<<
>>

ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ДЕРИВАТИВИ

Фінансові ринки, описані у попередніх розділах, зводять позичальників та кредиторів разом через торгівлю такими фінансовими інструментами, як акції та облігації. Дедалі більші обсяги діяльності відбуваються на ринках, де торгують ненаявними (реальними) інструментами для позик і кредитів.

Торгівля радше відбувається на ринках деривативів, де учасники купують і продають цінні папери, які отримують свою економічну вартість від базових активів. Такі активи, переважно ф’ючерсні та опціонні контракти, мають назву інструментів похідних цінних паперів. Ці інструменти надають позичальникам, кредиторам та торговцям переваги, яких немає в інших видах цінних паперів.

Багато кредиторів та позичальників бажають зафіксувати певний рівень норми прибутку або суми процентів на позичений капітал, а не ризикувати із можливими змінами з плином часу. Тобто вони вже сьогодні хочуть обумовити свої прибутки або видатки по торговельних угодах, які повинні відбутися в майбутньому. Наприклад, фінансовий менеджер корпорації наперед бажає знати, якою буде сума процентів на капітал, необхідний для фінансування майбутніх проектів.

На відміну від операцій спот, по яких оплата негайна, форвардні операції надають заощаджувальникам та позичальникам можливість здійснити операцію тепер, а розрахуватися в майбутньому. В минулому форвардні операції відбувалися на сільськогосподарських ринках та ринках інших товарів для розв’язання проблем з коливанням цін. Такі коливання накладали значний ризик на продавців, для яких виторг від продажу товару був єдиним джерелом доходів.

Розгляньмо ситуацію, з якою зустрічається фермер, котрий сіє пшеницю навесні, але не отримує жодної оплати за врожай, поки він не зібраний. Фермер сподівається отримати $ 10 000 за зернові. Але уявімо, що за період між сівбою та жнивами ціна на пшеницю впала до $ 7500; фермер втратить $ 2500 сподіваного доходу. Подібно до цього уявімо мельника, котрий меле пшеницю на муку.

Якщо ціна на пшеницю коливається, мельник зустрічається з непевними цінами вкладень. Тому він може погодитися заплатити в період сівби $ 10 000 за фермерську пшеницю, отриману в період жнив. Здійснивши форвардну операцію, фермер знижує ризик збитків, а мельник знижує ризик цінових коливань. У цілому, за допомогою попереднього погодження ціни, покупці та продавці користуються форвардними операціями для зниження ризиків, пов’язаних із коливаннями цін. Але що трапиться, якщо ціни зміняться за період від часу угоди до часу розрахунків? Цінові коливання за час форвардної операції розподілять прибутки на капітал та збитки між протилежними сторонами подібно до того, як зміни ринкових процентних ставок з часом впливають на вартість активів кредиторів та зобов’язань позичальників.

Хоча форвардні операції забезпечують розподіл ризиків, з ними також пов’язані проблеми ліквідності та інформації. Через те, що форвардні контракти загалом містять умови, що мають особливості для конкретних покупців та продавців, змусити інших торговців приєднатися до контракту та погодитися на такі самі умови може бути дуже важко. Внаслідок цього контракти здебільшого нечіткі (юридично не обґрунтовані). Крім того, форвардні контракти підлягають ризику невиконання зобов’язань, тобто можливості того, що покупець або продавець не зможе або не захоче виконати зобов’язання за контрактом. Через це покупці та продавці контракту враховують інформаційні витрати, аналізуючи кредитоспроможність потенційних торговельних партнерів. Ринки деривативів покликані розв’язувати як проблеми ліквідності, так і проблеми інформаційні. Щоб показати, як вони це роблять, ми спочатку простежимо розвиток двох видів інструментів цих ринків: ф’ючерсів та опціонів.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ДЕРИВАТИВИ:

 1. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 2. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 3. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 4. Приложение 17.
 5. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 6. Рентгенофазовый анализ
 7. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 8. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 9. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 10. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 11. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 12. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА