<<
>>

ГРОШІ ТА ВИРОБНИЦТВО: НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ

Неокласики залучають зв’язок між пропозицією грошей та обсягом виробництва до недосконалої інформації. Зокрема, вони вважають, що фірми неточно встановлюють ціни, а робітники не можуть чітко коригувати свою зарплатню, оскільки не мають вичерпної інформації про зміни рівня цін.

Негнучкі ціни не дають змоги грошам бути нейтральними у короткостроковому періоді. Як відомо, неокласики вважають, що виробництво зростає тоді, коли фактичний рівень цін перевищує очікуваний. Домогосподарства та фірми, передбачаючи майбутні зміни рівня цін, зважають і на очікувані зміни пропозиції грошей. Якщо заходи монетарної політики були спрогнозовані раніше, то домогосподарства та фірми точніше передбачили рівень цін. Тому неокласична теорія стверджує: вплив грошей на виробництво у короткостроковому періоді залежить від того, чи очікуваними були заходи ФРС у регулюванні пропозиції грошей.

Очікувані зміни пропозиції грошей. Аби зрозуміти різницю між очікуваною та неочікуваною зміною номінальної пропозиції грошей, припустимо, що економіка перебуває у стані рівноваги, і ФРС оголошує збільшення номінальної пропозиції грошей на 10 %. Домогосподарства та фірми використовують цю інформацію для прогнозування поведінки загального рівня цін. Для аналізу наслідків оголошеної політики звернемося до моделі AD—AS (див. рис. 26.2 а). Одноразове збільшення номінальної пропозиції грошей переміщує криву AD з положення AD0 у положення AD1 та підвищує очікуваний рівень цін, унаслідок чого крива короткострокової сукупної пропозиції SRAS зміщується в положення SRAS1. Досягається нова точка економічної рівноваги E1 за вищого рівня цін Р1 і попереднього обсягу виробництва. Оскільки зміна пропозиції грошей була очікуваною, прогнози домогосподарств та фірм щодо підвищення рівня цін були правильними, тому обсяг виробництва внаслідок стимулюючої монетарної політики не змінився.

Отже, з погляду неокласиків, досконало передбачувана зміна пропозиції грошей не впливає на реальний обсяг виробництва в короткостроковому періоді, і зміни пропозиції грошей є нейтральними.

Рисунок 26.2. Зміни кількості грошей та обсягу виробництва в неокласичній моделі
За неокласиками, лише неочікувані зміни пропозиції грошей впливають на обсяг виробництва у короткостроковому періоді.

Як видно з а):

1. З початкової рівноваги Е0 очікуваний приріст номінальної пропозиції грошей зміщує криву сукупного попиту з положення AD0 в AD1.

2. Зростає очікуваний рівень цін, зміщуючи криву SRAS з положення SRAS0 до SRAS1.

У новій точці рівноваги Е1 рівень цін зріс до Р1, а обсяг виробництва не змінився.

Як видно з б):

1. З початкової рівноваги Е0 несподіваний приріст номінальної пропозиції грошей зміщує криву сукупного попиту з положення AD0 в AD1.

2. У новій точці рівноваги Е1 рівень цін зріс до Р1, а обсяг виробництва піднявся до Y1.

Неочікувані зміни пропозиції грошей. Що, коли зростання пропозиції грошей є несподіваним? Для прикладу припустимо, що ФРС раптом збільшила пропозицію грошей для домогосподарств та фірм на 10 % (див. рис. 26.2 б)). З початкового стану рівноваги у точці Е0 сукупний попит збільшується, і крива AD зміщується від AD0 до AD1 унаслідок монетарної експансії. Очікуваний рівень цін не змінюється, тому крива короткострокової сукупної пропозиції залишається на місці у SRAS0. У новій точці рівноваги Е1 обсяг виробництва зріс з Y0 до рівня Y1, а фактичний рівень цін збільшився до рівня Р1. Оскільки фактичний рівень цін перевищує очікуваний, фірми починають вважати, що зросла відносна ціна їхньої продукції і розширюють обсяг виробництва.

Тому неокласики стверджують, що неочікувані зміни номінальної пропозиції грошей не є нейтральними і мають вплив на обсяг виробництва: він збільшується зі зростанням цієї пропозиції і зменшується у відповідь на неочікуване її падіння.

Неокласичні економісти досліджували, чи мають різний вплив на виробництво та ціни очікувані та неочікувані заходи монетарної політики (зокрема, пропозиція грошей). Вони не дійшли згоди у своїх висновках, проте наявні дані свідчать: і очікувані, і несподівані зміни номінальної пропозиції грошей впливають на обсяг поточного виробництва, що суперечить точці зору неокласиків. Неокейнсіанці зробили спробу пояснити дані статистики, спираючись на доречне припущення неокласиків про те, що домогосподарства та фірми використовують доступну інфор­мацію при прогнозуванні зміни пропозиції грошей чи рівня цін.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Припустимо, ви знаєте, що сукупний рівень цін тісно пов’язаний з величиною пропозиції грошей, а політика центрального банку широко висвітлюється. Чи можна в такому випадку пояснити ділові цикли теорією неправильних уявлень? Чому?

Ні. Оскільки інформація про пропозицію грошей завжди доступна, припущення про рівень цін будуть правильними.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ГРОШІ ТА ВИРОБНИЦТВО: НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.2 Фотонная модель прохождения света через кристалл с произвольным распределением рассеивающих OA.
 3. 2.6 Модель синтеза множества характерных точек и обобщения сегментов и контуров объектов полученных с разных оптико­электронных датчиков
 4. 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ УСТРОЙСТВОМ ТРЕХМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
 5. 2.7 Вычисление трехмерных координат сопоставленных точек
 6. Передача данных по коммуникационной сети
 7. Вычисление параметров оптико-электронных датчиков в составе оптико-электронного устройства
 8. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
 9. Алгоритм формирования тремерной рабочей сцены при использовании нескольких оптико-электронных датчиков
 10. СОДЕРЖАНИЕ
 11. Выводы по главе 3
 12. Результаты расчетов и экспериментов
 13. Анализ методов и устройств трехмерного технического зрения и методов калибровки
 14. Описание деформаций бетона при заданных секущих параметрах упругости
 15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 16. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов