<<
>>

У частині 4 ми зосередимо увагу на ролі, яку відіграють фінансові інститути в економіці (у переміщенні коштів між заощадниками і позичальниками, забезпеченні розподілу ризику й ліквідності та надання інформаційних послуг), а також проаналі­зуємо зміну їхньої ролі з перебігом часу.

Спочатку, в розділі 12, буде представлено фінансові інститути: інвестиційні банки, брокерські фірми, організовані біржі, взаємні фонди, фінансові компанії, страхові компанії, пен­сійні фонди, комерційні банки, ощадні установи, кредитні спілки, а також державні фінансові установи.

Ми побачимо, які проблеми виникають у кожного з цих інститутів в умовах конкуренції, як вони розв’язують ці проблеми і які зміни чекають на них у майбутньому.

Найбільшу увагу буде приділено банкам, що є найбільшими посередниками і відіграють головну роль у платіжній системі. У розділі 13 ідеться про діяльність банківських установ, що забезпечує отримання прибутку, а також про проблеми, які виникають у банків у зв’язку з ризиком у депозитній та кредитній діяльності. У розділі 14 розглянуто чинники, котрі впливають на розвиток банківництва у США та інших країнах; багато цих чинників пов’язані з державним регулюванням. У розділі 15 вивчається регулювання діяльності фінансових інституцій за схемою: криза, регулювання, реагування фінансової системи, відповідні дії регулюючих органів. Ми вивчаємо цю проблему за такою схемою: регулятивна діяльність кредитора останньої інстанції, обмеження щодо конкуренції та страхування депозитів. У розділі 16, останньому розділі частини 4, мова йде про функціонування нових ринків, що створюються міжнародними банками, і про те, як регулюючі дії впливають на міжнародні банківські послуги.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме У частині 4 ми зосередимо увагу на ролі, яку відіграють фінансові інститути в економіці (у переміщенні коштів між заощадниками і позичальниками, забезпеченні розподілу ризику й ліквідності та надання інформаційних послуг), а також проаналі­зуємо зміну їхньої ролі з перебігом часу.:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 3. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 4. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 5. 1. Содержание (функции) государственного управления
 6. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 7. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 8. ГЛОССАРИЙ
 9. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 10. Введение
 11. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 12. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 13. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 14. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 15. Приложение 17.
 16. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015