<<
>>

ГРОШІ

Протягом 1998 р. заголовки новин часто стосувалися дій Федеральної резервної системи США. Одні оглядачі звинувачували ФРС у надто повільному зниженні процентних ставок, що сповільнювало зниження вартості позичок для купівлі житла, автомобілів та виробничого призначення.

Інші хвалили ФРС за увагу до проб­леми інфляції. Процентні ставки та інфляція належать до низки багатьох економічних змінних, пов’язаних зі змінами пропозиції грошей. Саме пропозиція грошей є основним предметом обговорення у цій книзі.

Для розуміння цих подій, дій ФРС, їх наслідків та впливу змін пропозиції грошей на економіку, розпочнімо з кількох визначень. Гроші — це все те, що люди приймають в оплату за товари і послуги або для виплати боргів. Пропозиція грошей — це загальна кількість грошей в економіці країни. Федеральна резервна система (яку часто називають просто ФРС) збирає дані про різні показники пропозиції грошей і виконує функції центрального банку США.

Про гроші часто говорять у новинах, а повідомлення про зміни пропозиції грошей викликають особливий інтерес. Причина полягає в тому, що з ними пов’язані поточні та майбутні зміни багатьох економічних показників, включаючи обсяг виробництва товарів і послуг в економіці. Зміни пропозиції грошей відтак впливають на наше повсякденне життя, на ціни, за якими ми купуємо товари та послуги, а також визначають процентні ставки, які ми заробляємо на заощадженнях або сплачуємо за позички.

Як зацікавлені особи або менеджери ми хочемо прогнозувати поведінку економічних змінних. Оскільки зміни пропозиції грошей пов’язані зі змінами багатьох інших економічних показників, більшість приватних аналітиків зосереджують увагу на передбаченні змін пропозиції грошей. Вони не єдині у цих прагненнях; урядовці і ФРС активно намагаються керувати процесом зміни кількості грошей та її впливом на ціни, процентні ставки та інші економічні зміні. У частині 5 ми переконаємося, що Федеральна резервна система, банки, фірми та споживачі — усі разом — відповідальні за стан пропозиції грошей. Усе ж най- впливовішою серед них є ФРС. Ви ознайомитеся з головними інструментами ФРС і зможете прогнозувати зміни пропозиції грошей та їхній вплив на інші змінні, важливі з погляду інвесторів, підприємців чи просто допитливих дослідників навколишнього світу.

У частині 6 увага акцентуватиметься на монетарній теорії, яка досліджує взаємозв’язки між змінами пропозиції грошей та змінами ділової активності і цін. У процесі вивчення монетарної теорії ми проаналізуємо, як зміни стану фінансових посередників, особливо банків, впливають на ділову активність. Наприклад, багато фахівців уважає, що крах банківського кредитування поглибив економічний спад у США на початку 1990-х років; побоювання краху кредитування також проявилися під час азійської фінансової кризи 1998 р.1

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ГРОШІ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ
 17. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001