<<
>>

Ф’ЮЧЕРСИ

Ф’ючерсні контракти характерні для ринків сільськогосподарських та мінеральних продуктів і мають на меті зберегти можливість розподілу ризиків форвардних операцій, а також збільшити ліквідність та зменшити інформаційні витрати.

Ф’ючерсний контракт — це угода, що визначає доставку товару або фінансового інструменту на певну спеціально встановлену в майбутньому дату за ціною, узгодженою в даний час. Більшість ф’ючерсів, якими сьогодні торгують, являють собою радше фінансові, а не товарні угоди. Це означає, що базовим активом є не зернові або мінеральні ресурси, а фінансовий актив. Наприклад, ви можете підписати ф’ючерсний контракт, у якому вимагається купити вексель Державної скарбниці за шість місяців відтепер за ціною, яку ви погодили напередодні. Обсяги торгівлі ф’ючерсними контрактами на сільськогосподарські та мінеральні товари знизилися від 70 % від усіх ф’ючерсних операцій у 1981 р. до менш ніж третини у новому столітті. Тому в аналізі ф’ючерсних контрактів ми використовуємо як приклади фінансові ф’ючерси та їх застосування в розподілі ризику.

Ф’ючерсні контракти визначають права та обов’язки покупця і продавця з урахуванням специфіки базового активу. Покупці та продавці у ф’ючерсних контрактах мають однакові права. Покупець у ф’ючерсному контракті займає довгу позицію по строкових угодах при грі на підвищення, або право і зобов’язання отримати базовий фінансовий інструмент (скажімо, облігації Державної скарбниці) на певну конкретну дату в майбутньому. Продавець займає коротку позицію по строковій угоді при грі на пониження, коли продаж має супроводжуватися відповідною купівлею, або право і зобов’язання забезпечити інструмент на цю дату.

Головні фінансові ф’ючерсні контракти, якими торгують у США, охоплюють ті, що укладаються задля процентних ставок (євродолари; векселі Державної скарбниці, прості векселі та облігації; муніципальні індексні облігації, індекси фондової біржі (S&P 500, NYSE Composite [Індекси курсів акцій Нью-йоркської фондової бір­жі], Value Line indexes) та валюти (такі, як долари США, японські єни, німецькі мар­ки, канадські долари, британські фунти стерлінгів та австралійські долари).

Торгівля ф’ючерсами традиційно переважала на ринках у Чикаго (Чиказька товар­на біржа і Чиказький валютний ринок), хоча сильними конкурентами стали ринки у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Токіо, Сіднеї та Сінгапурі. Значні комп’ютерні та телекомунікаційні вдосконалення зміцнили торговельні зв’язки поміж біржами.

Фінансові ф’ючерсні контракти регулюються правилами бірж, уведеними Комісією зі строкової біржової торгівлі (CFTC). CFTC здійснює моніторинг маніпуляцій потенційною ціною та функціонуванням бірж. Національна ф’ючерсна асоціація доповнює зусилля CFTC як регулюючої організації.

Ціни ф’ючерсів

На відміну від інших зобов’язань, таких, як обсяг товарів або вартість фінансового активу, а також часу дії контракту або місця доставки, у ф’ючерсному кон­тракті не зазначається ціна ф’ючерсу. Вона натомість визначається ф’ючерсним ринком і відображає сподівання торговців щодо ціни спот або ціни базового активу на дату доставки. Ціни спот та ф’ючерсу визначаються співвідношенням попиту та пропозиції. Якщо учасники ринку сподіваються на небувалий урожай наступ­них жнив, вони, мабуть, переконані, що ціни на сільськогосподарські продукти

colspan=2>Settle
З ФІНАНСОВИХ НОВИН…
Читаючи списки фінансових ф’ючерсів

The Wall Street Journal щоденно друкує інформацію про ф’ючерсні контракти. Тут наводиться приклад ф’ючерсів процентних ставок по цінних паперах Державної скарб­ниці. Дані у верхній частині стосуються ф’ючерсів облігацій Державної скарбниці, якими торгують на Чиказькій товарній бір­жі (ЧТБ). Заголовок свідчить, що сума кон­тракту становить $ 100 000; окремі дані є відсотками від $ 100 номінальної вартості. Дробові значення публікуються у тридцять других частка.

Крайній лівий стовпець означає контрактний місяць доставки (від грудня 2000 р. до вересня 2001 р.). Наступні чотири стовпці подають інформацію про ціни попереднього дня торгівлі: ціну на момент відкриття біржі (Open), найвищу і найнижчу торговельну ціну цього дня (High, Low), ціну на момент закриття, тобто розрахункову ціну (Settle).

Стовпець Chs означає зміну ціни ф’ючерсного контракту на момент закриття порівняно з попереднім днем торгів. Грудневий контракт 2000 р. на момент закриття становив 104 15/32, на 3/32 менше від попереднього дня, тому кожен показник вартості знизився на (3/32)($ 1000) = $ 93,75. Розрахунок ціни базується на 8 %-му купоні 15-річної

облігації Державної скарбниці. Зверніть увагу, що ціна на грудневий 2000 р. контракт, 104 15/32, вища за номінальну вартість 100. Отже, дохід на момент погашення менший, ніж купонна ставка 8 %. Наступні два стовпці подають найвищу і найнижчу ціну за час життя контракту. Останній стовпець, Open Interest, означає кількість несплачених контрактів: 32 899 для грудневого 2000 р. контракту.

З цих даних ви можете отримати безплатну інформацію. Ф’ючерсні контракти процентних ставок свідчать про сподівання учасників ринку щодо майбутніх процентних ставок. Зверніть увагу, що ціни ф’ю­черсів майже не змінилися з грудня 2000 р. по вересень 2001 р., означаючи, що інвестори ф’ючерсного ринку сподіваються на те, що довгострокові процентні ставки Державної скарбниці залишаться приблизно такими ж.

Хоча це тут не представлено, ви можете знайти і дані ф’ючерсів процентних ставок для податкових сертифікатів і векселів Державної скарбниці, а також іноземних валют. Сторінка фінансових ф’ючерсів надає й дані про ф’ючерси індексів бірж, таких, як контракти по Standard & Poor’s stocks 500 (відомі як S&P 500). Інвестори використовують ф’ючерси індексів біржі для передбачення значних змін на ринку акцій.

FUTURES PRICES
INTEREST RATE
TREASURY BONDS (CBT)-$ 100,000; pts.
32nds of 100 %
Closing price.
Lifetime Open
Open High Low Chg High Low Interest
Dec 104-15 104-15 104-01 104-15 –3 105-06 88-13 32,899
Mr01 104-19 104-24 104-02 104-16 –5 105-10 88-06 417,964
June 104-08 104-16 104-02 104-15 –5 105-06 96-21 1,569
Sept ¼ ¼ ¼ 104-12 –5 103-07 96-22 419
Est vol 218,000; vol Mon 166,775; open int 452,907, –3,175
Sourse: The Wall Street Journal, December 20, 2000. Republished by permission of Dow Jones, Inc. via Copyright Clearance Center, Inc. O 2000 Dow Jones and Company, Inc. All Rights Reserved Worldwide. (Quotes are from December 19, 2000.)

впадуть. У цьому випадку ціна ф’ючерсу може бути нижчою за поточну ціну спот. У міру наближення часу доставки ціна ф’ючерсу наближається до ціни спот, у кінцевому рахунку зрівнюючи їх на дату доставки. Чому? На дату доставки жодний інвестор чи торговець не захоче платити за базовий актив більше або менше за поточну ринкову ціну, якою є ціна спот.

Уявімо, що в березні ви купили ф’ючерсний контракт вартістю $ 1 млн на тримісячні векселі Державної скарбниці (Т-векселі) зі строком доставки у червні. Т-векселі є дисконтними зобов’язаннями. Отже, ціна ф’ючерсу, скажімо, $ 980 000, що являє собою ціну, яку ви заплатили сьогодні за Т-векселі з доставкою у червні, менша за номінальну суму Т-векселів.

Ціна ф’ючерсу $ 980 000 забезпечує сподівану майбутню тримісячну процентну ставку понад 2 %, або в перерахунку за рік 8,42 %. Якщо поточна щорічна процентна ставка Т-векселів становить 10,4 %, поточна ціна спот $ 1 млн у Т-векселях (тобто за негайної доставки) дорівнюватиме $ 975 610. Звичайно, ви не знаєте, якою буде фактична ціна спот тримісячних Т-векселів у червні; це залежить від ринкової процентної ставки на той час. Якщо ця процентна ставка становитиме 10,4 %, ви втратите гроші по своїй позиції за строковими угодами при грі на підвищення, а продавець виграє по своїй позиції за строковою угодою при грі на пониження.

На ф’ючерсному ринку будь-якого певного дня або покупець, або продавець можуть виграти з урахуванням своєї початкової позиції. Через те, що покупець і продавець торгують один із одним анонімно на біржі, вона вимагає додаткового забезпечення від торговців шляхом обов’язкового щоденного врегулювання доходів та збитків*. Це щоденне врегулювання позицій має назву приведення до ринкових рахунків покупця і продавця, які уточнюються за ринковою вартістю цього дня. Якщо ціна вашого $ 1-мільйонного контракту у тримісячних векселях зростає з $ 975 610 до $ 985 610, вартість вашої позиції за строковою угодою при грі на підвищення (довгій позиції) зросла на $ 10 000, а власник позиції за строковою угодою при грі на пониження (короткій позиції) відповідно втрачає. У цьому випадку внаслідок обміну забираються $ 10 000 від власника позиції за строковою угодою при грі на пониження, і вони переказуються на ваш рахунок. Урешті-решт, розрахунки за контрактом проводяться в готівці. (Навіть у випадку, коли фактична поставка не завжди здійснюється, розрахунки за контрактом здійснюються винятково у готівці).

Застосування ф’ючерсів до управління ризиками

Ф’ючерсні контракти пропонують учасникам розподіл ризику та можливість отримання прибутків на ф’ючерсних ринках. Отримавши право купувати або продавати актив (скажімо, облігацію Державної скарбниці) за відомою ціною, покупці або продавці можуть зменшити свою незахищеність від ризику. Практика застосування ф’ючерсів до зменшення ризику має назву хеджування (страхування від збит­ків). На відміну від хеджерів (перестрахувальників), інші ф’ючерсні торговці можуть бути спекулянтами. Вони намагаються отримати прибутки від прогно­зування змін у цінах. Спекулянти відіграють важливу роль на ф’ючерсних ринках: передбачаючи можливі зміни у цінах, вони беруть на себе позиції іншої сторони хеджерів і забезпечують їм ліквідність на ринках.

Хеджери, приймаючи довгу (при грі на підвищення) або коротку (при грі на пониження) позиції у фінансових ф’ючерсах, залучають кредиторів, позичальників, постачальників або споживачів до взяття на себе ризику коливань процентних ставок, а фірми та компанії з фінансових послуг — дії коливань вартості іноземних валют. Хеджери можуть отримати вигоду, беручи участь у функціонуванні ринків фінансових ф’ючерсів трьома шляхами. Перший: вони можуть розподілити ризик цінових коливань, фіксуючи майбутню ціну сьогодні. Другий: вони можуть отримати доступ до ліквідних ринків. Третій: їхні інформаційні видатки знижуються із введенням організованих торгів. У той же час ринки похідних цінних паперів пропонують покупцям і продавцям прибуткові можливості від суперечностей поміж торговцями щодо майбутніх цін на товари чи фінансові інструменти шляхом спекуляцій або від прогнозування змін у цінах.

Коливання ринкових процентних ставок може змінити вартість фінансових інcтрументів із фіксованою ставкою, які мають тривалі строки погашення. Оскільки у 1980-х роках процентні ставки стали мінливішими, заощаджувальники і позичальники, шукаючи способу застрахувати свої інвестиції, надзвичайно розширили ринки цінних паперів. Це зростання триває, не сповільнюючись, у 1990-х роках та в новому столітті.

Як практично відбувається хеджування? Уявімо, що Bigtime Financial Services бажає продовжити $ 10-мільйонну дворічну позику Smokestack Industries. Після аналізу кредитоспроможності компанії Bigtime визначає процентну ставку 10 % на рік за кожен із двох років. Bigtime може отримати кошти за перший рік за ціною 8 %, але за другий рік їй доведеться одержати кошти на ринку. Позика за процентною ставкою, вищою на 2 %, забезпечує прийнятний приріст прибутку за перший рік. Однак Bigtime занепокоєна тим, що ринкові процентні ставки можуть зрости за другий рік, збільшуючи вартість її активів і знижуючи (або навіть обмежуючи) прибутковість позики.

Одним із шляхів управління ризиком і хеджування збитків від можливого зростання процентної ставки за другий рік для Bigtime є продаж ф’ючерсних контрактів векселів Державної скарбниці. Саме вона може погодитися продати 10 контрактів на один рік, $ 1 млн Т-векселів на початку другого року. Ціна, яку Bigtime виставила за Т-векселі у той час, відображатиме процентну ставку, яка повинна переважати протягом другого року.

Аби дослідити цю стратегію, припустимо: є ринкові сподівання, що ставка на однорічні Т-векселі на суму $ 1 млн становитиме 8 % на початок другого року. Ціна на однорічний ф’ючерс $ 1-мільйонного контракту тоді дорівнюватиме $ 926 000 (заокруглених до тисяч). Тобто Bigtime заплатить $ 926 000 і отримає $ 1 млн від своєї ф’ючерсної позиції, або однорічний дохід для строку погашення 8 %. Тому Bigtime обіцятиме продати 10 контрактів за $ 926 000 кожний на початку другого року.

Хто купить такі контракти? Можливо, спекулянт, котрий твердо переконаний, що ціна на Т-векселі зросте, скажімо, до $ 930 000. Така особа може захотіти зафіксувати ціну $ 926 000 Bigtime за Т-вексель, тому що сподівається перепродати Т-векселі негайно за $ 930 000. Отже, власний інтерес спекулянтів додає ринкові ліквідності, даючи змогу кредиторам хеджувати свій ризик за процентною ставкою.

Уявімо тепер, що процентна ставка зросла до 12 %, або на чотири пункти понад сподіваних 8 % і на два проценти більше за ставку, яку Bigtime виставила Smokestack Industries. З одного боку, Bigtime скривджена, бо втратила гроші по своїй позиці Smokestack другого року. $ 10-мільйонна позика принесла 10 % або $ 1 млн, але вартість коштів тепер 12 % або $ 1 200 000. Тому замість отримання прибутку $ 200 000 ($ 1 000 000—$ 800 000 сподіваної вартості коштів) Bigtime зазнає збитків $ 200 000 другого року. Тоді в цілому вища процентна ставка знижує доходи Bigtime на $ 400 000 (від прибутку $ 200 000 до збитків $ 200 000).

З другого боку, Bigtime допомогло несподіване зростання процентної ставки, яке знизило вартість Т-векселів. З однорічною процентною ставкою 12 % ринкова ціна $ 1 млн Т-векселів становить $ 1 000 000/1,12 або $ 893 000 (із заокругленням до тисяч). Отже, для того, щоб виконати свій ф’ючерсний контракт, Bigtime купить Т-векселі вартістю $ 10 млн за $ 8 930 000 (10 ? $ 893 000 кожна) і продасть їх спекулянту за погодженою у ф’ючерсі ціною $ 9 260 000 (10 ? $ 926 000). Таким чином, Bigtime отримає прибуток $ 330 000*.

Якщо процентна ставка зросте до 12 %, Bigtime втрачає $ 400 000 на своїй позиці та виграє $ 330 000 на своєму ф’ючерсному контракті: –$ 400 000 + $ 330 000 = –$ 70 000, у підсумку — чисті збитки. Якби Bigtime не продав ф’ючерсів, його втрати становили б повних $ 400 000. Тому ф’ючерсні ринки дають змогу Bigtime зменшити свої потенційні збитки. Таблиця 9.1 підсумовує виграш Bigtime від застосування ф’ючерсів для хеджування ризиків.

Таблиця 9.1. ЗАСТОСУВАННЯ Ф’ЮЧЕРСІВ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КОМПАНІЄЮ BIGTIME FINANCIAL SERVICES

Прибутки без ф’ючерсного хеджування Прибутки з ф’ючерсним хеджуванням
1 рік (ринкова очікувана процентна ставка на другий рік 8 %) Наприкінці 1 року Bigtime продає 10 ф’ючерсних контрактів $ 1-мільйонних Т-век­селів за $ 9 260 000. Компанія мусить викупити їх назад другого року
2 Рік (ринкова процентна ставка зросла з 8 % до 12 %) Bigtime викуповує назад ф’ючерсні контракти за $ 8 930 000.
Порівняно зі сподіваним доходом Bigtime втрачає $ 400 000 ($ 200 000 – (–)$ 200 000). Bigtime виграє $ 330 000 ($ 9 260 000 – $ 8 930 000) по своїй ф’ючерсній позиції
З ф’ючерсним хеджуванням Bigtime втрачає $ 70 000 замість $ 400 000.

Звичайно, стратегія хеджування, що передбачається фінансовими ф’ючерсами, зменшує як прибутки, так і збитки. Якби процентні ставки впали, Bigtime виграла б на позиці, тому що вартість коштів зменшилася б, але тоді програла б по ф’ючерсному контракту, бо ціна Т-векселів зросла б. Обмежуючи потенційний виграш та збитки, ф’ючерсні ринки дають змогу інвесторам обмежити ризики від непередбачуваних змін процентних ставок.

Передбачення змін у цінах. Ф’ючерсний хедж у прикладі з Bigtime був успішним, бо зміна доходів Т-векселя була непередбаченою. Якби учасники ринку передбачили зміну процентної ставки, вища сподівана майбутня ставка увійшла б у початкову ф’ючерсну ціну Т-векселя. Тоді ціна за контракт швидше становила б $ 893 000 ($ 1 000 000/1,12), а не $ 926 000 ($ 1 000 000/1,08). Ф’ючерсний хедж більш цінний для захисту проти непередбачених змін у цінах базового активу.

Вартість хеджування: операційні видатки та базовий ризик. Іншими витратами на хеджування є операційні видатки і базовий ризик. Ф’ючерсні ринки не надають безплатних послуг; покупці та продавці платять за операційні видатки за ф’ючерсними контрактами. Такі видатки не є значними, особливо за операції дуже великих обсягів. Приклад з Bigtime також спрощує ситуацію, характерну для більшості хеджів, тому що спред між ставкою на інструменти хеджу (вартість коштів) та ставкою на інструмент, яким дійсно торгують на ф’ючерсному ринку (Т-векселі), залишається постійним. Ми припустили, що обидві зросли на 4 %. Однак кореляція між змінами обох ставок необов’язково здійснюється один до одного. Ця недосконала кореляція відома як базовий ризик. Якби вартість коштів змінювалася недосконало (інакше, ніж один до одного), з доходом на Т-векселі, Bigtime мала б значні чисті збитки внаслідок комбінації своїх позицій за позикою та ф’ючерсами. Уявімо, наприклад, що ставка Т-векселя зросла лише на 2 % — до 10 %. Ринкова ціна дорівнювала б $ 909 000 (заокруглена до тисяч), або $ 9 090 000 за $ 10 млн Т-векселів. Bigtime купила б Т-векселі та продала їх за контрактною ціною $ 9 260 000 з прибутком $ 170 000. Однак коли відняти $ 400 000 збитків за позикою за другий рік, прибуток Bigtime знизився б на $ 230 000. Ці збитки значно вищі, ніж збитки $ 70 000, коли ставки Т-векселів змінюються пункт за пунктом разом із вартістю коштів Bigtime. КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Що трапиться з прибутками Bigtime, припускаючи відсутність базового ризику, якщо процентні ставки впадуть до 6 % протягом другого року? Замість прибутків по позиці $ 200 000 Bigtime отримає чистий прибуток $ 400 000 ($ 1 000 000 доходів мінус $ 600 000 на фінансування засобів). Однак Bigtime втратить гроші на ф’ючерсному контракті. За процентної ставки 6 % ринкова ціна $ 1 млн однорічних Т-векселів перевищує $ 943 000 ($ 1 000 000/1,06). Тому Bigtime повинна витратити $ 9 430 000, щоб отримати $ 10 млн у Т-векселях, але зможе продати їх лише за $ 9 260 000, втрачаючи $ 170 000. У підсумку, виграш Bigtime — $ 30 000 (виграш по позиції $ 200 000 мінус втрати $ 170 000 за ф’ючерсним контрактом). Якби компанія не продала ф’ючерсний контракт, вона виграла б повністю $ 200 000.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Ф’ЮЧЕРСИ:

 1. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 2. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 3. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 4. Приложение 17.
 5. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 6. Рентгенофазовый анализ
 7. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 8. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 9. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 10. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 11. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 12. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 13. 1. Содержание (функции) государственного управления
 14. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 15. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 16. ГЛОССАРИЙ
 17. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 18. Введение
 19. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.