<<
>>

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО РЕГУЛЮВАТИ БАНКІВСЬКУ ГАЛУЗЬ

Чому порівняно з іншими фінансовими посередниками та ринками банківська галузь у США та інших країнах піддається значному регулюванню? Однією з причин є те, що банки беруть на себе особливий ризик у своїй посередницькій діяльності.

Ми знаємо, що відмінність у термінах виплати банківських активів і пасивів може спричинити виникнення кредитного ризику — імовірність того, що власний капітал банку зменшиться у разі зростання ринкових процентних ставок. Однак сам по собі процентний ризик нині не є великою проблемою для банків. Для зниження такого ризику вони можуть використовувати інструменти, якими торгують на фінансових ринках. Навіть у разі відсутності страхування депозитів банк може компенсувати вкладникам ризик банкрутства, пов’язаного зі зміною процентних ставок, шляхом виплати власникам депозитів премії за ризик.

Натомість турботи уряду про фінансове здоров’я банківських установ зосереджуються на інформаційних проблемах та проблемах ризику ліквідності, пов’язаних з непередбаченим відкликанням депозитів. Банки зберігають резерви як «амортизаційну подушку» проти передбачених і непередбачених вилучень заощадниками. Однак заощадники не можуть знати справжнього стану справ банку, оскільки лише банк володіє приватною інформацією про кредитний портфель. Унаслідок того, що банки володіють приватною інформацією, у вкладників можуть виникати сумніви щодо фінансового здоров’я банків. Якщо велика кількість заощадників втрачає впевненість у якості портфеля активів банку, може виникнути ситуація панічного вилучення банківських вкладів.

Панічне вилучення банківських вкладів

Вкладники втрачають довіру до банку, якщо вони починають сумніватися у вартості активів цього банку. Дуже часто причиною втрати довіри стають несприятливі новини, незалежно від того, правдиві вони чи ні. Припустимо, існує ймовірність того, що з основних кредитів банку Anytown Bank («банку будь-якого міста») не будуть виконані зобов’язання.

Помічник менеджера банку виявив цю проблему і розповів про неї двом друзям, які передали це всім своїм знайомим. Оскільки банк Anytown Bank зобов’язаний здійснювати виплати на вимогу, він виплачуватиме вкладникам повну суму в порядку черги, поки його ліквідні кошти не буде вичерпано. Такий перебіг подій називають панічним вилученням банківських вкладів. У цьому випадку несприятливі новини справдились, і паніка змусила банк припинити свою діяльність.

Більше того, погані звістки про один банк можуть мати лавиноподібний ефект для інших банків. Припустимо, що State Bank of Anytown не має особливих проблем. Його кредити швидше за все будуть погашені повністю і вчасно. Однак із поширенням чуток про те, що Anytown Bank залишиться без коштів і буде не в змозі виплатити депозити, багато вкладників банку State Bank не бажатимуть випробовувати долю. Вони вимагатимуть повернення своїх грошей назад. Якщо активи бан­ку State Bank є малоліквідними, для швидкого отримання грошей він змушений буде позбутися своїх кредитів зі значними втратами, щоб поповнити резерви, які вичерпуються. Внаслідок цього він буде неспроможний виплатити своїм вкладникам кошти повністю, і це змусить його припинити свою діяльність. У цьому випадку погані новини про State Bank є неправдивими, але чутки зробили їх правдоподібними і спричинили банкрутство ще одного банку.

Втрати від банківської паніки

Поширення поганих новин про один із банків на інші банки називають інфек- цією. Навіть якщо чутки безпідставні, благополучні банки, такі, як State Bank of Anytown, можуть збанкрутувати під час панічного вилучення вкладів унаслідок витрат, пов’язаних із вимушеною ліквідацією своїх активів. Панічне вилучення банківських вкладів є самоіндукованим процесом: якщо вкладники вірять, що в банку є проблеми, то він насправді має проблеми.

Рисунок 14.1. Панічне вилучення вкладів і банкрутство банку
Панічне вилучення банківських вкладів може спричинити банкрутство як «ненадійних», так і «надійних» банків.
Банкрутство банків шкідливе, оскільки обмежує доступ до кредитів домогосподарств і малих фірм.

Базові проблеми панічного вилучення банківських вкладів та поширення інфекції виникають унаслідок наявності приватної інформації про кредитні портфелі бан­ку. Приватна інформація створює труднощі для вкладників у визначенні того, який банк є міцним, а який — ні. Ця ситуація подібна до випадку несприятливого вибору на фінансових ринках, коли кредитори не можуть розрізнити якісні та неякісні кредити. За допомогою приватної інформації, якою банки володіють із придбанням активів, заощадники мають невеликі можливості для оцінювання якості портфелів свого банку і визначення проблемних і непроблемних банків. Тому погані новини про один банк можуть зародити сумніви про фінансовий стан інших. На рисун- ку 14.1 показано процес панічних вилучень банківських вкладів.

Ураховуючи значення банків для зниження інформаційних витрат у фінансовій системі, урядовці намагаються підтримувати банківську галузь у належному стані. Банкрутство фінансово здорових банків підриває можливість маловідомих позичальників (домогосподарств, малих і середніх підприємств) отримувати кредити, тим самим знижуючи ефективність зведення заощадників і позичальників. На фінансових ринках втручання уряду зосереджене на скороченні інформаційних витрат шляхом оприлюднення інформації та запобігання шахрайству. У випадку з фінансовими установами (зокрема банками) втручання уряду має на меті підтримку фінансового стану кредитора.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Як асиметрична інформація впливає на панічне вилучення банківських вкладів? Чи виникне паніка, якщо банки володіють лише ходовими цінними паперами? Банки отримують приватну інформацію під час оцінювання і моніторингу позичальників. Унаслідок цього непоінформовані вкладники не матимуть можливості визначити якість активів надійного і ненадійного банку. А вилучення ними коштів може спричинити ліквідацію кредитного портфеля банку із втратами. Якщо банки володіють лише ходовими цінними паперами, вартість їхніх активів стане відомою. Вкладники не панікуватимуть, оскільки знатимуть про фінансовий стан установи.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО РЕГУЛЮВАТИ БАНКІВСЬКУ ГАЛУЗЬ:

  1. Объекты для испытаний
  2. Объект для испытания
  3. Метод масштабирования для пластинок в виде треугольников
  4. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
  5. 4.1 Аппаратно-программный стенд для проведения экспериментальынх исследований
  6. 2.14.2 Построение аналитических зависимостей для ограниченных подмножеств областей
  7. 3.4 Использование ИК метода для выявления структурных дефектов и оптической неоднородности.
  8. 2.15 Выбор аппроксимирующей функции для пластинок с жестко защемленным и шарнирно опертым контуром
  9. Модернизация системы персональных финансов для обеспечения устойчивого развития российской экономики
  10. 3.2. ИСПЫТАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СЕРИИ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, РАЗРАБОТАННОЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ Г. БРЯНСКА