<<
>>

Розділ 14. Банківська галузь

Якщо ми порівняємо розмір банків США, кількість банківських фірм та концентрацію активів, якими володіють американські банки, з банками інших країн, то отримаємо певне уявлення про банківську галузь США.

Хоч американська економіка є найбільшою у світі, її банки, за міжнародними мірками, не такі вже й великі. Справді, ще у 1995 р. лише один з тридцяти найбільших банків світу (за вартістю активів) був американським (тоді ще Citicorp). Між 1995 р. і 2000 р. злиття дало змогу двом банкам США — Citigroup і BankAmerica — увійти в десятку найбільших. У 1998 р. американський банк Bankers Trust було придбано німецьким гігантом Deutsche Bank.

Ще однією відмінністю між банківською галуззю США і такими галузями у більшості інших країн світу є те, що вона охоплює надзвичайно велику кількість банківських фірм. У 2000 р. тут налічувалось понад 8500 комерційних банківських фірм (14 404 — у 1980 р.). Сьогодні у США на один мільйон населення припадає тридцять банків — набагато більше, ніж у інших промислово розвинутих країнах, таких як Японія чи Канада. Крім того, багато американських банків невеликі за міжнародними мірками: 61 % з них володіє активами, меншими за 100 млн дол. США1.

По-третє, американська банківська галузь традиційно характеризувалась набагато меншою концентрацією, ніж у інших країнах: у США частка депозитів п’яти найбільших банків була набагато меншою, ніж аналогічний показник банків у Японії, Канаді та Німеччині, які володіють набагато вищим відсотком депозитів своїх країн. Однак ці цифри ще не означають, що домогосподарства і фірми США отримують більше банківських послуг, ніж у інших країнах. У США не більше банківських установ (разом із філіями) припадає на одну особу — лише більше банківських фірм на одну людину як окремих володінь.

У 1990-х роках відбулися головні структурні зміни у банківській галузі США.

Вона суттєво змінилася, і кількість комерційних банків із внутрішнім статусом зменшилась майже на третину, тим часом, як активи галузі на третину зросли. Упродовж 1990-х років десять найбільших банківських фірм майже подвоїли свою частку внутрішніх

депозитів та загальних активів. До 2000 р. банки з активами понад 10 млрд дол. США (0,9 % банків) володіли приблизно 68 % сукупних банківських активів і 65 % акціонерного капіталу банків, тоді як малі банки з активами меншими, ніж 100 млн дол. США (60 % банків), володіли лише 4 % активів і 5 % акціонерного капіталу.

Державне регулювання і його реформування є головними причинами особливостей банківської галузі США, а також змін її структури та діяльності за останні 10 років. У цьому розділі ми розглянемо причини такого регулювання, діяльність державних установ, які здійснюють нагляд за банками, та інструменти, які уряд використовує для регулювання банківської діяльності. Останні тенденції у банківській галузі сприяли злиттю банків і змінили характер надання послуг своїм клієнтам. У відповідь на зростання конкуренції між різними банками і небанківськими фінансовими посередниками у наданні фінансових послуг саме регулювання також змінювалося, стимулюючи процеси злиття у галузі. Банківський бізнес не є раз і назавжди сформованим. Ми проаналізуємо зміни, які відбулися за останнє десятиліття і які продовжуватимуть формувати банківську галузь США та інших промислово розвинутих країн у майбутньому.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 14. Банківська галузь:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.