<<
>>

Розділ 28. Інфляція: причини та наслідки

Рівень інфляції — найбільшого лиха американської економіки кінця 1970-х—початку 1980-х років — знизився протягом кінця 1980-х — початку 1990-х років, фактично був зведений до нуля на початку ХХІ ст.

Це досягнення відносять на рахунок Федеральної резервної системи та її голів Ради керуючих — Пола Волкера та Алана Грінспена. Стурбованість з приводу інфляції згасала повільніше, оскільки більшість економістів радили центральному банку не втрачати пильності та концентрувати свою увагу на низькому рівні інфляції. Занепокоєння щодо втрат від боротьби з інфляцією також зникали поволі. Справді, 1996 р. багато політиків сперечалися, чи не занадто жорстко ФРС бореться з інфляцією, що може поставити під загрозу робочі місця та економічне зростання. Але незважаючи на це, більшість економістів схвалили дії ФРС та пана Грінспена за поступове сповільнення темпів інфляції у США протягом 1980—1990-х років.

Аби зрозуміти, чому саме ФРС є предметом дебатів у зв’язку з інфляцією, необхідно пов’язати зміни пропозиції грошей з рівнем інфляції. Нобелівський лауреат Мілтон Фрідмен якось зауважив, що «інфляція завжди і всюди є монетарним явищем». У цьому розділі ми з’ясуємо, чому це висловлювання є правильним. Рівень цін змінюється під дією кількох чинників, проте стійке зростання цін — інфляція — пов’язане зі сталим приростом пропозиції грошей. Негативне ставлення до інфляції можна зрозуміти, розглянувши по­в’язані з нею втрати домогосподарств та фірм. Хоча інфляція є небажаною, іноді вона допускається центральним банком — ми також проаналізуємо, чому. Наприкінці розглянемо й оцінимо витрати на боротьбу з інфляцією та дослідимо зв’язок між ними і довірою до монетарної політики. Зусилля ФРС від початку 1980-х років провадити політику втримання низького рівня інфляції, яка б користувалася довірою, змушують її обережно ставитися до підвищення рівня інфляції.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 28. Інфляція: причини та наслідки:

  1. § 2. Система гарантий обеспечения прав граждан
  2. § 1. История института проверки судебных постановлений в порядке надзора и его значение
  3. Приложение 15.
  4. Зин Н. В., Чирикин В. А., Шаханов В. В., Жамбровский В. М.. История отечественного государства и права. Часть I: учебное пособие. - Владимир : Владимирский филиал РАНХиГС,2018. - 218 с., 2018
  5. 1. Производство по делам об административных правонарушениях: общая характеристика
  6. Приложение 17.
  7. 22. Договор аренды транспортных средств.
  8. § 3. Субъекты, обеспечивающие реализацию прав граждан
  9. Выводы по главе 3
  10. 3.2 Метод дифференциальной коноскопии.