<<
>>

ГРОШІ ТА ВИРОБНИЦТВО: НЕОКЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ

Неокейнсіанські економісти вважають, що зміни пропозиції грошей можуть впливати на обсяг виробництва, оскільки ціни не є повністю гнучкими. Причинами цього явища в короткостроковому періоді є довготермінові контракти та недосконала конкуренція між продавцями на товарному ринку.

За неокейнсіанцями, і очікувані, і неочікувані зміни номінальної пропозиції грошей не є нейтральними у короткостроковому періоді. На рис. 26.3 а) зображено несподіване скорочення пропозиції грошей. Припустимо, ФРС оголошує про несподіване для домогосподарств та фірм обмеження пропозиції грошей. Унаслідок цього крива сукупного попиту з початкової точки рівноваги Е0 зміщується з AD0 у положення AD1. Оскільки цей крок центрального банку був неочікуваним, рівень цін не знижуватиметься, і крива SRAS залишатиметься в положенні SRAS0. Нова точ­ка економічної рівноваги Е1 визначається перетином кривих AD і SRAS0. Оскільки сукупна пропозиція не змінюється у короткостроковому періоді, обсяг виробництва скорочується з Y0 до Y1. Ця схема близько нагадує пояснення неокласиків.

Тепер припустимо, що обмежувальні заходи монетарної політики були передбачені заздалегідь. Неокейнсіанці також погоджуються, що домогосподарства та фірми використовують усю наявну інформацію для прогнозування рівня цін. Тому коли очікується скорочення пропозиції грошей, очікуваний рівень цін також повинен знизитися. Фірми з гнучкими цінами, які можна підкоригувати в поточному періоді, знижують їх, як у поясненні неокласиків. Проте багато фірм не можуть змінити свої негнучкі ціни поточно, тому загальний рівень цін знижуватиметься повільно у відповідь на очікуване обмеження номінальної пропозиції грошей. Аналогічно, якщо фірми монополістично конкурентні, і зміна цін тягне за собою витрати, ціни змінюватимуться лише поступово у відповідь на очікувану зміну пропозиції грошей.

На рис. 26.3 б) проілюстровано наслідки очікуваного скорочення пропозиції грошей на рівень виробництва. Розпочинаючи з рівноваги економіки в точці Е0, падіння пропозиції грошей зміщує криву сукупного попиту ліворуч з AD0 в AD1. Оскільки деякі ціни знижуються в короткостроковому періоді, крива короткострокової сукупної пропозиції SRAS зміщується вниз зі SRAS0 до SRAS1. Однак у новій точці рівноваги Е1 обсяг виробництва менший за попередній (у точці Е0), отже, не всі ціни повністю змінилися внаслідок заходів монетарної політики. Проте падіння виробництва не настільки суттєве, як у випадку неочікуваних змін пропозиції грошей (зображене на рис. 26.3 а)). У неокейнсіанській моделі навіть очікувані зміни пропозиції грошей мають реальний вплив на виробництво у короткостроковому періоді, хоча вони менші, ніж наслідки неочікуваних змін.

Рисунок 26.3. Гроші та виробництво в неокейнсіанській моделі
За неокейнсіанцями, гроші не є нейтральними у короткостроковому періоді.

Як показано в а):

1. Розпочинаючи з рівноваги у т. Е0, обмеження пропозиції грошей зміщує криву сукупного попиту з положення AD0 в AD1.

2. Через те що зменшення пропозиції грошей неочікуване, крива SRAS не зміщується, і в новій точці рівноваги Е1 обсяг виробництва менший і становить Y1.

Як показано в б):

1. З т. Е0 початкової рівноваги обмеження пропозиції грошей зміщує криву сукупного попиту з положення AD0 в AD1.

2. Оскільки скорочення пропозиції грошей очікуване, очікуваний рівень цін знижується, як і деякі ціни, тому крива SRAS зміщується в положення SRAS1.

3. У новій точці рівноваги Е1 обсяг виробництва зменшився до Y1, який більший, ніж Y1 в а).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ…
Один рецепт для всієї Європи?

Чутливість головних компонентів сукупного попиту до процентної ставки чітко проглядається у неокейнсіанському аналізі монетарної політики.

З 1 січня 1999 р. всі одинадцять країн-учасниць Європейського валютного союзу мають однакову короткострокову процентну ставку. Проте чи однаково вона впливатиме на сукупний попит у різних країнах?

На 2001 р. відповідь була заперечною. Економісти з Міжнародного валютного фонду з’ясували, що в Австрії, Бельгії, Фінляндії, Німеччині та Нідерландах вплив підвищення процентної ставки на виробництво проявляється вдвічі повільніше, ніж у Франції, Італії та Іспанії. Проте ефект удвічі відчутніший у першій групі країн.

Звідки така різниця? Вищі процентні ставки впливають на економіку, роблячи

інвестиції дорожчими, збільшуючи тягар обслуговування боргу (скорочуючи споживання) та підвищуючи обмінний курс (знижуючи експорт). Унаслідок цьо­го країни, економіка яких більше залежить від короткострокових позичок, з біднішими домогосподарствами та фірма­ми і важливішою роллю зовнішньої торгівлі най- вразливіші до змін процентної ставки у короткостроковому періоді. Тому коли Європейський центральний банк (ЄЦБ) провадить політику дорогих грошей, її наслідки будуть різними для 11 країн.

З часом ці відмінності зітруться. З єдиною валютою євро європейський ринок спожив­чих кредитів значно розширився, що загострило конкуренцію між банками та змусить їх швидше реагувати на зміни процентної ставки. Проте процес не є надто швидким, тому ЄЦБ повинен детально оцінювати всі свої заходи.

Неокейнсіанські економісти вважають, що пропозиція грошей впливає на обсяг виробництва через компоненти сукупного попиту, які змінюються під дією процент­ної ставки. Оскільки рівень цін змінюється поступово під впливом зміни пропозиції грошей, у короткостроковому періоді приріст номінальної пропозиції грошей збільшує грошові запаси. Аби заохотити домогосподарства і фірми володіти більшими грошовими запасами, рівноважна реальна процентна ставка падає. Скорочення номінальної пропозиції грошей зменшує грошові залишки у короткостроковому періоді.

Для відновлення рівноваги реальна процентна ставка повинна зрости. Зміни ставки процента впливають на попит через інвестиції, споживання та чистий експорт, як змальовано у ситуації для аналізу.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Уявіть, що ви — неокейнсіанець і голова Ради керуючих ФРС. Ваші радники доповідають, що зменшення ділового оптимізму скоротило інвестування і сукупний попит. Як слід застосувати монетарну політику для відновлення попереднього рівня сукупного попиту?

Зменшення ділового оптимізму зміщує криву AD ліворуч. Якщо ви не хочете чекати, поки завершиться процес поступового зниження цін і відновлення рівноваги, слід застосувати операції купівлі на відкритому ринку для збільшення номінальної пропозиції грошей. Оскільки рівень цін реагуватиме повільно, такий захід збільшить пропозицію реальних грошей, знизить реальну процентну ставку та збільшить скупний попит, що виразиться у зміщенні кривої AD праворуч.

СИТУАЦІЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ
Вплив грошей на сукупний попит у неокейнсіанській моделі

Припустимо, що ФРС збільшує номінальну пропозицію грошей, і рівень цін починає поступово змінюватися, як передбачають неокейнсіанці. Реальна процентна ставка знижується у короткостроковому періоді, впливаючи на вартість інвестицій, курси акцій та обмінний курс.

Процентна ставка та інвестиції. Нижча реальна процентна ставка зменшує альтернативну вартість інвестування. Інвестиції зростають, збільшуючи сукупний попит. Також зменшуються витрати, пов’язані зі збільшенням запасів, тому зростають і інвестиції в запаси. Отже, за неокейнсіанцями, нижча реальна процентна ставка стимулює поточне виробництво, зменшуючи вартість інвестицій. Також нижча процентна ставка зменшує вартість споживчого кредитування та будівництва житла порівняно з володінням фінансовими активами, тому домогосподарства купують більше товарів довготривалого використання.

Курси акцій. Збільшення пропозиції грошей змушує інвесторів переглянути свої фінансові портфелі, підвищуючи курси акцій. Цьому є дві причини. По-перше, більші грошові запаси стимулюють домогосподарства і фірми використати їх частину на купівлю товарів і активів, у тому числі й акцій. Більший попит на акції підвищує їхній курс. По-друге, зниження процентної ставки за інших рівних умов робить акції привабливішими, ніж облігації. Тому знову збільшення попиту на акції підвищує ціну. В обох випадках вищі ціни на акції підвищують ринкову вартість фірм. Зміна курсів акцій впливає на видатки як домогосподарств, так і фірм. Підвищення курсів акцій збільшує вартість майна домогосподарств, стимулюючи споживчі видатки. Фірми, користуючись нагодою, емітують нові акції та виручені кошти спрямовують на інвестиційні видатки. Якщо ж ринкова вартість фірм падає, вони обмежуть інвестування в бізнес.

Валютні курси. Якщо рівень цін змінюється поступово у відповідь на монетарну експансію, реальна процентна ставка на вітчизняні активи падає порівняно з реальною процентною ставкою на іноземні активи. Глобальні інвестори збільшують частку іноземних активів у своїх фінансових портфелях, зменшуючи част­ку вітчизняних. Відтак попит на національну валюту зменшується, так само, як і вартість долара США щодо інших валют, і валютний курс знижується. Дешевший долар робить вироблені в США товари дешевшими для іноземних покупців, а імпорт з інших країн до США скорочується. Тому чистий експорт зростає, збільшуючи сукупний попит.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ГРОШІ ТА ВИРОБНИЦТВО: НЕОКЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.2 Фотонная модель прохождения света через кристалл с произвольным распределением рассеивающих OA.
 3. 2.6 Модель синтеза множества характерных точек и обобщения сегментов и контуров объектов полученных с разных оптико­электронных датчиков
 4. 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ УСТРОЙСТВОМ ТРЕХМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
 5. 2.7 Вычисление трехмерных координат сопоставленных точек
 6. Передача данных по коммуникационной сети
 7. Вычисление параметров оптико-электронных датчиков в составе оптико-электронного устройства
 8. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
 9. Алгоритм формирования тремерной рабочей сцены при использовании нескольких оптико-электронных датчиков
 10. СОДЕРЖАНИЕ
 11. Выводы по главе 3
 12. Результаты расчетов и экспериментов
 13. Анализ методов и устройств трехмерного технического зрения и методов калибровки
 14. Описание деформаций бетона при заданных секущих параметрах упругости
 15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 16. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 17. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ОДНОСТОРОННИМИ ОПОРНЫМИ СВЯЗЯМИ
 18. Выводы