<<
>>

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ У ІНШИХ КРАЇНАХ

Ступінь незалежності центрального банку в різних країнах різний. Коли ми порівнюємо структуру ФРС зі структурою центральних банків у Канаді, Європі та Японії, то виявляємо чотири моделі.

Перша — у країнах, де члени ради керуючих центральних банків перебувають на посаді фіксований термін, і жоден з цих термінів не становить 14 років, як у керуючих ФРС, що номінально означає більшу незалежність для ФРС. Друга — у тих країнах, де голова центрального банку має довший термін повноважень, аніж чотирирічний термін голови Ради керуючих у США. Третя — країни (лише Німеччина), що мають федеральну структуру центрального банку (Європейський центральний банк ми розглянемо згодом).

Нарешті, загальний рівень незалежності центрального банку змінюється. Незалежний центральний банк вільний добиватися своїх цілей без прямого втручання з боку урядовців чи законодавців. Більшість економістів вірить, що незалежний центральний банк може вільніше сконцентруватися на утриманні інфляції на низькому рівні (детальніше ми проаналізуємо ці цілі у розділі 21). Європейський центральний банк загалом досить незалежний, тоді як центральний банк Японії та Великобританії традиційно більш залежні, хоча з 1998 р. обидва стали більш незалежними і приділили більше уваги стабілізації цін. Поправки, які були прийняті до закону «Про Банк Японії» у квітні 1998 р., надали дев’ятьом членам Ради з питань монетарної політики більшої самостійності у забезпеченні цінової стабільності. Проте міністр фінансів зберіг контроль над більшою частиною бюджету Банку Японії.

Останнім часом посилилися вимоги надати більшу самостійність центральному банку в його боротьбі з інфляцією. Справді, у більшій частині індустріального світу незалежність центрального банку від політичних процесів стає дедалі поширенішим явищем як шлях до створення органів монетарної влади. Практично рівень справжньої незалежності у проведенні монетарної політики є різним у різних країнах.

Який висновок нам слід зробити з відмінностей у структурі центральних банків? Багато аналітиків вірить, що незалежний центральний банк збільшує ефективність функціонування економіки шляхом утримання низького рівня інфляції без збільшення коливань обсягів виробництва і зайнятості. Дослідження, проведені Альберто Алезіна і Лоуренсом Саммерсом з Гарвардського університету, вказують на те, що країни, в яких центральні банки є найбільш незалежними (Німеччина і Швейцарія), мали найнижчий середній рівень інфляції у 1970-х та 1980-х роках. Нова Зеландія, Італія та Іспанія, в яких центральні банки є значно залежнішими, мали надзвичайно високий рівень інфляції.

Що означає суттєва незалежність центрального банку? Економісти наголошують, що декларацій про незалежність замало. Центральний банк мусить мати можливість проводити монетарну політику без прямого втручання з боку уряду. Центральний банк також повинен мати змогу встановлювати несуперечливі цілі, за які він був би відповідальним. Головним прикладом таких цілей є орієнтування на інфляцію. Центральні банки у Канаді, Фінляндії, Новій Зеландії, Швеції та Великобританії мають дотримуватися офіційно визначеного рівня інфляції. Ряд європейських країн, включно з Францією і Німеччиною, мали дотримуватися неофіційно встановленого рівня інфляції (до створення Європейського центрального банку). Багато економістів наполягає на тому, щоб ФРС США затвердила допустимий рівень інфляції1.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ У ІНШИХ КРАЇНАХ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. Магидович, Иосиф Петрович. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. М., «Мысль»,1965., 1965
 3. 2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования
 4. 1. Предмет и метод административного права
 5. 3. Классификация органов исполнительной власти. Факторы, влияющие на построение системы органов
 6. §1.2 Профессионально-личностное развитие субъекта труда как предмет психологического исследования
 7. Введение
 8. § 1. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов
 9. 2. Система органов внутренних дел
 10. 57. Платежное поручение как форма безналичных расчетов.
 11. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 12. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.