<<
>>

У частині 2 ми досліджували процентні ставки та ринок облігацій.

У розділах 8—11 розширимо наш аналіз, щоб детальніше вивчити фінансові ринки. У розділі 8 проаналізуємо валютний ринок і ви дізнаєтеся, як визначаються валютні курси і як пов’язані між собою зміни валютних курсів та процентних ставок.

У розділі 9 дослідимо функціонування ринків вторинних цінних паперів (деривативів), розглянемо послуги, які вони надають, і дізнаємося, чому коливаються ринкові ціни. У розділах 10 і 11 вивчимо, як фінансові ринки оцінюють і передають інформацію. У розділі 10 проаналізуємо, чому ціни акцій, облігацій, іноземної валюти та деривативів містять інформацію про базову вартість активів для заощаджувальників і позичальників. Перевіримо також, чи емпіричні дані з фінансових ринків підтверджують теорію. У розділі 11 дослідимо витрати, спричинені на фінансових ринках асиметричною інформацією, і реакцію цих ринків на інформаційні проблеми.

У частині 3 взаємопов’язано аналізуються дві теми. Перша стосується розуміння того, як працюють ринки, визначаються ціни і що останні означають; для цього ми зосередимося на рішеннях окремих інвесторів і методах, за допомогою яких ці рішення разом приводять до ринкових результатів. Друга стосується того, як у ринкових цінах підсумовуються взаємини між учасниками ринку й передається інформація про поточні та майбутні прибутки до заощаджувальників і позичальників.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме У частині 2 ми досліджували процентні ставки та ринок облігацій.:

 1. 51. Договор банковского кредитования: юридическая характеристика, элементы, отличие от договора займа.
 2. 52. Права, и обязанности сторон по договору банковского кредитования. Санкции за ненадлежащее исполнение договора.
 3. ПРИЛОЖЕНИЯ
 4. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 5. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 6. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 7. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 8. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 9. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 10. 1. Содержание (функции) государственного управления
 11. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 12. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов