<<
>>

НАСАМПЕРЕД

У цьому розділі ми ознайомимося з п’ятьма проблемами, важливими для економістів, підприємців, урядовців та й узагалі всіх, хто приймає власні фінансові рішення. По-перше, ми коротко проаналізуємо взаємозв’язок між фінансовою системою та економікою у Сполучених Штатах і в усьому світі.

По-друге, з’ясу­ємо роль, яку відіграють у фінансовій системі фінансові ринки, тобто ринки, на яких купують і продають облігації, акції, іноземну валюту та інші фінансові інструменти. По-третє, розглянемо функції фінансових інститутів, таких, як банки чи страхові компанії, що є посередниками між заощадниками та позичальниками. По-четверте, визначимо вплив грошей на такі важливі у повсякденному житті економічні змінні, як ділова активність, ціни та процентні ставки. По-п’яте, запропонуємо економічний підхід, що є дороговказом для тлумачення поточної інформації та рішень і допомагає прогнозувати майбутні події та можливий вплив цих подій на ваші власні рішення. Ми радше зосередимося на засобах аналізу інформації та прийнятті рішень, а не просто на функціонуванні грошей, фінансової системи та економіки. Зокрема, читач зможе самостійно відповідати на запитання, подібні до поданих нижче, і використо­вувати ці відповіді для прийняття власних рішень.

· Чому гроші заслуговують на увагу? Чи пов’язані піднесення і спади в економіці зі змінами пропозиції грошей?

· Які функції фінансової системи?

· Як визначаються процентні ставки?

· Яка роль банків та інших фінансових інститутів? Як вони впливають на ваші фінансові рішення?

· Чи потрібне державне регулювання фінансових ринків та інститутів? Хто виграє, а хто втрачає внаслідок такого регулювання?

· Що спричиняє інфляцію?

· Що повинен знати читач за умов глобалізації економіки — як заощадник і позичальник — про ситуацію у фінансовому секторі поза межами Сполучених Штатів?

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме НАСАМПЕРЕД:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ
 17. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 18. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 19. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 20. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ОДНОСТОРОННИМИ ОПОРНЫМИ СВЯЗЯМИ