<<
>>

РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Тепер ми володіємо інструментарієм, який дасть нам змогу проаналізувати, який саме обсяг виробництва досягатиметься в економіці за даного рівня цін. Залежності між сукупним попитом та коротко- і довгостроковою кривими сукупної пропозиції дадуть нам змогу побудувати модель економічної рівноваги і визначити обсяг виробництва та рівень цін.

Оскільки існують відмінності у поведінці фірм у коротко- та довгостроковому періодах, розглянемо коротко- та довгострокову економічну рівновагу.

Короткострокова рівновага

Для визначення рівноважного обсягу виробництва та рівня цін у короткостроковому періоді необхідно поєднати криву сукупного попиту та короткострокову криву сукупної пропозиції (рис. 25.3).

Короткострокова рівновага досягається у точці E0, де перетинаються криві AD та SRAS. Це єдина точка рівноваги. Наприклад, у точці Е1 сукупний попит недостатній для купівлі обсягу виробництва, який фірми постачатимуть на ринок за рівня цін Р1. Ціни падатимуть до відновлення рівноваги в точці Е0. Точка Е2, навпаки, означає недостатню пропозицію, коли домогосподарства та фірми хочуть купити більше, ніж є на ринку. Тоді ціни зростатимуть до рівноважного рівня Р0.

Рисунок 25.3. Короткострокова рівновага
Короткострокова економічна рівновага досягається у точці перетину кривих AD та SRAS у точці Е0. Рівноважний рівень цін становить Р0. Вищий рівень цін пов’язаний з надлишковою пропозицією (точка 1), а нижчий — з надлишковим попитом (точка 2).

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Зростання рівня цін є хорошою чи поганою новиною для економіки?

Відповідь: якщо рівень цін зростає внаслідок переміщення кривої сукупного попиту, то зростатиме обсяг виробництва у короткостроковому періоді.

Наприклад, зниження податків для стимулювання інвестицій збільшує сукупний попит та рівень цін. Тому це хороші новини. Якщо ж рівень цін зріс через переміщення кривої SRAS, то обсяг виробництва у короткостроковому періоді скоротився. Наприклад, сувора зима, протягом якої робітники часто не можуть потрапити на свої робочі місця, скорочує обсяг виробництва та збільшує рівень цін.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ…
Сукупний попит і обсяг виробництва у довгостроковому періоді

Загалом зміни сукупного попиту не мають впливу на обсяг виробництва у довгостроковому періоді. Тобто крива LRAS не реагує на переміщення кривої AD. Проте деякі економісти вважають, що значне звуження сукупного попиту може зменшити обсяг виробництва за повної зайнятості. Таку ситуацію називають гістерезисом (відставанням), і вона характеризується тим, що фактичне безробіття переважає його природний рівень протягом тривалих періодів. Гістерезис є джерелом хронічного безробіття. Зі зростанням безробіття дедалі більше працівників втрачають свої навики (або розглядаються як такі, що мають недостатню кваліфікацію), і тому їм усе важче знайти нове місце праці. Більше того, робітники, які довго не працювали і не змогли знайти роботу, можуть втратити надію і вийти зі складу робочої сили. Перешкоди в отриманні роботи продовжують період пошуку

місця праці, таким чином збільшуючи безробіття. Ряд економістів уважають, що значне безробіття в багатьох європейських країнах (особливо у Великобританії) на початку 1980-х років було наслідком гістерезису. Уряд Маргарет Тетчер вдався до стримуючої монетарної політики, проте вона виявилася неефективною. Економісти, які вважають, що причиною кризи був гістерезис, стверджують: необхідно було проводити стимулюючу монетарну або фіскальну політику для відновлення попередніх рівня зайнятості та обсягу виробництва.

Не всі економісти погоджуються, що для досягнення більшого обсягу виробництва та вищого рівня зайнятості необхідно стимулювати сукупний попит.

Наприклад, щедра система страхування від безробіття (яка дозволяє робітникам отримувати грошову допомогу протягом того часу, коли вони безробітні) у багатьох країнах Європи може сприяти тривалому безробіттю. Докази гістерезису наразі не­переконливі, і це явище є об’єктом багатьох досліджень.

Довгострокова рівновага

Як з’ясувалося, економічна рівновага у короткостроковому періоді може встановлюватися за різних рівнів цін та обсягів виробництва, залежно від того, де перетинаються криві AD та SRAS. У довгостроковому періоді рівень цін змінюється таким чином, щоб зрівноважити ринки товарів і активів за обсягу виробництва за повної зайнятості Y*. На рис. 25.4 крива сукупного попиту AD0 перетинає короткострокову криву сукупної пропозиції SRAS0 у точці, де максимальне виробництво, а рівень цін становить P0.

Припустимо, що сукупний попит несподівано зріс, переміщуючи криву AD в положення AD1. Виробництво і ціни у короткостроковому періоді зростають. Нова точка короткострокової рівноваги Е1 лежить на кривій SRAS0. З часом фірми розуміють, що зріс загальний рівень цін, і крива SRAS переміщується в положення SRAS1, оскільки за нового рівня цін фірми готові виробляти менший обсяг продукції. У довгостроковому періоді крива SRAS повинна переміститися вгору і ліворуч до перетину з кривою сукупного попиту в точці, яка відповідає обсягові виробництва за повної зайнятості. Довгострокова рівновага досягається в точці Е1, за рівня цін Р1 та обсягу виробництва Y*.

Рисунок 25.4. Довгострокова рівновага
1. Збільшення сукупного попиту переміщує криву AD з положення AD0 у положення AD1, збільшуючи обсяг виробництва з Y* до Y1.

2. Оскільки Y1 > Y*, ціни зростають, переміщуючи криву SRAS з положення SRAS0 у SRAS1. Досягається нова точка економічної рівноваги E1. Обсяг виробництва знову Y*, а ціни зросли до рівня Р1.

Крива LRAS є вертикальною прямою в точці Y*. Зміни сукупного попиту впливають на обсяг виробництва лише в короткостроковому періоді, з чим погоджуються і неокласики, і неокейнсіанці. У неокласичній інтерпретації рівень цін змінюється швидше, ніж за неокейнсіанцями.

Якщо б крива сукупного попиту перемістилася ліворуч унаслідок неочікуваного звуження попиту, процес відбувався б у зворотному напрямку. Спочатку рівень цін знизився б, а обсяг виробництва зменшився. З часом фірми зауважать, що загальний рівень цін упав, і це перемістить криву SRAS праворуч. З точки зору неокейнсіан­ців, цей процес був би тривалішим через негнучкі ціни, ніж на думку неокласиків. У новій точці довгострокової економічної рівноваги обсяг виробництва становитиме Y*, а рівень цін стане нижчим за Р0.

У довгостроковому періоді крива LRAS є вертикальною лінією в точці Y*. Рівень цін змінюватиметься відповідно до змін сукупного попиту, щоб зрівноважувати ринки товарів та активів. Економісти загалом погоджуються, що коливання сукупного попиту в довгостроковому періоді змінюють лише рівень цін, а не обсяг вироб­ництва. Це явище називають монетарним нейтралітетом, котрий означає, що зміна пропозиції грошей у довгостроковому періоді впливатиме лише на рівень цін, не змінюючи обсягу виробництва.

Теорія реального ділового циклу

Більшість економістів дійшли згоди, що коливання сукупного попиту чинять вплив на рівень цін та обсяг виробництва. Проте ряд науковців, котрі дотримуються іншої точки зору, вважають, що сукупний попит не впливає на обсяг виробництва навіть у короткостроковому періоді. Тобто короткострокова крива сукупної пропозиції також є вертикальною лінією. Прихильники теорії реального ділового циклу, на відміну від неокласиків, уважають, що на ринку є досконала інформація про ціни. Ця теорія відкидає концепцію негнучких цін неокейнсіанців, і натомість розглядає абсолютно гнучкі ціни. Модель реального ділового циклу пояснює короткострокові зміни обсягу виробництва тимчасовими збуреннями ефективності. Ці збурення включають доступність сировини та енергоносіїв, урядове регулювання процесу виробництва чи ринку та різні нововведення.

Збурення ефективності впливають на поточну ефективність, переміщуючи криву SRAS (див. рис. 25.5). Приміром, під час війни у Перській затоці зменшився видобуток нафти, що спричинило підвищення цін на неї. Тому ефективність енергозалежних галузей зменшилась, і крива SRAS перемістилася ліворуч у положення SRAS1. Якщо очікується, що таке збурення ефективності буде нетривалим, крива сукупного попиту не переміщуватиметься, і рівновага досягатиметься у точці Е1, за меншого обсягу виробництва та вищого рівня цін.

Теорія реального ділового циклу наголошує на важливості тимчасових коливань ефективності в аналізі динаміки поточного обсягу виробництва. Проте далі ми розглянемо кілька доказів, які свідчитимуть, що зміни сукупного попиту таки впливають на виробництво у короткостроковому періоді.

Рисунок 25.5. Ефективність та тимчасові коливання у моделі реального ділового циклу
Теорія реального ділового циклу пояснює короткострокові коливання обсягу виробництва збуреннями ефективності.

1. Підвищення ціни на нафту зменшує ефективність виробництва, переміщуючи короткострокову криву сукупної пропозиції з положення SRAS0 у SRAS1. Обсяг виробництва зменшується з Y0 до Y1.

2. Досягається нова точка короткострокової економічної рівноваги E1, ціни зросли до рівня Р1.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 3. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 4. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 5. 1. Содержание (функции) государственного управления
 6. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 7. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 8. ГЛОССАРИЙ
 9. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 10. Введение
 11. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 12. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 13. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 14. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 15. Приложение 17.
 16. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 17. Рентгенофазовый анализ
 18. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 19. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 20. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников