<<
>>

ОПЦІОНИ

Ще одним видом інструментів на ринку похідних цінних паперів є опціонні кон­тракти, які надають права купівлі-продажу активів за заздалегідь встановленими ціною та часом. Наприклад, ви можете купити опціон для купівлі 100 акцій Boomco за $ 50 за акцію у будь-який час протягом наступних шести місяців.

На відміну від рівних прав та зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, в опціонному контракті покупець і продавець мають неоднакові права. Продавець має зобов’язання, а покупець — права. Опціони являють собою право купівлі або продажу базового активу, наприклад, акцій (часток в акціонерному капіталі) або набору акцій. Якщо інвестор купує опціон колл (call option) — опціон покупця, він отримує право купити базовий актив. Продавці опціонів колл мають зобов’язання продати актив. Інвестори також можуть придбати опціон пут (option put) — опціон продавця, або право продати базовий актив. Продавці опціонів продавця мають зобов’язання купити актив. Ціна, за якою актив купується або продається, має назву ціни використання (ціна використання опціону власником). Період, протягом якого існує опціон продавця або покупця, визначається його кінцевим строком дії — датою, на яку права на умовах опціонного контракту закінчуються. По суті, особа, яка надає опціон покупця або продавця, продовжує права іншої особи. Ці права (купувати або продавати за встановленою ціною) потенційно вартісні, тому так просто не віддаються. Натомість продавець опціону править за них плату, яка називається опціонною премією*.

Опціонами на випуски індивідуальних акцій торгували на позабіржових ринках та біржах десятиріччями. З 1970-х років торговці знизили ризик коливань доходів по цінних паперах за допомогою опціонних контрактів, якими торгували на Чиказь­кій опціонній біржі, Нью-йоркській фондовій біржі та Американській фондовій бір­жі. Крім того, зросла популярність опціонів на ф’ючерси, такі, як скарбничі або євродоларові ф’ючерси процентних ставок або валютні ф’ючерси.

Головні опціонні контракти, якими торгують у США, охоплюють опціони на індивідуальні акції, опціони біржових індексів (S&P 500 або NYSE Composite indexes), опціони на ф’ючерсні контракти біржових індексів (S&P 500 або NYSE Composite indexes), опціони на ф’ючерси процентних ставок (ставки євродолара, податкові сертифікати й облігації Державної скарбниці США, індекси муніципальних облігацій) та валют­ні опціони й опціони валютних ф’ючерсів (японські єни, швейцарські франки, канадські долари, британські фунти, мексиканські песо і бразильські реали).

Опціони на цінні папери (тобто акції, біржові індекси, облігації та векселі) і на іноземні валюти, якими торгують на фондових біржах, регулюються Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Опціони на ф’ючерсні контракти або іноземні валюти, якими торгують на товарних ринках, регулюються CFTC.

Ціни опціонів

Вартість опціонної премії відрізняється від ціни ф’ючерса, бо опціони надають нерівні права і зобов’язання. Розмір опціонної премії відображає шанс, що опціон відбудеться, так само, як страхова премія на автомобіль відображає ризик аварії. Як водій із багатьма автомобільними аваріями платить вищі страхові внески, так усе, що збільшує шанс використання опціону, збільшує розмір опціонної премії.

На розмір опціонної премії для опціонів покупця і продавця впливають чотири чинники. Перший (більша мінливість ціни базового активу) збільшує премію, тому що вірогідніше, що ціна активу перевищить ціну використання, тим самим підвищуючи вартість опціонного контракту.

Другий — оскільки опціон наближує свій кінцевий строк дії, розмір премії наближається до дійсної вартості. Дійсна вартість, або сума, якої опціон дійсно вартує, якщо негайно використовується, є різницею між поточною ціною активу і ціною використання базового активу. Уявімо, наприклад, що ви розмірковуєте, чи інвестувати в опціон покупця для купівлі звичайних акцій Consolidated instruments за $ 60 за кожну у червні; теперішня ціна акції 62 1/8, а опціонна премія — 4 1/2.

Частина цієї премії (2 1/8 від 4 1/2) дорівнює дійсній ціні 2 1/8 за акцію, яку ви заробите від використання опціону негайно (тобто від купівлі акції за 60 і продажу її за 62 1/8). Ця частина, так би мовити, у грошах. Опціон продавця у грошах, коли ринкова ціна базового активу менша за ціну використання. bgcolor=white>
З ФІНАНСОВИХ НОВИН…
Читаючи списки опціонів

Опубліковані переліки опціонних контрактів містять багато таких самих даних, що й переліки ф’ючерсів. Однак існують деякі відмінності в окремих опціонах, які стосуються того, чи базовий актив є прямою вимогою (наприклад, облігації або акції), чи ф’ючерсним контрактом (наприклад, ф’ючерсний контракт біржового індексу).

Дані, показані тут для опціонних контрактів, передбачені для опціонів на ф’ючерси облігацій і податкових сертифікатів Державної скарбниці (їх ми розглядали раніше), якими торгують на Чіказькій товарній біржі. Знову ж таки, розмір базового ф’ючерсного контракту становить $ 100 000, але ціни даються у відсотках на кожні $ 100 номінальної вартості; дробові частини вартості публікуються у 64-х частках.

Сума відкритих позицій в облігаціях скарб­ниці опціону покупця дорівнює 214 720 контрактів, з обсягом торгівлі попереднього дня 42 967 контрактів. Сума відкритих позицій в облігаціях скарбниці опціону продавця становить 190 181 контрактів, з обсягом торгівлі 34 408 контрактів. Через те, що опціони покуп­ця і продавця є різними видами опціонів, рівень спекулятивного доходу для обох типів опціонів повинен бути однаковим.

Перший стовпець містить ціну виконання, яка коливається від 102 у першому рядку до 107 — в останньому. Другий, третій і четвертий стовпці містять ціни на момент закриття (розрахункові ціни) для опціонів покупця, кінцевий строк дії

яких — у лютому 2001 р., березні 2001 і червні 2001 р. відповідно. 102 опціони покупця з кінцевим строком дії у лютому мають ціну на момент закриття 2 46/64.

Кожен відсоток $ 100 000 контракту в облігаціях скарбниці становить $ 1000, отже, ці опціони коштують 2 46/64 ($ 1000) = $ 2718,75. Для деяких контрактів (наприклад, для 103 опціонів покупця з кінцевим строком дії у червні) не встановлюється жодної ціни, тому що ним того дня не торгували. Останні три стовпці подають ціну на момент закриття для опціонів продавця з кінцевими строками дії у лютому 2001, березні 2001 і червні 2001 р. відповідно.

Як і з даними цін на ф’ючерси, дані цін опціонів дають вам інформацію про сподівання. Зверніть увагу, що ціна 104 опціонів покупця вища у червневому контракті, ніж у березневому. Це засвідчує сподівання торговців та інвесторів на те, що в березні купівля опціоном ф’ючерсів облігацій скарбниці за 104 буде вигід­нішою. Отже, інвестори сподіваються, що ціна облігацій зросте, а дохід зменшиться. Ціни на момент закриття для опціонів покупця, 106 і 107, низькі, це свідчить, що інвестори переконані: ціни облігацій скарбниці, ймовірно, не будуть такими високими або доходи — такими низькими.

Хоча це не показано, дані для опціонів індивідуальних облігацій містять інформацію про ціну опціону на момент закриття (премію), а також ціну індивідуальної акції на момент закриття. Статистичні дані про обсяги (такі, як обсяги торгів або сума відкритих позицій), як правило, не публікуються.

ЦІНИ Ф’ЮЧЕРСНИХ ОПЦІОНІВ
ПРОЦЕНТНА СТАВКА
T-BONDS (CBT)
$ 100,000; points and 64ths of 100 %
Strike Calls — Settle Puts — Settle
Price Feb Mar Jun Feb Mar Jun
Записи 102 2-46 3-01 3-51 0-14 0-34 1-24
під датами 103 1-60 2-19 ¼ 0-28 0-52 ¼
є цінами 104 1-17 1-45 2-40 0-49 1-13 2-11
опціонів 105 0-50 1-13 ¼ 1-18 1-45 ¼
або премією 106 0-28 0-53 1-47 ¼ 2-20 3-15
107 0-15 0-35 ¼ 2-46 3-02 ¼
Est. vol. 40,000
Mn vol. 42,967 calls 34,408 puts
Op. int. Mon 214,720 calls 190,181 puts
T-NOTES (CBT)
$ 100,000; points and 64ths of 100 %
Strike Calls — Settle Puts — Settle
Price Feb Mar Jun Feb Mar Jun
102 2-41 2-50 3-15 0-07 0-16 0-49
103 1-51 2-00 2-36 0-16 0-30 1-05
104 1-05 1-23 1-63 0-34 0-52 1-31
105 0-36 0-55 1-33 1-02 1-20 ¼
106 0-17 0-34 1-10 ¼ 1-62 ¼
107 0-08 0-20 0-56 ¼ ¼ ¼
Est. vol. 67,000 Mn 37,404 calls 75,934 puts
Op. int. Mon 250,408 calls 264,592 puts
Джерело: The Wall Street Journal, 20 грудня, 2000. Передруковано з дозволу Dow Jones, Inc. через Copyright Clearance Center, Inc. O 2000 Dow Jones and Company, Inc. Усі права по всьому світу застережені. (Дані за 19 грудня 2000 р. «Mon» означає понеділок, 18 грудня).

Третій (той факт, що покупці опціонів купують фактично базовий актив у кредит), також допомагає визначити опціонну премію. Ви платите опціонну премію сьогодні, але не платите ціни використання, поки використовуєте опціон. Довший період до кінцевого строку дії збільшує вартість прав, наданих опціоном покупця, а відтак, збільшує і опціонну премію. Щодо опціонів продавця також діє правило — чим далі від кінцевого строку дії, тим вища опціонна премія.

Четвертий (вільна від ризику процентна ставка) впливає на вартість опціонної премії. Вища процентна ставка знижує поточну вартість ціни використання, збільшуючи вартість опціону покупця і зменшуючи вартість опціону продавця.

Учасники ринку намагаються оцінити ці наслідки не просто якісно, а якомога точніше, використовуючи математичні моделі. Дійсно, фірми Wall Street залучають математиків, фізиків, інженерів та економістів — «ракетних учених» — для розроб­ки моделей оцінювання найскладніших вторинних цінних паперів. Ця ін’єкція таланту охоплює трьох піонерів в оцінюванні опціонів: старший Фішер Блек, Роберт Мертон з Гарвардського університету і Мирон Сколс зі Стенфордського університету. Емпіричне тестування теоретичних моделей цін свідчить про їхню користь. Удосконалення моделей з метою більшої точності (та прибутку) є темою активних досліджень у наукових закладах та фінансових практиків.

Застосування опціонів до управління ризиками

Подібно до ф’ючерсів, хеджери можуть використовувати опціони для зниження ризику зворотних коливань у цінах на товари та акції, процентні ставки і валютні курси. Ступінь, до якого опціонний хедж є задовільним, залежить від базового ризику — тобто від того, наскільки близько зміни у вартості базового активу в основі опціонів віддзеркалюють зміни вартості хеджованого активу. На відміну від ф’ючерсних контрактів, опціони дають змогу хеджерам утримувати прибутки на своїх позиціях за наявності сприятливих змін у ціні базового активу.

Опціонний контракт більше подібний на страховий (звідси використання терміна премія), ніж ф’ючерсний контракт. У ф’ючерсному хеджі хеджер може будь-коли продати скарбничі ф’ючерси, зменшуючи потенційні чисті збитки, тільки-но ринкові процентні ставки зростають. Але коли ставки знижуються, хеджер не може заробити додатковий чистий прибуток. З опціонами хеджер може купити опціони продавця облігацій скарбниці, щоб захиститися проти зростання ставок, усе ще заробляючи додатковий прибуток при падінні ринкових ставок. У попередньому прикладі з Bigtime Financial Services компанія могла купити опціони продавця за $ 10 млн облігацій Державної скарбниці. Але виграш покупця опціонів потрібно вимірювати щодо вартості опціонної премії. Якщо опціонна премія висока, операційні витрати використання опціонів можуть набагато перевищувати премії для ф’ючерсів. Тому вибір між ф’ючерсами і опціонами відображає альтернативу між загалом вищими витратами використання опціонів і додатковим страховим виграшем, який забезпечують опціони. Як покупець опціонів ви берете на себе менший ризик, ніж із ф’ючерсним контрактом, тому що максимальною втратою є опціонна премія. Продавець опціонів несе ризик несприятливих змін цін у базовому активі*.

ДЕСЬ, КОЛИСЬ, В ЯКІЙСЬ КРАЇНІ…
Торгівля ф’ючерсами, індексний арбітраж та крах фондового ринку в 1987 р.

Деякі ринкові аналітики критикують форму торгівлі, відому як індексний арбітраж, за крах фондової біржі 19 жовт­ня 1987 р. Індексний арбітраж є одно- часною торгівлею ф’ючерсами індексів акцій і базовими акціями для використання різниці у цінах. Така цінова різниця може з’явитися, якщо інвестор може купити портфель акцій з індексом S&P 500 за ціною, трохи нижчою або вищою (за вирахуванням операційних видатків), ніж ціна індексних ф’ючерсів. Уявімо, наприклад, що ф’ючерсний індекс для доставки за рік відтепер продається за $ 1,1 млн, тоді як акції продаються за $ 1 млн, а процентна ставка по однорічному інструменту скарбниці становить 8 1/2 %. Припустимо, що ви купуєте акції тепер і водночас продаєте індексні ф’ю­черси. На момент закриття ф’ючерсного контракту ви продаєте акції, щоб закрити свою ф’ючерсну позицію. Ви отримали $ 1,1 млн за акції, отже, заробили $ 100 000, або 10 % по своїй $ 1-мільйон-

ній інвестиції, незважаючи на коливання ціни акцій у цей час. Цей прибуток більший, ніж прибуток на безризиковий інструмент скарбниці (8 1/2 %). Індексний арбітраж полегшується ком­п’ютерним моніторингом цінових меж.

Такі дії сприяють підвищенню ринкової ефективності за допомогою обмеження різниці в цінах на різних ринках. Чому ж тоді виникають супереч­ності? Причина в тому, що індексний арбітраж може генерувати великий обсяг торгів, особливо у ті дні, коли індексні ф’ючерсні контракти мають кін­цевий строк дії. 19 жовтня 1987 р. на Нью-йоркській фондовій біржі зосе- редилися великі замовлення на продаж унаслідок індексного арбітражу S&P 500, що, як дехто стверджував, поглибило коливання цін акцій. Однак для цього не існує достатньо підстав. Справ­ді, президентська комісія, призначена для встановлення причин краху фондової біржі, не дуже звинувачувала індекс­ний арбітраж. До 1995 р. на торги ін- дексним арбітражем припадало близько 4 % загального торговельного обороту на Нью-йоркській фондовій біржі.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ОПЦІОНИ:

  1. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
  2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
  3. 1. Содержание (функции) государственного управления
  4. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
  5. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
  6. ГЛОССАРИЙ
  7. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
  8. Введение
  9. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
  10. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.