<<
>>

Фінансові ринки

Розвиток подій у світі фінансів восени 1997 р. та у 1998 р. нагадував якісний трилер. На міжнародних фінансових ринках панувало безладдя. З падінням курсів валют азійських держав на валютних ринках курси американського долара і німецької марки зросли.

Курси акцій на всіх ринках світу зазнавали значних
ДЕСЬ, КОЛИСЬ, В ЯКІЙСЬ КРАЇНІ…
Єдиною сталою фінансової системи є зміна

Темпи змін у діяльності фінансових посередників прискорювалися у 1980-х, 1990-х та на початку 2000-х років. Ще у 1979 р., коли я був студентом молодших курсів і вивчав гроші та банківництво, небагаті заощадники могли зберігати кошти на поточних рахунках (які не приносили процента) або на ощадних книжках (які приносили низький процент, обмежений регулятивними документами). Високоприбуткові облігації Державної скарб­ниці та облігації корпорацій високого номіналу були доступними лише заможним заощадникам. Натомість, наприкінці 1990-х років фінансові посередники пропонували дрібним вклад­никам уже цілий набір дохідних варі- антів, включаючи взаємні фонди грошового ринку та поточні рахунки, на які нараховують відсотки. Ці нові

фінансові інструменти стали наслідком інновацій та конкуренції між банками й іншими фінансовими посередниками.

У 1979 р. уряд жорстко регулював діяльність банків та інших фінансових посередників. Проте посилення конкурентних інновацій фінансових посеред­ників спричинив потребу в серйозних змінах процесу регулювання. Розуміння суті послуг зі зниження ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг, що їх пропонують посе­редники, допомагає зрозуміти, які саме види регулювання потрібні, а також спрогнозувати реакцію посередників на нові заходи регулювання. Оскільки темпи змін у фінансовій системі є дуже швидкими, таке розуміння забезпечує відповідний спосіб оцінки розвитку фінансових посередників для аналізу нових фінансових інструментів, одержання роботи у сфері фінансових послуг чи інформації щодо можливостей інвестування.

коливань, а процентні ставки за облігаціями то зростали, то знижувалися, в міру того як продавці, банкіри й міністри фінансів намагалися зберегти їхню стабільність.

Крім того, у 1980-х і 1990-х роках фінансові ринки США теж були неспокійними. Процент­ні ставки за облігаціями, курси акцій та курс долара щодо валют інших країн зазнавали значних коливань. Для розуміння природи коливань на вітчизняних та глобальних фінансових ринках треба усвідомити роль фінансових ринків у економіці та інформації про них для заощадників та позичальників.

Фінансові ринки — ринки акцій та облігацій — є саме тим місцем, де надлишки коштів заощадників передаються позичальникам. Заощадники можуть купувати акції та облігації. Позичальники — власники фірм — можуть залучити додаткові кошти за допомогою випуску акцій та облігацій. До того ж, фінансові ринки сягають за межі будь-якої окремої країни. Справді, міжнародний ринок капіталів, тобто ринок пропозиції позик та попиту на них поза національними кордонами, швидко зростав протягом останніх двадцяти років. Окрім допомоги фірмам та урядам усього світу в залученні коштів, фінансові ринки через ціни фінансових активів передають важливу інформацію. У частинах 2 і 3 ми з’ясуємо, як визначаються процентні ставки, курси акцій та обмінні курси валют і як вони впливають на рішення індивідів та менеджерів фірм. Який вибір ви зробите як заощадник: купите облігації Державної скарбниці США чи інвестуєте у новий вид бізнесу? Як ви діятимете як менеджер: чи спонукатимете свою компанію будувати новий завод?

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ…
Фінансова система справді глобальна?

Хоча міжнародний ринок капіталів щодо певних видів позик існує впродовж століть, фахівці відзначають, що саме у 1980-х та 1990-х роках було усунуто основні перешкоди, які розділяли національні фінансові ринки у США, Європі, Японії та інших країнах. Ці зміни означають, що гроші на вашому заощаджувальному рахунку в США можуть допомогти профінансувати, скажі­мо, будівництво нового заводу в Німеччині. Це також означає, що ваші перспективи отримання роботи можуть однаково залежати як від подій у США, так і від змін на фондовому ринку Японії чи від дій центрального банку Німеччини.

Найважливішими є три тенденції глобалізації. По-перше, бізнес є глобальним. Наприкінці 1990-х років сумарні інвестиції в акції приблизно 35 000 транснаціональних корпорацій перевищили 2 трлн дол. США. По-друге, глобальними є фінансові ринки: упродовж 1980-х років обсяг транскордонних операцій з акціями та облігаціями зростав щорічно на 28 %. І, нарешті, глобальним є кредитування: протягом 1980-х та 1990-х років обсяги міжнародного банківського кредитування зросли більше ніж у 20 разів. У процесі вивчення цієї книги ви з’ясуєте причини такого розвитку подій і його на- слідки для домогосподарств, фірм, уряду, банків та фінансових ринків1.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Фінансові ринки:

 1. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 2. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 3. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 4. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 5. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 6. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 7. 1. Содержание (функции) государственного управления
 8. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 9. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 10. ГЛОССАРИЙ
 11. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения