<<
>>

У частині 5 ми зосередимо увагу на процесі пропозиції грошей та монетарної політики.

У розділах 17 і 18 дається визначення пропозиції грошей та грошової бази.

Для того, щоб побачити, чому ухвалюються та впроваджуються певні рішення, у розділі 19 досліджується організація діяльності ФРС, її структура та роль в економічній політиці.

Ми продовжимо цей аналіз у розділі 20, розглядаючи знаряддя монетарної політики ФРС і їхній вплив на короткострокові процентні ставки.

У розділі 21 проаналізуємо, як ФРС проводить монетарну політику з метою підвищення матеріального добробуту. Ми також визначимо проблеми розробки ефективної монетарної політики й опишемо, яку політику треба проводити ФРС, щоб досягнути цих цілей. Розділ 22 розширює межі аналізу монетарної політики, врахувавши міжнародні проблеми, такі, як моніторинг коливань валютного курсу. Після розгляду наслідків інтервенцій центрального банку на валютному ринку оцінимо успіхи та невдачі центральних банків щодо домовленостей з валютних курсів.

У нашому аналізі в частині 5 головними є дві теми. Перша: щоб зрозуміти процес пропозиції грошей і монетарної політики, нам треба проаналізувати поведінку суб’єктів, які беруть у цьому участь, а саме центральних банків, банків та громадськості всередині країни та за її межами. Друга: ми використаємо цей аналіз поведінки для оцінки поточної та передбачень на- слідків майбутньої політики.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме У частині 5 ми зосередимо увагу на процесі пропозиції грошей та монетарної політики.:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 3. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 4. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 5. Приложение 17.
 6. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 7. Рентгенофазовый анализ
 8. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 9. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 10. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 11. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 12. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 13. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 14. 1. Содержание (функции) государственного управления
 15. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях