<<
>>

Обдумуючи книгу

Коли ми у 1979 році, на молодших курсах, вивчали гроші та банківництво, нашу увагу звертали на реалії тих днів: чому рівень інфляції високий, у чому її причина, чому бум на фондовому ринку викликає захоплення ведучих теленовин, як встановлюються ціни на акції та облігації, що банки роблять з нашими грошима, як економічні події в інших країнах впливають на фінансові ринки та процентні ставки в США.

Більшість студентів розпочинають вивчення фінансової системи з надією отримати прості відповіді на подібні запитання. Проте відповіді у 1979 р. не були простими, а на початку ХХІ ст. вони стали ще складнішими. Перед сучасними студентами постає ще більший виклик: їм треба зрозуміти організацію Федеральної резервної системи, фінансових інституцій та ринку на тлі внутрішніх та глобальних змін.

Викладаючи навчальні дисципліни про гроші та банківську справу на молодших та старших курсах протягом багатьох років, я переконався, що існуючі підручники просто описують сучасну будову фінансової системи і не навчають студентів аналізувати події і розумітися на нових засобах регулювання. Нові здобутки економічної науки враховуються у вигляді додаткових тем, з якими необхідно ознайомитися протягом і так завантаженого семестру. Як наслідок, студентам бракує інструментів дослідження, за допомогою яких вони могли б передбачати вплив змін на фінансову систему.

Новий підхід

Моєю метою при написанні цього підручника було донести до студентів основоположне економічне обґрунтування, чому фінансова система влаштована саме так, і виявити її взаємозв’язок з економікою. Такий спосіб викладу матеріалу навчає студентів аналізувати події, а не просто знайомить їх з набором фактів, які швидко стають неактуальними. Студентам необхідно показати, як застосовувати вивчену теорію на практиці, тому я хотів піти далі, ніж це передбачає традиційний підхід. З огляду на цю мету підручник має три переваги: цілісну систему для розуміння, оцінки та передбачення; сучасний економічний підхід; узагальнення інформації з різ­них країн.

Цілісна система підручника: зрозуміти, оцінити, передбачити. Матеріал підручника викладено на трьох рівнях. Спершу студентові пропонується навчитися розуміти економічний аналіз. «Розуміти» означає розвинути економічну інтуїцію для впорядкування концепцій та фактів. По-друге, економічний аналіз використовується для оцінювання поточних тенденцій та фінансових новин, що заохочує студентів використовувати фінансові дані та критично осмислювати події. Нарешті, студенти вчаться використовувати економічні інструменти та принципи для передбачення майбутніх подій, застосовуючи економічний аналіз для прогнозування впливу змін на економіку та фінансову систему.

Такий підхід дає студентам можливість критично осмислювати події на фінансових ринках та інституціях і заходи монетарної політики. У такому випадку студенти можуть пояснювати ці події як логічний наслідок принципів. Наприклад, у частинах 2, 3 та 4, де з’ясовується роль фінансових ринків та інституцій в економіці, часто використовуються поняття розподілу ризиків, ліквідності та фінансових послуг, що надаються фінансовою системою, для пояснення того, як за допомогою фінансових механізмів зводяться позичальники та заощадники (розділи 3, 12 та 13), як вони реагують на зміни в законодавстві (розділ 15), чому між ними існують відмінності у різних країнах (розділ 16), як їхня діяльність впливає на національну економіку (розділ 27).

Сучасний підхід. У тексті підручника широко використовуються останні здобутки економічної науки у формі, доступній для студентів. Сучасні дослідження монетарної політики, фінансових інституцій та інфляції застосовуються при виведенні загальної моделі впливу монетарної політики на економіку (розділ 26). Вивчення проблем кредитування (розділ 27) об’єднує економічну роль фінансових інституцій в єдину макромодель. Ефективні ринки розглядаються ще у розділі 10 з метою закладення основ вивчення інформаційних аспектів функціонування фінансових ринків (розділи 11, 12, 13 та 27).

Узагальнення інформації з усього світу.

Сучасні студенти глибоко зацікавлені функціонуванням міжнародної фінансової системи та відмінностями її прояву у різних країнах. Тому в тексті підручника часто зустрічаються приклади з усього світу. Скажімо, порівняння фінансових систем різних країн та міжнародні обмеження на ухвалення рішень центральних банків відбувається паралельно з вивченням ситуації у Сполучених Штатах (розділ 22). Окремі, необо­в’язкові до вивчення розділи (на вибір) — про обмінні курси (розділ 8), міжнародне банківництво (розділ 16) та міжнародну грошову та фінансову систему (розділ 22) — доповнюють логічну послідовність головних тем. Викладачі можуть їх легко оминути або розглядати наприкінці всього курсу.

Нове у четвертому виданні

Удосконалюючи текст четвертого видання, я поставив перед собою три цілі. Перша — поєднати останні зміни на фінансових ринках та в інституціях з розвитку міжнародної валютної й фінансової системи з аналітичними підвалинами підручника. Відчутні зміни в регулюванні діяльності фінансових інституцій США у світлі Закону про модернізацію фінансових послуг Ґрема-Ліча-Блайлі 1999 р. дають змогу простежити еволюцію фінансових інституцій у наданні послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг, а також спостерігати стирання відмінностей між цими інституціями. Дискусія щодо реформування Міжнародного валютного фонду після азійської фінансової кризи наприкінці 1990-х років наголошує на ролі економічних засад регулювання банківництва та фінансів, а також висвітлює валютні кризи й ефективність економіки та монетарної політики. Приклад фінансової та банківської кризи в Японії допомагає студентам пов’язати уроки кризи ощад­них та кредитних інституцій 1990-х років у США з останніми тен- денціями функціонування фінансової системи. Поява хеджувальних фондів та крах Long-Term Capital Management залишають нішу в економічному аналізі фінансових інституцій і щодо перспектив їхнього успіху в майбутньому. Перші роки існування євро та Європейського центрального банку служать прикладом визначення валютного курсу, організації діяльності центрального банку, інструментів монетарної політики та її ефективності.

Бум ефективності економіки США наприкінці 1990-х років — це корисний практичний матеріал для дослідження чинників зростання обсягу виробництва та рівня інфляції в економіці. Також розглядаються такі питання інновації, як інтернет-банки, індексовані на темпи інфляції облігації Державної скарбниці, нові ринки ф’ючерсів, інституційна реформа в Японії, корпоративний контроль у Китаї та наслідки профіциту бюджету США за допомогою економічних інструментів, що використовуються у підручнику.

По-друге, схема управління «ризики—ліквідність—інформація», яка успішно поєднувала розрізнені теми в перших трьох виданнях, суттєво розширена у четвертому. На мою думку, цей підхід допомагає студентам краще зрозуміти, які послуги надають фінансові ринки та інституції, та чому вони з часом еволюціонують. У цьому виданні використання такого підходу пов’язує розвиток фінансових ринків та інституцій, регулювання та макроекономічного моделювання з економічними принципами.

По-третє, я хотів зберегти за допомогою прикладів та вставок відчуття динаміки фінансової системи. Для цього усі вставки «Від теорії до практики» були оновлені, вони містять інформацію про останні фінансові події та їх аналіз, що підтверджує теорію, розглянуту в розділі. Також оновлені секції «Аналізуючи новини», за допомогою яких студенти знайомляться зі схемами подання фінансових даних. У кожному розділі наводяться приклади, що описують останні події на фінансових ринках та інституціях, зміни в регулюванні та державній політиці.

Четверте видання готувалося з урахуванням та на основі економічних подій, власних вражень, побажань студентів та читачів по- передніх видань, рецензій оглядачів.

Це видання допускає значну гнучкість у використанні його студентами бакалаврату та магістратури при вивченні таких курсів, як економіка, фінанси та державна політика. Посібник для викладача описує декілька альтернативних способів використання підручника, наприклад:

Загальний курс «Гроші та банківська справа»:

розділи 1–7, 10–15, 17, 19, 22, 27;

Загальний курс із міжнародними темами:

розділи 1–8, 10–17, 19–23, 27;

Курс «Фінансові ринки та інституції»:

розділи 1–15, 8–9 (на вибір), 16;

Курс «Монетарні інституції та політика»:

розділи 1–3, 13, 14, 17–21, 22 (на вибір);

Курс «Монетарна економіка»:

розділи 13–15, 17–21, 22 (на вибір), 23–28.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Обдумуючи книгу:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ
 17. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 18. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 19. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников