного надлишку та реформування податкової системи країни.

Значна увага засобів масової інформації до перебігу подій у фінансовій системі — динаміки курсів акцій та облігацій, фінансового стану банків, дій та недомовок голови Ради керуючих ФРС — відбиває роль грошей та фінансової системи в економіці США та інших країн світу. Фінансові ринки реагують на стан справ у економіці загалом і на успіхи окремо взятих фірм, а зміни на фінансових ринках визначають винагороду заощадників та позичальників — спромож-

ність індивідів здобути багатство і досягти процвітання. За допомогою економічного інструментарію ми аналізуємо минулі зміни і використовуємо отри­ману інформацію для прогнозування майбутніх змін у фінансовій системі. Розуміння функціонування фінансових ринків та фінансових інститутів у межах фінансової системи допоможе читачеві тлумачити поточні події, передба- чати їхній розвиток у майбутньому й приймати обґрунтованіші рішення, будучи споживачем, заощадником, позичальником чи менеджером фірми. Читач також навчиться використовувати економічні ідеї, принципи та моделі для розуміння складних розрахунків, звітів та статистичних даних, що жахають нас у новинах.

Розпочнемо дослідження з ознайомлення з фінансовою системою та роллю грошей в економіці. Розглянемо також інструментарій економічної науки, який використовують для аналізу подій у фінансовій системі.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 1. Короткий огляд грошей та фінансової системи:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. Риски в системе персональных финансов61
 3. 1. Правовые основы системы образования
 4. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 5. 2. Система органов внутренних дел
 6. Предел прочности на изгиб порошковых алюмокомпозитов системы с наномодификаторами
 7. Индикаторы сбалансированного развития системы персональных финансов
 8. § 2. Система гарантий обеспечения прав граждан
 9. Функции и система персональных финансов[36]
 10. Твердость порошковых алюмокомпозитов системы А1-3масс.%М- 1масс.%Cu, АМмасс^^ и A1-4масс.%Mg с наномодификаторами
 11. Жаростойкость порошковых алюмокомпозитов системы A1-3маcc.%Ni- 1маcc.%Cu с наномодификаторами
 12. ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ