<<
>>

Розділ 16. Банківництво в міжнародній економіці

Що потрібно для того, щоб відбувся фінансовий переворот у світі? Уявіть собі… Молоді торговці-вундеркінди у Нью-Йорку, Лондоні, Гонконгу ще ніколи не бачили чогось подібного. Через кілька тижнів після дефолту в Росії інвестори та кредитори залишили новостворені ринки.

Міжнародні банки побоювалися ефекту доміно, що підтвердилося словами одного з провідних банкірів: «Наслідок цього — весь ринок закрито». Вигадка? Ні, — події осені 1998 р. Заощадники, позичальники, банки та регулювальні органи побачили, що глобалізація створила нові труднощі в управлінні фінансовими інститутами.

Американські банки, заощадники та позичальники не завжди відводили важливу роль міжнародному банківництву. Загалом до Другої світової війни економіка США була закритою. В умовах закритої економіки потоки капіталу між США та іншими країнами обмежувались регулювальними приписами і обсяг міжнародної торгівлі був відносно невеликим порівняно із внутрішньою економічною діяльністю. Крім того, до виникнення комп’ютерних інформаційних систем витрати на здійснення міжнародних операцій були доволі значними. Високі витрати із забезпечення розподілу ризику, ліквідності та інформаційних послуг — головних функцій банківництва — стримували розвиток фінансових інститутів за межами національних кордонів.

Надзвичайне зростання міжнародної торгівлі та мобільності капіталу після Другої світової війни призвело до швидкого розвитку міжнародного банківництва. До 1960-х років прогрес в обробці інформації та телекомунікаціях призвів до зниження вартості надання банківських послуг і спричинив розширення міжнародного банківництва та конкуренції між банками в залученні депозитів і наданні кредитів. Ці види діяльності стрімко розвинулись у 1980-ті роки — міжнародні банківські кредити у США, Західній Європі та Японії зросли з 324 млрд дол. США у 1980 р. до кількох трильйонів доларів США

у 2000 р. Понад 160 банків США у 2000 р. володіли представництвами в інших країнах. Іноземні банки стали також активнішими у США, про що свідчить їх значна частка у загальноамериканській банківській діяльності. Інколи нерегульовані ні американськими, ні закордонними органами, ці банки мають трильйони доларів депозитів та кредитів.

У цьому розділі ми зосередимо увагу на діяльності міжнародних банків. Для заощадників і позичальників у глобальному масштабі банки надають ті самі послуги, що й для індивідів та фірм на національному рівні. Перед тим, як розглянути, якими є ці послуги, ми спочатку опишемо нові види послуг з розподілу ризику, забезпечення ліквідності та інформаційні послуги для підтримки міжнародної торгівлі. Після цього схарактеризуємо нові ринки, які формують міжнародні банки. Нарешті, проаналізуємо, як регулювання впливає на міжнародне банківництво.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Розділ 16. Банківництво в міжнародній економіці:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ