<<
>>

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ НОРМИ ВІДДАЧІ

Дохід на момент погашення є не єдиним показником віддачі на облігації, який цікавить інвесторів. Упродовж будь-якого періоду володіння облігацією інвестор може отримати іншу норму приросту капіталу, ніж та, на яку розраховував, або навіть зазнати збитків.

Як наслідок, сукупна норма віддачі, яка дорівнює сумі поточного доходу і фактичного приросту чи втрати капіталу, може відрізнятися від доходу на момент погашення.

Припустимо, що Свифті Рітч («Швидко-Розбагатій») купив облігацію компанії Goodnewsco («Добрих новин») номінальною вартістю 1000 дол. і купонною ставкою 8 % за 1000 дол. Через рік він продав цю облігацію за 1100 дол. Наскільки вигідною була така інвестиція?

Сукупна норма віддачі R визначається як

.

Перший доданок відображає поточний дохід Свифті: його інвестиція у 1000 дол. принесла 80 дол., тобто 8 %. Другий доданок відображає приріст капіталу. Свифті завдяки облігації Goodnewsco отримав прибуток 100 дол., або додаткові 10 % віддачі на свою інвестицію 1000 дол. Отже, його сукупна норма віддачі становить 8 % + 10 % = 18 %.

Брат Свифті, Невер Б. Рітч («Ніколи-не-Розбагатій») у той же час купив облігацію компанії Bednewsco («Добрих новин») номінальною вартістю 1000 дол. і купонною ставкою 8 % за 1000 дол. Через рік він продав цю облігацію за 900 дол. У цьому випадку сукупна норма віддачі є фактично від’ємною:

.

Хоча Невер Б. заробив такий же процент, як і Швидкий, його втрата капіталу, рівна 100 дол., означає додаткову віддачу –10 %. Невер Б. втратив гроші за своєю інвестицією.

Наведені приклади для купонних облігацій можна узагальнити і записати рівняння для сукупної норми віддачі. Сукупна норма віддачі R від володіння купонною облігацією за період часу від t до t + 1 дорівнює сумі поточного доходу і фактичного приросту чи втрати капіталу. Щоб знайти початковий поточний дохід, потрібно поділити величину купонного платежу С на ціну в момент часу t, тобто Pt.

Отже, початковий поточний дохід дорівнює С/Рt. Для обчислення відсоткової зміни ціни від Pt+1 віднімають Pt і ділять різницю на Pt. Отже, відсоткова зміна ціни, або норма доходу від приросту капіталу, дорівнює (Pt+1 – Pt)/Pt. Якщо ця величина додатна, то капітал інвестора збільшився; якщо від’ємна — інвестор втратив частину капіталу. Сукупна норма віддачі визначається так:

Сукупна норма віддачі = Початковий поточний дохід + Норма доходу від приросту капіталу

(4.6)

Як видно з графіка 4.2, сукупна норма віддачі може суттєво відрізнятися від поточного доходу. Справді, достатньо вагома втрата капіталу на облігації призводить до від’ємної сукупної норми віддачі, навіть за додатного доходу — як це несподівано для себе з’ясував Невер Б. Рітч. Отже, інвесторів цікавить передовсім сукупна норма віддачі за період володіння облігацією, а не просто поточ­ний дохід.

Щоб зрозуміти, чому приріст або втрати капіталу внаслідок змін процентної ставки можуть перевищувати віддачу у вигляді процента, згадайте, що зростання доходу на облігацію спричиняє зниження її ціни (і втрату капіталу), а зниження доходу на облігацію зумовлює зростання її ціни (і приріст капіталу). Тому якщо ви володієте довгостроковими облігаціями і прочитали про значне зростання доходу на ці облігації, не надто захоплюйтесь перспективою збільшення віддачі у вигляді процента. Ви маєте шанси опинитися навіть у програші.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ОБЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ НОРМИ ВІДДАЧІ:

 1. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 2. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 3. ГЛОССАРИЙ
 4. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 5. Введение
 6. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 7. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 8. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 9. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 10. Приложение 17.
 11. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 12. Рентгенофазовый анализ
 13. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001