<<
>>

ПРОСТИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР ДЕПОЗИТІВ

Визначаючи чинники, що сприяють пропозиції грошей, ми розглянемо грошовий мультиплікатор. Аналіз матиме три стадії, оскільки грошовий мультиплікатор визначається не лише ФРС, а й діями у банківській системі небанківських інституцій і банків.

Перша стадія, яку ми описуємо у цьому параграфі, показує, як пропозиція грошей може бути збільшена або зменшена за допомогою багатократного творення депозитів («уявних вкладів»). У цій частині аналізу ми визначаємо простий мультиплікатор депозитів — чинник, який перетворює грошову базу в частину пропозиції грошей. Друга стадія доповнює дії небанківських інститутів щодо грошового мультиплікатора, а третя охоплює діяльність банків. У наступних параграфах ми проаналізуємо ці стадії і «рафінуємо» простий мультиплікатор депозитів, щоб знайти грошовий мультиплікатор.

Багатократне збільшення депозитів

Що відбувається, коли ФРС збільшує банківські резерви через операції на відкритому ринку або дисконтні позички? Для відповіді на це запитання ми простежуємо зміни, що відбуваються в окремому банку і в банківській системі.

Як банк реагує на збільшення резервів. Уявіть, що ФРС купує 100 000 дол. США у Т-векселях від Megabank, збільшуючи його резерви на 100 000 дол. США. Після цієї операції балансовий звіт Megabank змінюється, відображаючи ці операції:

MEGABANK
Активи Пасиви
Цінні папери – $ 100 000
Резерви + $ 100 000

Купівля ФРС Т-векселів у Megabank збільшує надлишкові резерви, а не обов’язкові резерви Megabank. Причина в тому, що обов’язкові резерви визначаються як відсоток чекових депозитів банку. Через те, що ця операція не має впливу на чекові депозити Megabank, вона не змінює суму резервів, які банк повинен утримувати.

Megabank не заробляє жодних процентів за додатковими резервами, отриманими від продажу Т-векселів, і тому намагатиметься використати їх для одержання віддачі.

Уявіть, що Megabank надає кредит 100 000 дол. США Amalgamated Industries, тим самим придбавши актив, по якому заробляє процент. Megabank розширює кредит, відкриваючи поточний рахунок для Amalgamated і спрямовуючи на нього суму наданої позички. Як сторона активів, так і сторона пасивів балансового звіту Megabank збільшуються на 100 000 дол. США:

MEGABANK
Активи Пасиви
Цінні папери – $ 100 000 Чекові депозити + $ 100 000
Резерви + $ 100 000
Кредити + $ 100 000

Пригадайте, що пропозиція грошей дорівнює грошам в обігу плюс чекові депозити (визначення М1). Надаючи кредити Amalgamated, Megabank створює чекові депозити. Унаслідок дій Megabank пропозиція грошей зростає, бо збільшуються чекові депозити. Створюються гроші, бо те, що стає грішми, зокрема кошти на руках позичальника, обмінюється на щось, що не є грішми, зокрема боргову розписку в руках кредитора.

Припустимо, що норма обов’язкових резервів, установлена ФРС, дорівнює 10 %. Це означає, що 10 % від чекових депозитів Megabank потрібно утримувати в готівкових резервах або у ФРС, або як готівку у сховищах. Унаслідок того, що Megabank збільшує і свої резерви, і депозити на 100 000 дол. США, він повинен утримувати (100 000 ? 0,10) = 10 000 як резерви. Тепер він має додаткові надлишкові резерви 100 000 – (0,10 ? 100 000) = 90 000. Однак банк не може надавати цю суму в кредит, тому що Amalgamated використовуватиме надходження від кредиту для купівлі товарів і послуг, що постачаються іншими фірмами та індивідами. Коли Amalgamated витратить усі надходження від кредиту, Megabank втратить 100 000 дол. США резервів і чекових депозитів:

MEGABANK
Активи Пасиви
Цінні папери – $ 100 000 Чекові депозити $ 0
Кредити + $ 100 000
Резерви $ 0

Як банківська система відповідає на збільшення резервів.

Коли Amalgamated виписує чеки іншим фірмам та індивідам, ці реципієнти кладуть виручку на депозити в інших банках, а ті банки, у свою чергу, надають нові кредити. Тому збільшення резервів на 100 000 дол. США від купівлі цінних паперів ФРС в одного банку розширить обсяг чекових депозитів у банківській системі. Цей процес відомий як багатократне розширення депозитів. Яку частину приросту своїх резервів інші банки можуть надавати в кредит? Через те, що позичальники, як правило, витрачають надходження від кредитів, банки не можуть надати в кредит більшої суми, ніж їхні сукупні надлишкові резерви. Тим не менше, багатократне розширення депозитів збільшує грошову базу і пропозицію грошей, що ми й покажемо в наступних прикладах.

Припустимо, що Amalgamated використовує 100 000 дол. США, які він позичив у Megabank, щоб купити устаткування вартістю 100 000 дол. США від Toolco. Останній кладе кошти на депозит у своєму банку — Onebank. Після цієї операції балансовий звіт Onebank змінюється так:

ONEBANK
Активи Пасиви
Резерви + $ 100 000 Чекові депозити + $ 100 000

Резерви Onebank збільшилися на 100 000 дол. США. Якщо норма обов’язкових резервів становить 10 %, Onebank тепер має додаткові надлишкові резерви на суму 90 000 дол. США. Через те, що Onebank може безпечно надати кредит на цю суму надлишкових резервів, він дає кредит 90 000 дол. США Midtown Hardware для купівлі нового офісного устаткування. Спочатку активи Onebank (кредити) і пасиви (чекові депозити) зростають на 90 000 дол. США; але коли Midtown витратить надходження від кредиту, балансовий звіт Onebank зміниться так:

ONEBANK
Активи Пасиви
Резерви + $ 10 000 Чекові депозити + $ 100 000
Кредити + $ 90 000
ПОДУМАЙТЕ НАД ЦИМ...
Які передумови багатократного розширення депозитів?

Багатократне розширення депозитів збільшувало пропозицію грошей задовго до того, як було засновано Федеральну резервну систему.

Справді, ми простежили зберігання цінностей у сейфах (скажімо, золота або срібла) за допомогою депозитного кон­тракту до часів стародавньої Греції та Риму. Однак тодішні банки використовувалися лише як сховища для коштів; це означає, що банкіри ніколи не використовували депозити для надання кредитів.

До ХІІІ—ХІV ст. депозитне банківництво було добре розвинуто в Італії та Іспанії — країнах, які були тісно пов’я­зані з торгівлею та комерцією. Там бан­кіри надавали гроші в кредит підпри­ємствам і зберігали резерви для по­криття вилучення депозитів. Наприклад,

у Барселоні банки зазвичай зберігали резерви в золоті до 30 % депозитів. Ця система банківництва, відома як фракційне резервне банківництво, була значним кроком уперед до складнішої фінансової системи.

Хоча римо-католицька церква противилася процентним платежам за кредитами, профінансованими за рахунок депозитів — практиці під назвою лихвар­ство, важливість депозитного банківництва для комерції переважила ці заборони. Справді, «соціальний статус банкірів у Флоренції ХІІІ ст. був, щонайменше, так само високим, як і в Нью-Йорку ХХ ст.»1. Розширення депозитів, як тоді, так і тепер, сприяло збільшенню обсягу кредитів і депозитів за рахунок певного рівня банківських резервів.

1 Sidney Homer and Richard Sylla, A History of Interest Rates. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991, pp. 76—77.

Midtown Hardware витрачає 90 000 дол. США для купівлі офісного устаткування від Computer Universe. Останній кладе 90 000 дол. США на депозит у свій банк — Twobank:

TWOBANK
Активи Пасиви
Резерви + $ 90 000 Чекові депозити + $ 90 000

Тепер чекові депозити у банківській системі зросли ще на 90 000 дол. США. У підсумку обсяг депозитів зріс на 100 000 дол. США у Onebank і на 90 000 дол. США у Twobank, усього на 190 000 дол. США.

Twobank зустрічається з такими самими рішеннями, що й Megabank і Onebank. Він хоче використати збільшення резервів для розширення своїх кредитів, але може позичати лише приріст надлишкових резервів. З нормою обов’язкових резервів 10 % Twobank повинен додати (90 000 ? 0,10) = 9000 дол. США до своїх обов’язкових резервів і може надати кредит на суму лише 81 000 дол. США. Twobank позичає 81 000 дол. США Howard’s Barber Shop за переобладнання. Спочатку активи Twobank (кредити) і пасиви (чекові депозити) зростають на 81 000 дол. США; але коли Howard’s витрачає кредитні надходження, балансовий звіт Twobank змінюється так:

TWOBANK
Активи Пасиви
Резерви + $ 9000 Чекові депозити + $ 90 000
Кредити + $ 81 000

Якщо кредитні надходження до Howard’s Barber Shop кладуться на депозит в інший банк, чекові депозити у банківській системі зростуть ще на 81 000 дол. США. Збільшення резервів на 100 000 дол. США, які поступили з ФРС, збільшило рівень чекових депозитів на 100 000 + 90 000 + 81 000 = 271 000 дол. США. Пропозиція грошей зростає з кожним кредитом. Початкове збільшення грошової бази змінює пропозицію грошей на цю суму багатократно.

Таблиця 17.1. ЗБІЛЬШЕННЯ ДЕПОЗИТІВ УНАСЛІДОК КУПІВЛІ ФРС ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У MEGABANK НА СУМУ $ 100 000 ЗА НОРМИ РЕЗЕРВУВАННЯ 10 %

Банк Приріст депозитів Приріст кредитів Приріст резервів
Onebank $ 100 000 $ 90 000 $ 10 000
Twobank 90 000 81 000 9000
Nextbank3 81 000 72 900 8100
Nextbank4 72 900 65 610 7290
Nextbank5 65 610 59 049 6561
¼ ¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼ ¼
$ 1 000 000 $ 900 000 $ 100 000

Але цей процес іще не завершено. Реципієнт чека на суму 81 000 дол. США від Howard’s Barber Shop знову кладе його на депозит, і чекові депозити в інших банках розширюються. Як видно з табл. 17.1, процес продовжує перекочуватися хвилями по банківській системі та економіці. Зауважте, що нові чекові депозити продовжують створюватися кожного разу, коли гроші повертають на раніше вилучений вклад і використовують для кредитування, але приріст щоразу зменшується. Причиною цього є те, що частина грошей на кожному етапі не може бути надана в кредит; банки мусять зберігати їх як обов’язкові резерви. Доти, поки кожен банк не позичить усієї суми своїх надлишкових резервів, ми можемо підрахувати кількість грошей, створених за допомогою початкової купівлі цінних паперів на суму 100 000 дол. США. Зміна депозитів, DD, співвідноситься з початковою зміною резервів, DR, так:

Зміна депозитів = Кредит Amalgamated + Кредит Midtown + Кредит Howard’s +...

або

.

,

де D = депозити,

R = резерви,

= норма обов’язкових резервів.

Ми можемо заново сформулювати взаємозв’язок між зміною рівня чекових депозитів і зміною рівня резервів, спрощуючи попереднє рівняння. Зміна чекових депозитів дорівнює зміні резервів, помноженій на простий мультиплікатор депозитів, обернений до норми обов’язкових резервів:

, (17.3)

або, у нашому прикладі,

У кінцевому рахунку приріст резервів на суму 100 000 дол. США приводить до десятикратного розширення чекових депозитів. Так, обсяг чекових депозитів збільшується на фактор, рівний оберненій до норми обов’язкових резервів величині, у цьому випадку 1/0,10 = 10.

Якщо депозитна інституція вирішує інвестувати всі або частину своїх надлиш­кових резервів у ринкові цінні папери, збільшення депозитів далі є наслідком того самого взаємозв’язку між зміною резервів і зміною депозитів. Уявімо, що Onebank вирішив купити векселі Скарбниці на суму 90 000 дол. США замість розширення кредиту на 90 000 дол. США Midtown. Onebank випише чек власнику цінних паперів на суму 90 000 дол. США, які продавець покладе на депозит у бан­ківській системі і т. д. Отже, ефект багатократного розширення депозиту однаковий, незалежно чи банки використовують надлишкові резерви на надання кредитів, чи купують цінні папери.

Спочатку ви можете подумати, що окремі банки створюють гроші. Однак окремий банк може позичити лише суму своїх резервів, що перевищують величину, яку він хоче (або зобов’язаний) зберігати. Депозити збільшуються або створюються, коли позичальники не зберігають кредитних надходжень як гроші. Якщо кошти знову повертаються на депозит, гроші надходять до банківської системи як резерви. Якщо банки не хочуть зберігати надлишкові резерви, процес багатократного розширення депозитів завершується лише тоді, коли всі надлишкові резерви зникнуть. Багатократне розширення депозитів стосується банківської системи в цілому, а не дій окремого банку.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Припустимо, що у гіпотетичній країні Nationia банківські резерви дорівнюють 10 млн дол. США, а норма обов’язкових резервів — 10 %. Якщо громадяни Nationia не зберігають гроші, яким буде обсяг чекових депозитів (якщо банки не мають жодних надлишкових резервів)?

Що станеться з рівнем чекових депозитів, якщо центральний банк Nationia збільшує рівень банківських резервів на 500 000 дол. США?

Рівень чекових депозитів зростає на 5 млн дол. США.

Багатократне скорочення депозитів

ФРС розширює обсяг чекових депозитів у банківській системі, збільшуючи резерви. Подібно вона може і скорочувати обсяг таких депозитів у банківській системі, зменшуючи резерви. ФРС здійснює це за допомогою продажу державних цінних паперів в операціях на відкритому ринку. Ця дія має хвилеподібний ефект, подібно до розширення депозитів у банківській системі, але у протилежному напрямку. Наслідком продажу на відкритому ринку є багатократне скорочення депозитів.

Припустимо, що ФРС продає Megabank 100 000 дол. США у цінних паперах Скарб­ниці, тим самим зменшуючи його резерви на 100 000 дол. США. Якщо Megabank не має жодних надлишкових резервів, він тепер не може виконати своїх резервних вимог. Megabank постійно дає кредити, і весь час настає термін їх сплати. Банк може, якщо потрібно, вимагати погашення певних кредитів, тобто не поновлювати їх. Але роблячи це, Megabank поповнює свої резерви, тому може витримати відкликання коштів. Отже, для того, щоб збільшити резерви, банк може вимагати повернення кредитів на суму 100 000 дол. США, але також може і продати цінні папери на цю суму. В будь-якому випадку Megabank отримує потрібні 100 000 дол. США резервів. Однак у процесі інший банк втрачає резерви і чекові депозити. Наприклад, якщо депозитор у Onebank купує 100 000 дол. США у цінних паперах від Megabank, резерви і чекові депозити Onebank скорочуються на цю суму.

Коли Onebank втрачає 100 000 дол. США у чекових депозитах на користь Megabank (з нормою обов’язкових резервів 10 %), його обов’язкові резерви зменшуються на 10 000 дол. США. Тому він повинен збільшити свої резерви на 100 000 дол. США – 10 000 дол. США = 90 000 дол. США. Onebank тепер зустрічається з проблемою, яку пережив Megabank. Якщо він не має надлишкових резервів, він матиме на 90 000 дол. США менше резервів, ніж потрібно для виконання резервних вимог. Унаслідок цього Onebank повинен продати цінні папери або вимагати погашення кредитів для збільшення своїх резервів на 90 000 дол. США.

ONEBANK
Активи Пасиви
Резерви – $ 10 000 Чекові депозити – $ 100 000
Цінні папери – $ 90 000
Кредити

Скорочення у Onebank хвилеподібно прокотиться через банківську систему до інших банків. Уявіть, що 90 000 дол. США, які Onebank отримує за свої цінні папери (або від повернення кредитів), є чеком, виписаним на Twobank. Пригадайте, що Onebank зіткнувся зі скороченням обов’язкових резервів унаслідок втрати резервів у Megabank. Та сама проблема тепер постала перед Twobank. Обов’язкові резерви Twobank тепер зменшилися на $ 90 000 – (0,10)($ 90 000) або $ 81 000.

Наше дослідження багатократного розширення депозитів показало, що збільшення резервів примножується (багатократно повторюється) у банківській системі. Подібно, зменшення резервів також повторюється багатократно у банківській системі, спричиняючи багатократне скорочення депозитів. Якщо ми припустимо, що банки зберігають лише обов’язкові резерви, скорочення депозитів у банківській системі внаслідок зменшення резервів дорівнює зміні резервів, помноженій на величину, обернену до норми обов’язкових резервів:

.

Це та сама формула, яку ми отримали для багатократного розширення депозитів.

Багатократне розширення і скорочення депозитів спричиняються діями багатьох, а не одного банку в банківській системі. Як ви можете бачити з прикладів, банки є з’єднуючою ланкою між ФРС і небанківськими інститутами, передаючи їм приріст резервів від центрального банку, тим самим збільшуючи пропозицію грошей.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ПРОСТИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР ДЕПОЗИТІВ:

 1. 53 Вексель.
 2. Переводческая рефлексия в ситуации действования с художественным текстом
 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 5. 1. Понятие, содержание и назначение административного принуждения
 6. 5. Структура и штаты органов исполнительной власти
 7. Введение
 8. Введение
 9. 55. Договор банковского счета: понятие, элементы, заключение, виды.
 10. 8. Структура договорных отношений по поставке.
 11. 1.7. Влияние OA на характеристики оптических, оптоэлектронных и лазерных устройств на основе кристаллов.
 12. 1. Понятие и правовое положение органа исполнительной власти
 13. Синтаксический рисунок художественного и научного текста
 14. Заключение
 15. Приложения
 16. 59. Безналичные расчеты чеками.
 17. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 18. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов