<<
>>

Робота з підручником: педагогіка розділу

Специфіка підручника має на меті допомогти студентові навчитися розглядати фінансову систему та економіку з погляду економіста. Наскільки можливо, студент перебуває у ситуації, в якій він сам повинен прийняти рішення.

Крім того, у тексті зустрічається багато ситуацій з економічного життя, і студент переконується у важливо- сті економічного аналізу для інтерпретації подій.

Вступні зауваження. Епізод, який відкриває кожен розділ, наголошує на практичній цінності матеріалу. Далі перелічуються теми, про які йтиметься в тексті розділу, і робиться їх короткий огляд. Таким чином, знайомлячись із розділом, студент поступово з’ясовує суть наведеної для аналізу ситуації.

Контрольні запитання («Перевір себе»). Ці елементи перевіряють засвоєння матеріалу розділу студентом, пропонуючи йому оцінити ситуацію з життя. Вони з’ясовують такі, наприклад, аспекти: чому деякі фірми у циклічних галузях не залежать від кредитів або як можна відрізнити цілі центрального банку від його дій. Контрольні запитання готують студентів до відповідей на запитання наприкінці розділу.

«Подумайте над цим». Ці тематичні ілюстрації теоретичного матеріалу розділу висвітлюють «облігації рок-зірок» як фінансове нововведення, біхевіористські фінанси, чи консолідація банків є корисною для фірм, чи валютні ради справді успішно справляються зі своїми завданнями, та чому різна чутливість ділової активності до процентних ставок ускладнює роботу Європейського центрального банку.

Інші часи, інші місця. Ці елементи доповнюють матеріал розділів історичними чи міжнародними подіями, наприклад, з’ясуван­ням суті грошей у московських водіїв таксі, як азійська фінансова криза вплинула на європейські ринки облігацій, зв’язок між фінансовим регулюванням та фінансовою кризою в Росії та Японії, як застосування заходів монетарної політики залежить від політичного тиску.

Аналіз фінансових новин та його застосування.

Ці вставки містять інформацію з таких джерел, як The Wall Street Journal, та інших. Студенти вчаться не лише розуміти новини, а й з їхньою допомогою передбачати зміни фінансової системи та економіки.

Ситуації для аналізу. Багато розділів завершуються детальним описом нещодавніх подій, що розширює теоретичний матеріал. Ці ширші приклади взяті з останніх подій, доповнюючи аналіз грошового обігу. Серед них: з’ясування причин та наслідків кризи деривативів округу Orange, піднесення хеджувальних фондів та крах Long-Term Capital Management, чи перебуває у фазі спаду банківський сектор США, азійська фінансова криза та вплив монетарної політики на сукупний попит.

Від теорії до практики. Як я пересвідчився зі свого власного досвіду, студенти особливо зацікавлені застосуванням інструментів економічного аналізу, які вони вивчили, до останніх подій та заходів політики, про які повідомляють у новинах. Щоб допомогти студентам критично осмислювати новини про фінансову систему та економіку, наприкінці кожного розділу міститься практич­не завдання, яке складається зі статті (найчастіше взятої з The Wall Street Journal) та оцінки її змісту із застосуванням теоретичного матеріалу розділу. У статтях ідеться про різні ситуації з внутрішнього та міжнародного життя, включно з відмінностями у ставленні чоловіків та жінок до володіння цінними паперами, наслідками значного скорочення заборгованості Держскарбниці, порівнянням звичайних та інтернет-банків, двома найскладнішими проблемами Європейського центрального банку, рецептами для Банку Японії та дискусією 2000 р. щодо того, чи нова економіка повинна змінити перспективи ФРС на зростання економічного потенціалу.

Підсумкові таблиці. Ці допоміжні елементи дають зрозумілі пояснення причин та наслідків змін у фінансовій системі та економіці. Вони часто супроводжуються невеликими аналітичними діаграмами для підсилення візуального сприйняття.

Діаграми економічних процесів. Оскільки багато студентів добре засвоює ілюстрований матеріал, у тексті підручника зустрічається чимало діаграм, що показують, як економічні процеси впливають на події, ринки та інституції.

Наприклад, у 3 розділі наведено просту діаграму, з якої видно, що для заощадників та позичальників важливими є інформаційні послуги та послуги з розподілу ризиків і забезпечення ліквідності. Ця діаграма далі повторю­ється та доповнюється так, що студенти можуть її використовувати для прогнозування подій.

Аналітичні графіки. Щоб допомогти студентам побачити принципи і чинники, що лежать в основі подій у фінансовій системі та економіці, текст доповнюється кольоровими аналітичними графіками. Наприклад, початкові умови завжди позначаються кривими синього кольору, а кінцеві — червоного. Червоно-синя стрілка показує переміщення кривих, а бежеві затушовані квадрати пронумеровані, що дає змогу студентам легко стежити за розвитком подій, звертаючись до пояснень із відповідними номерами, які супроводжують графік.

Підсумки. Кожний розділ наприкінці містить перелік визначальних понять і підсумки головних положень розділу, які можна використати при підготовці до іспиту.

Вправи. Кожен розділ завершується трьома типами вправ. Запитання для повторення мають на меті перевірити, як студенти запам’ятали поняття та події. Аналітичні завдання дають можливість застосувати інструменти економічного аналізу до певних ситуацій та подій. Робота зі статистичними даними передбачає збирання даних із певних джерел у бібліотеці, опрацювання цих статистичних даних та оцінку певних тверджень. Велика кількість запитань дає можливість викладачеві виявити максимум гнучкості, даючи студен­там завдання. Крім цього, запитання для повторення та аналітичні завдання висвітлюють застосування економічного підходу розділу до поточних подій.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Робота з підручником: педагогіка розділу:

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підручник,
 2. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 4. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 5. Рентгенофазовый анализ
 6. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 7. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 8. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 9. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 10. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 11. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 12. 1. Содержание (функции) государственного управления