<<
>>

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Фінансова система може переміщувати кошти від заощадників до позичальників і не прямо, а через фінансових посередників. Ці інститути залучають кошти заощадників та інвестують їх у боргові зобов’язання або власний капітал позичальників.

Така форма фінансування відома як фінансове посередництво. Подібно до фінансових ринків, фінансові посередники виконують два завдання: 1) забез­печення взаємодії заощадників і позичальників; 2) надання послуг зменшення ризику, забезпечення ліквідності та інформації.

Зведення заощадників і позичальників

Коли ви вкладаєте кошти на свій поточний рахунок, банк може надати їх у позичку (разом із коштами інших заощадників) компанії Jane’s Sub Shop для відкриття нової крамниці. У цій посередницькій операції ваш поточний рахунок є вашим активом і водночас пасивом банку. Ви надаєте позичку Jane’s Sub Shop за посередництва банку. Фінансові посередники, такі, як банки, страхові компанії, пенсійні фонди і взаємні фонди, також інвестують кошти в акції та облігації.

Посередники акумулюють кошти багатьох невеликих заощадників для надання позичок багатьом індивідуальним позичальникам. Посередники платять заощадникам процент за використання їхніх коштів і заробляють прибуток, коли надають гроші у позику і пропонують позичальникам вищу ставку процента. Наприклад, банк може платити вам як вкладникові ставку 5 %, водночас позичаючи гроші місцевій фірмі за ставкою 8 %.

Надання послуг зі зменшення ризику, ліквідності та інформації

Посередництво ускладнює процес фінансового обміну і збільшує його видатки. Чому б заощадникам не звертатися безпосередньо до позичальників, уникаючи видат­ків на фінансове посередництво? Знову ж таки, цьому протидіють три головні причини: прагнення зменшити ризики, підвищити ліквідність та розширити інформацію.

СИТУАЦІЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ
У що домогосподарства вкладають свої заощадження?

Федеральна резервна система друкує квартальні й річні дані про активи та зобов’язання різних секторів економіки США.

Ключ до розуміння тенденцій прямого та опосередкованого фінансування можна отримати, проаналізувавши дані ФРС про фінансові активи домогосподарств.

У таблиці подано дані про активи домогосподарств на фінансових ринках і активи у фінансових інструментах, запропонованих посередниками. Ці дані відображають важливість фінансових посередників для заощадників. У запропонованих ними фінансових інструментах домогосподарства зберігають приблизно половину своїх активів. Зауважте, зокрема, зростання частки взаємних фондів та пенсійних фондів, що сприяло збільшенню відсотка активів у інструментах фінансових посередників з 46,3 % у 1978 р. до 54,0 % у 2000 р.

Ці дані взято з публікації ФРС США Flow of Funds Accounts, Financial Assets and Liabilities.

ФІНАНСОВІ АКТИВИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

(млрд дол. США, різні роки)
1978 1985 2000
Фінансові активи на фінансових ринках
Цінні папери уряду США 148,6 447,5 806,9
Цінні папери штатів і муніципалітетів 94,0 305,0 563,4
Облігації корпорацій 57,0 18,9 764,7
Заставні 76,0 127,4 110,5
Комерційні папери 31,4 128,7 73,7
Акції корпорацій 663,9 1700,0 7998,5
Власний капітал некорпоративних одиниць 1398,9 2040,6 4764,9
Інші активи 68,0 132,5 696,6
Разом 2537,8 4900,6 15779,2
% прямого фінансування 53,7 % 50,8 % 46,0 %
Фінансові активи в інструментах фінансових посередників
Вклади у банках 1280,1 2306,7 3497,3
Паї у взаємних фондах грошового ринку 9,4 211,1 891,7
Паї у взаємних фондах 41,1 206,9 3155,9
Активи корпорацій страхуван­ня життя 196,0 256,7 802,8
Резерви пенсійних фондів 661,5 1794,5 10139,0
Разом 2188,1 4775,9 18486,7
% непрямого фінансування 43,6 % 49,2 % 54,0 %
Усього фінансових активів $4725,9 $9676,5 $34265,9

По-перше, як заощадник ви прагнете зменшити ризик. Якщо у вас є 5 000 дол.

США готівкою, їх можна позичити сусідові. Проте чи можете ви бути певними, що сусід поверне вам позичку? Якщо ви покладете 5 000 дол. у банк, банк використовуватиме їх для надання позик і здійснення інвестицій. Оскільки банки залучають значну кількість вкладів і працюють з численними позичальниками, вони мають можливості диверсифікації ризику і надають вам послуги зі зменшення ризику за нижчих видатків, ніж якби ви робили це самотужки. По-друге, банківські вклади та інші вимоги до посередників є ліквідними. Тому якщо ваш автомобіль зазнав аварії, ви можете легко зняти кошти з банківського рахунка для оплати ремонту. (Ваш сусід навряд чи зміг би негайно повернути вам позику або вимагав би за це винагороду). І, нарешті, фінансові посередники надають інформаційні послуги, важливі для заощадників, які не завжди мають час і ресурси для самостійного аналізу потен­ційних інвестицій. Ви можете легко отримати інформацію про орієнтовні доходи від облігацій Державної скарбниці США чи облігацій найбільших корпорацій, таких, як Exxon. Однак складніше одержати інформацію про ймовірні фінансові перспективи окремих осіб чи підприємств малого й середнього бізнесу.

Ваш місцевий банк є просто джерелом інформації. Банк збирає інформацію про позичальників, відстежуючи їхні доходи і видатки за операціями з поточними рахунками. Позичальники заповнюють детальні заявки на одержання позики, і банківські службовці з’ясовують фінансовий стан кожного з них. Оскільки банк збирає і передає інформацію в інтересах усіх вкладників, видатки на одержання цієї інформації нижчі, ніж якби ви намагалися самотужки зібрати інформацію про ряд позичальників. Прибутки посередників від надання позик компенсують кошти, вкладені в збирання інформації.

Фінансові посередники є найчисленнішою групою фінансової системи. Вони переміщують більше коштів від заощадників до позичальників, ніж фінансові ринки у США та більшості інших країн. Багато фахівців вважають, що це зумовлено саме зазначеною перевагою посередників у зменшенні видатків на одержання інформації. Навіть у США, де фінансові ринки досягли найвищого розвитку, фірми мобілізують майже вдвічі більше зовнішніх коштів через посередників, ніж безпосередньо на фінансових ринках. КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Чому ви згодні купити облігацію IBM, але позичити кошти місцевій крамниці комп’ютерної техніки готові лише через банк? Ваш вибір зумовлений відмінностями у видатках на одержання інформації. Інформація щодо компанії ІВМ є легкодоступною, а з’ясування кредитоспроможності згаданої крамниці потребувало б значних видатків. Банк може збирати інформацію в інтересах багатьох дрібних заощадників, що змен­шує вартість позички крамниці і знижує ризик її неповернення.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ:

 1. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 2. Рентгенофазовый анализ
 3. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 4. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 5. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 6. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 7. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 8. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 9. 1. Содержание (функции) государственного управления
 10. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 11. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов