<<
>>

Додатки

З приємністю повідомляємо, що четверте видання підручника допов­нюється Збірником практичних завдань. Написаний Майклом Брендлом (університет Техасу в Остіні), він містить 9 оригінальних завдань, виконуючи які студенти мають змогу застосувати засвоєний теоретичний матеріал підручника на практиці для прийнят­тя рішень у світі бізнесу та фінансових ринків.

Студентам необхідно детально проаналізувати потенційні рішення на предмет їхньої економічної ефективності. Збірник допомагає студентам вийти за межі лекційного курсу та спілкуватися і дискутувати між собою.

Навчальний посібник (посібник для студентів) оновлений та розширений Майклом Р. Редферном (університет Північного Техасу). Детально зіставлений із текстом підручника, він містить огляди розділів, підсумки головних положень, практичні та аналітичні завдання. Тут студенти також знайдуть завдання на два проміжні та кінцевий екзамени, за допомогою яких можна перевірити засвоєння матеріалу, а також вичерпний словник термінів.

Повністю оновлений до нового видання Посібник для викладачів, укладений Ентоні О’Брайєном (університет Лехай) та Майклом Брендлом (університет Техасу в Остіні), складається із трьох частин. Перша, методичний посібник для викладачів, написана професором О’Брайєном, містить огляд розділів, відповіді на запитання до кожного розділу головного підручника, завдання для обговорення в групі, перелік додаткової літератури та слайди для електронних презентацій. Друга частина, Методичні рекомендації до практичних завдань, містить поради для викладачів щодо використання Збірника практичних завдань. Зокрема, ці рекомендації, написані Майклом Брендлом, дають підказки і поради викладачеві, як краще спрямувати обговорення завдань у групі у потрібному руслі. Вони можуть бути використані як початківцями, так і досвідченими викладачами. Остання частина, Збірник тестових завдань (Банк тестів), містить понад 2 300 багатоваріантних тестових запитань, понад 200 з яких є новими у цьому виданні (укладена проф.

О’Брайєном).

Посібник для викладачів на CD охоплює Збірник тестових завдань для Test Generator Software (TestGen-EQ з QuizMaster-EQ), для Windows та Macintosh. Оновлений графічний інтерфейс TestGen-EQ дає змогу викладачеві легко й зручно переглядати, змінювати та доповнювати завдання, поміщати їх у тести та роздруковувати на папері. Можливості пошуку й сортування дають змогу швидко знаходити завдання та розміщувати їх у бажаному порядку. QuizMaster-EQ розроблений для університетської мережі, автома- тично перевіряє відповіді студентів, зберігає результати та дозволяє викладачеві отримувати різного роду звіти.

Посібник для викладачів на CD також містить Презентації лекцій для PowerPoint. Створені Дейвідом Макферсоном (Флоридський державний університет), вони оновлені та містять голов­ні рисунки з тексту підручника і детальні тези лекцій. Компакт-диск можна придбати у представників видавництва Addison-Wesley у вашому місті.

Веб-сайт підручника розміщується за адресою http://www.aw.com/ hubbard. Тут можна знайти велику кількість тестових завдань та додаткових джерел до кожного розділу.

Також з приємністю пропонуємо ознайомитися з гнучкою та досконалою системою управління курсами CourseCompass™, яка тепер відповідає четвертому виданню. CourseCompass™ поєднує тексти Addison-Wesley із кращими сучасними інструментами для електронного навчання. CourseCompass™ є національною динамічною інтерактивною системою, побудованою на продуктах Blackboard, лідера в галузі інтернет-орієнтованих навчальних засобів. Ця легка у використанні програма дає викладачам змогу узго­джувати зміст та функціональність окремих курсів. Кожен курс у системі CourseCompass™ містить низку стандартних матеріалів, як, наприклад, банки тестових завдань, цілі розділів, підсумки, фотографії, ілюстрації, відео- та анімаційні ролики і веб-орієнтовані завдання, які допомагають студентам досягти основних цілей курсу. Аби мати детальнішу інформацію чи демо-версію, відвідайте http://www.coursecompass. com або зв’яжіться з місцевим представництвом Addison-Wesley.

Сайт технічної підтримки видавництва Addison-Wesley за адресою http://www.aw.com/techsupport містить інформацію і технічні поради про медіапродукти та всі технічні додатки. Серед іншого, тут можна знайти контактну інформацію, опис продуктів, відповіді на поширені запитання, вимоги до програмного забезпечення та відомості про те, звідки його можна завантажити.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Додатки:

 1. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 2. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 3. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 4. Приложение 17.
 5. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 6. Рентгенофазовый анализ
 7. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 8. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 9. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 10. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 11. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 12. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА