<<
>>

У частині 2 ми зосередимо увагу на тому, як визначаються процентні ставки.

Проаналізуємо, як рішення тисяч індивіду- альних позикодавців і позичальників у США та в усьому світі визначають ринкові процентні ставки, про які ми дізнаємося з газет. (Згодом, у частині 5, буде з’ясовано, як впливають на процентні ставки дії Федеральної резервної системи).

У розділі 4 пояснюється, що таке процентні ставки, як їх визначають і де можна отримати інформацію про них, щоб приймати зважені фінансові рішення. У розділі 5 аналізується, як заощадники порівнюють процентні ставки і віддачу на активи, щоб розподілити свої заощадження поміж різними активами (тобто сфор­мувати портфель).

У розділах 6 і 7 міститься важливий аналітичний матеріал. У розділі 6 з’ясовується, як рішення щодо надання й отримання позичок визначають ціни облігацій і ринкові процентні став­ки у США та на міжнародному ринку капіталів. У розділі 7 цей аналіз узагальнюється для охоплення сотень інших процентних ставок, які кожного робочого дня публікують у The Wall Street Journal. Досліджується, як відмінності у ступені ризику, ліквідності, витратах на одержання інформації, оподаткуванні та строках погашення впливають на процентні ставки.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме У частині 2 ми зосередимо увагу на тому, як визначаються процентні ставки.:

 1. 51. Договор банковского кредитования: юридическая характеристика, элементы, отличие от договора займа.
 2. 52. Права, и обязанности сторон по договору банковского кредитования. Санкции за ненадлежащее исполнение договора.
 3. Приложение 13.
 4. ПРИЛОЖЕНИЯ
 5. 2. Правовое регулирование государственной гражданской службы
 6. Синтаксические средства текстопостроения
 7. § 1. Основные теории (доктрины) правовой природы арбитража
 8. § 3. Последствия принятия второго арбитражного решения после отмены первоначального
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ
 17. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 18. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками