<<
>>

Розділ 26. Гроші та виробництво в короткостроковому періоді

1992 р. в нью-йоркському готелі Waldorf-Astoria авторитетний член Ради керуючих Федеральної резервної системи прочитав лекцію на тему «Монетарна політика та новий світовий порядок» для групи виконавчих директорів різних компаній.

Лекція підсумовувала період значних змін монетарної політики, що відбувалися протягом 1980-х та на початку 1990-х років, тому викликала чимало запитань. Один зі слухачів, чия фірма постраждала від втрат та чис­ленних звільнень, сердито вигукнув: «Ви говорите про довготермінові перспективи, але скажіть, чому внаслідок скорочення пропозиції грошей ми мусимо звільняти людей з роботи?».

Під час рецесії обсяг виробництва зменшується. Оскільки фірми відчувають недостатній попит, вони можуть удаватися до звільнень, сприяючи безробіттю. Рецесії торкаються як індивідів, так і фірм. Безробітні відчувають економічні негаразди, втрату впевненості у собі та своїй кваліфікації. Протягом економічного спаду фірми втрачають прибутки та можуть збанкрутувати. Чи може ФРС якось зарадити цьому?

У даному розділі ми звернемося до динаміки пропозиції грошей та обсягу виробництва, аби виявити зв’язок між цими двома змінними. Спершу розглянемо наведені економістами докази такої взаємозалежності. Оскільки представники різних шкіл по-різному інтерпретують наявність зв’язку між пропозицією грошей та виробни­цтвом, вони дають різні пояснення, чому обсяг виробництва змінюється (або ж не змінюється) відповідно до заходів монетарної політики. Пізніше ми ознайомимося з поглядами прихильників моделі реального ділового циклу, неокласиків та неокейнсіанців. Виходячи з їхнього аналізу, ми зможемо описати, як монетарна політика може пом’якшити негативні наслідки економічних коливань. На завершення проаналізуємо політику 1980-х—1990-х років.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 26. Гроші та виробництво в короткостроковому періоді:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)