<<
>>

Алфавітний покажчик

A

Авансовий внесок 370

Агрегат М1 55, 56—57

Агрегат М2 55, 57

процес формування пропозиції грошей для М2 504—505

Агрегат М3 55, 57, 596—598 Адаптивні очікування 270

Азійська фінансова криза 32, 268, 618, 619, 630

також у Японії, фінансова криза, Єврооблігації та… 193

Актив (активи) 47, 66

банків 348, 350—351

ФРС 480, 506—513

ліквідність (див.

також Ліквідність)

резервні, офіційні 614—615

доходи на (див. також Норма віддачі, віддача)

що слугують як гроші 47, 48, 51

Активи вищої споживчої цінності 129

Активи нижчої споживчої цінності 129 Актуарії 324

Акція 92, 71, 92

Американська фондова біржа (АМЕХ) 73, 252

Англія (див. також Банк Англії; Сполучене Королівство)

Андеррайтинг 314

Ануїтет 326

Арабо-ізраїльський конфлікт 1973 р.

Аргентина, інфляція в 49

Асиметрична інформація 69, 272, 292

несприятливий вибір та 293—296

моральний ризик та 296—301

Аукціонні ринки 73

Б

Багатство 47—48, 127—129

зміни 155

співвідношення готівка/депозити та 486

попит на облігації та 152—153, 157

попит на гроші та 648

вибір портфеля 127—128

Багатократне розширення депозитів 478—484

Багатократне скорочення депозитів 484—485

Базельський Комітет 454, 463, 465—466

Базельські стандарти щодо капіталів 1988 р. 436—437

Базова вартість 270

Базова ставка (прайм-рейт) 363

Базовий ризик 251

Баланс

банківський 348

ФРС 505—508

Баланс (сальдо) поточного рахунка 612, 667

Баланс офіційних розрахунків 614—615

Балансовий передавальний механізм 742, 754—759

Банк Америки 312, 396, 399, 462

Банк Англії 454

дисконтна політика 553—554

незалежність 537

монетарна політика 597

Банк Канади 596

Банк Китаю 452

Банк міжнародних розрахунків (BIS) 462

Банк Сполучених Штатів Америки 382, 526

Перший 382

Другий 382, 526

Банк Токіо 439

Банк Японії 538

довіра 783

дисконтна політика 556

незалежність 537—538

монетарна політика 596—597

операції на відкритому ринку 551—552

резервні вимоги 560

Банки з кредитування сільськогосподарських кооперативів 338

Банки у грошових центрах 398

Банки штатів 382

Банки, 347—375 (див.

також Банківництво)

центральні (див. також Центральний банк)

Федеральна резервна система (ФРС)

зміна діяльності 368—374

позики комерційних банків та 94

об’єднання (злиття) 412—413

страхування депозитів та (див. також Страхування депозитів)

федеральні резервні 527—528

інформаційні проблеми кредитування та 743—749

міжнародні (див. Міжнародні банки)

Інтернет-банки 374, 375

Інвестиційні 314

головний, у Японії 407

учасник Федеральної резервної системи 529

національний 382

небанківський 398

прибутки 348—355

регулювання (див. також Банківське регулювання)

взаємини з позичальниками 360—368

взаємини з заощадниками 355—360

резерви (див. також Резерви)

державний 382

Банки-учасники ФРС 529

Банківництво (див. також Банк(и)

мінливий характер 404—406

інтеграція в Європі 409—410

Міжнародне банківництво

торговельне 315

вузьке 434

у Сполучених Штатах (див. також банківська галузь поза Сполученими Штатами) 407—410

універсальне 401, 407—410

Банківська галузь США 381—413

установи, що регулюють 384—387

втручання держави в діяльність 389—405

становлення 382—383

закордонна структура банків США та 450—451

причини регулювання діяльності 317—319

Банківська паніка 387—388

Банківське виснаження 388—389

Банківське регулювання 384—406, 416—440

антиконкурентне 384—404, 421—427

що обмежує відкриття філій 384—387

об’єднання (злиття) 384—387

страхування депозитів та 389, 391—396, 427—439

ФРС як кредитор останньої інстанції та 390—391, 417—421

банків у Японії 407

уроки для інших галузей, узяті із 439—440

механізм 417

обмеження на форму діяльності і 389—390, 399—409, 401

поза межами Сполучених Штатів 406—407

«Банківські канікули» 418

Банківський страховий фонд, стабільність 393

Банківський траст 409, 460

Банківські акцепти 89, 456

Банківські обмеження 387—388 Банківські позики

від комерційних банків 94

попит на 757

пропозиція 757

Банківські резерви 472

Банківські холдингові компанії 318, 398

Банкноти ФРС 50, 51, 52, 472 Банкомати 52—53, 398

Банкрутство банків 352

комерційних банків 429—431

страхування депозитів та… 391—396

упродовж Великої депресії 418

заощаджень та позик 427—430

Бартер 45—46

Без права зворотної вимоги, визначення 371

«Безбілетники»

Безробіття

фрикційне 575, 777

інфляція і 794—799

природний рівень 575, 777—778

структурне 575, 777

Безстрокові вклади 382

Бета 137

Біржі 73, 317, 319

Біхейвіоральні теорії фінансів 276

Борг 70—71

із плаваючою процентною ставкою 366

середньостроковий 71

довгостроковий 71

перетворення на готівку

моральний ризик та 356

короткостроковий 71

Боргові інструменти

поточна вартість та 100—102

графік виплат та 97—100

дохідність на момент погашення та 102—104

Бреттон-Вудська система 618—625

відмова США від 623—625

Брокер(и) 316

Брокери зі зниженою комісією 316

Брокерські вклади

Бульбашки 280—281

Бундесбанк 632

довіра до 787

монетарна політика 596—597

Бюджетний дефіцит, Європейський центральний банк та… 522—523

В

Валюта міжнародних операцій 458

Валюта 46

поцінування та знецінення 213—214, 620

девальвація 620—623, 623

обмінні курси та (див.

Валютний курс)

міжнародна резервна 618, 625—626

ревальвація 620

Валютна рада 631

Валютний контроль, резервні вимоги та 559—560

Валютний ризик 452—454

Валютні курси 212—215

сукупний попит та 726

наслідки змін 232

формування в довгостроковому періоді 217—222

формування в короткостроковому періоді 222—230

очікуваний, зміни в 234—235

фіксовані 616—625, 626—631, 632

гнучкі 625—626

коливання 229—237

інтервенції на валютний ринок та… 606—610, 611

форвардні 217

номінальні 213, 214—215

реальні 214—215

Валютні премії 235—237

Валютні ринки (див. також Валютні курси) 216

валютні премії на 235—236

рівновага на 225—228

Валютні свопи 235, 236, 237, 454—455

Вартість (витрати)

на отримання інформації (див. Інформаційні витрати)

минула 436

від неефективності фінансових ринків 284—285

від інфляції 773—776

трансакційні (див. Трансакційні витрати)

Вартість при виплаті готівкою 326—327

Вартість, гроші як засіб нагромадження 47—48

Векселі Держскарбниці (T-bills) 89

Вексель 89

Велика депресія 81, 418

дії Федеральної резервної системи у відповідь на крах, що мав місце у жовтні 1929 р. 417—418

фінансова паніка та 746—747

фінансове регулювання та 81, 417

намагання інвестувати у першокласні активи впродовж (втеча до якості) 192—193

глобальна банківська криза та 748

грошовий мультиплікатор та пропозиція грошей упродовж 494

«Велике скорочення» 720

Великі відкриті економіки

процентні ставки та 169—173

крива IS та 667—668, 692

Великі строкові вклади 350

Великобританія (див. також Банк Англії), Сполучене Королівство

Венчурний капітал 336

Венчурні фірми 303

Взаємні страхові компанії 326

Взаємні фонди відкритого типу 320

Взаємні фонди грошового ринку 320—321

Взаємні фонди закритого типу 320

Взаємні фонди 319—322, 337 Вигоди від володіння грішми 648

Вимоги до величини капіталу для банків 393—395, 436—437, 462—463

Випадкове блукання 270

Вирівнювальні кредити 553

Виробництво

Поточне 670

за повної зайнятості 670, 700

гроші та, у короткостроковому періоді 717—737

рівень безробіття та 794—797

Виробничі витрати, зміщення кривої корот­кострокової сукупної пропозиції та 704—705

Високий рівень зайнятості як ціль монетар­ної політики 574—575

Витрати меню 774

Віддача

очікувана, попит на облігації та 153—154, 158—159

номінальна, зміщення кривої LM та 677—678

норма (див.

також Рівень доходів)

ризик, пов’язаний з 131—132

Віддача на активи (ROA) 356

Відділ торгівлі цінними паперами на відкритому ринку 547, 549

Відкрита монетарна політика 786, 787

Відкриті економіки

процентні ставки та 168—173

крива IS та 667—668, 692

Відплив капіталу 357, 613

Відстрочене врахування грошових документів

як пасив ФРС 508

грошова база та 512—513

Відтермінований платіж, гроші як засоби 48—49

Війна в Затоці

кредитна криза, що за нею слідувала

заощадження, інвестиції та 670

Війна, процентні ставки та 162

Вільні резерви 585

Вклади в євровалюті 459

Власний капітал 295—296

банків 348, 352

інформаційні проблеми кредитування та 743—744, 745—746

моральний ризик та 356

Урахування підвищення прожиткового мінімуму (COLAs) 694

Втеча до якості (намагання інвестувати у першокласні активи) 184—185

Вторинні резерви 351

Вторинні ринки 71—73

Вторинні учасники позик 370—371

Втрати зношеного взуття

Втрати капіталу 108—109

«Вузьке» банківництво 434—435

Г

Гарантії на позику 339

Геп дюрації 356

Гіперінфляція 48, 575, 775

Гіпотеза ефективних ринків 268, 271—277

Гіпотеза Фішера 117, 165

Гістерезис (відставання) 709

Глобалізація (див. також Міжнародні об’єд­нання)

фінансових ринків 78—79

тенденції до 37

Головне бюджетно-контрольне управління (США) 339

Головні банки, в Японії 407

Готівка 46

електронна 52—54, 60—61

у касі 350—351, 472

в обігу 472

Готівка у сховищі 351, 472

Готівкові ринки 73

Граничні обмеження 282—283, 530

Графство Орендж, банкрутство Каліфорнії 92, 256, 258

«Ґрінбеки», нерозмінні на метал паперові гроші (США), їх ринок 277

Гроші скарбниці в обігу 472

Гроші центрального банку 596

Гроші 39

активи, що служать як 49—50, 52

товарні 50—51

попит на (див. також Попит на гроші)

електронні 52—54

справжні паперові 51—52

функції 46—49

нейтральність 683—713

виробництво та, в короткостроковому періоді 717—737

пропозиція (див. також Пропозиція грошей; Процес формування пропозиції грошей)

швидкість обігу 642—647

Грошова база 471—478, 506—521

баланс ФРС та 506—509

зміни у 510—514

визначення 508—509

викривлення, захисні операції на відкритому ринку та 564—565

активи ФРС та 472—473

пасиви ФРС та 472

управління ФРС 473—477

дефіцит федерального бюджету та 515—520

операції на відкритому ринку, дисконтні позички та 477—478

Грошовий нейтралітет 710

Грошовий передавальний механізм 742, 749—750, 751—759

Грошові агрегати 55—58

цільові значення темпів приросту 644

як завдання 578, 579—581

Грошові документи в процесі інкасації 350—351

Грошові документи в процесі інкасації як активи ФРС 507

Грошові документи з відстроченим урахуванням як пасив ФРС 508

Грошові ринки 72—73

Д

Дата завершення опціону 252

Дворівнева банківська система 382

Дебетові картки 52—53

Девальвація 620—623, 623—624

Дезінфляція 779—782

Делеверидж 315

Денний контракт 319

Депозити Державної скарбниці

як пасив ФРС 508

грошова база та 513—514

Депозитний мультиплікатор (див. Простий депозитний мультиплікатор)

Депозитні інститути 333—337

вклади депозитних інституцій як пасив ФРС 508

Депозитні рахунки грошового ринку 349—350, 426

Депозитні сертифікати (CD) 90, 349

оборотні 90, 424

Державна національна асоціація іпотечного кредиту (США) 92, 94, 338

Державні закупівлі, національні заощадження та 663

Державні облігації 92

Державні позики, пропозиція облігацій та 161—162, 163

Державні цінні папери США (див. також Цінні папери Державної скарбниці США) 92

Державні цінні папери як активи ФРС 473 Дефіцит та надлишок платіжного балансу 614

Дефіцит федерального бюджету, грошова база та 515—518

Дефляція боргу 299

Дефляція 48

Дефолт (невиконання зобов’язань) 71

Дефолт Penn Central Railroad 185, 419

Диверсифікація портфеля (див. також Теорія диверсифікації фінансового портфеля)

співвідношення готівка/депозити та 486—488

гіпотеза ефективних ринків та 275—276

швидкість та 646

Диверсифікація 67—68, 134—135

Банками 360—361

на міжнародних ринках 139—140

Дивіденди 71

Дилери 316, 317

Динамічні операції 548

Дисконтна політика 552—556

переваги 554—555

недоліки 555—556

в інших країнах 556

Дисконтне вікно

політика 552—554

використання 552—553

Дисконтні облігації

графік виплат по 98

дохід на момент погашення 105

Дисконтні позики 350

як активи ФРС 473, 507

грошова база та

грошовий мультиплікатор та 491—492

операції на відкритому ринку порівняно з 477—478

резерви та 476—477

Дискреційна стратегія для монетарної політики 786—787

Дійсна вартість 252

Діловий цикл

процентні ставки та 162—165

гроші, виробництво та 717—721

політичний 536—537

теорія реального ділового циклу та 710—711, 727—728

стабілізаційна політика та 729—731

«Довга» позиція 246

Довгострокова крива Філіпса 797—798 Довгострокова рівновага 709—710

Довгостроковий борг 70

Довгострокові валютні курси 216—221

Довіра (див. Довіра до центрального банку)

Довіра до центрального банку 731, 782—788

контроль за рівнем цін та 788

відкрита та дискреційна монетарна політика 786—787

стратегія вироблення 782—786

Договірні ощадні інституції

Додаток до закону про цінні папери 1975 р. 317

Дозволи на забруднення довкілля 260—261 Долар

вартість в іноземній валюті, як завдання монетарної політики 592

як міжнародна резервна валюта 625—626

Доларизація 631

Домовленість про видачу грошової позики 370

Домогосподарства, заощадження 75

Дохід 48

очікуваний, національні заощадження та 662—663

попит на гроші та 648

національні заощадження та 662

постійний 651

Доходи на капітал 108—109

Дохідність капіталу (ROE)

Дохідність на момент погашення 104—107

Дохідність, облігацій 107—114

Дочірні банки США 451

Дочірні страхові компанії 325—326

Дюрація банківських активів та пасивів 365

Е

Економічне зростання, як ціль монетарної політики 575

Економічний аналіз 39—41

Економічні коливання (див. Діловий цикл; Велика депресія)

Економія масштабу 291

Еластичність попиту, багатство 129

Електронна готівка (Е-готівка) 53, 60—61

Електронна торгівля (Е-торгівля) 319

Електронні гроші 53, 60—61

Електронні комунікаційні мережі (ECNs) 319

Електронні чеки 53

Ефект малої фірми 278

Ефект оприлюднення 554, 555

Ефект січня 278—279

Ефективність

фактична, на фінансових ринках 278—283

втрати ефективності на фінансових рин­ках та 284—285

гіпотеза ефективних ринків та 268, 271—277

Є

Євро 50, 237—238, 626

валютний курс 240—241

підтримка ФРС 634—635

Євродолари 90, 458

Єврооблігації 80, 402, 460, 461

Європа (див. також Деякі країни)

фіксовані валютні курси в 626—632, 632

інтеграція банківської системи у 409—410

Європейська валютна система 626, 632

Європейська міжбанківська кредитна ставка (EURIBOR) 460

Європейська система центральних банків (ESCB) 556

Європейське Співтовариство (ЄС) 237

Європейський валютний інститут 630

Європейський валютний союз 626—632, 632, 725

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 237, 610, 627, 725

бюджетні дефіцити та 522—523

довіра до 781

дисконтна політика 555—556

незалежність 539, 540—541, 542—543

монетарна політика 597—598

резервні вимоги 560—561

Європейські цінні папери 79—80

Євроринки 458—461

З

Завдання 577—584

інфляція як 594

проміжні 578—579, 582—584

грошові агрегати та процентні ставки як 579—581

упродовж 1951—1970-х років 584—586

упродовж 1970—1979-х років 586—587

упродовж 1979—1982-х років 587—588

упродовж 1982—1990-х років 588—591

поточні 578, 579, 584

Загальна норма віддачі 114—115

Загальна рівновага 661

Загальний рахунок 513—514 Загальні директиви

Зайнятість (див. також Безробіття)

високий рівень, як ціль монетарної політики 574, 575

Закон великих чисел 323

Закон Гамфрі-Гокінса 1978 р. 533, 575, 587, 776

Закон Ґарна-Сен Жермена 1982 р. 426, 431

Закон Гласа-Стігала від 1933 р. 399—400, 401, 402—403, 422, 434

Закон Еджа від 1919 р. 450

Закон економічного відродження від 1981 р.

Закон про дерегулювання депозитних інститутів та грошового контролю від 1980 р. 425, 427, 431, 529, 557, 559

Закон з удосконалення діяльності Федеральної корпорації страхування депозитів від 1991 р. 394, 435, 436, 437

Закон МакКаррана-Фергюсона 1945 р. 440

Закон МакФеддена 1927 р. 390, 396

Закон однієї ціни 220—221

Закон Оукена

Закон про банки 1933 р. 399—400, 401, 402—403, 421—422, 531

Закон про банки 1935 р. 531, 556

Закон про банківські холдингові компанії 1956 р. 398

Закон про ефективність банківської діяльності між штатами та філій Райджа-Ніла 1994 р. 398—399, 437, 451

Закон про зайнятість 1946 р. 575

Закон про інвестиційні компанії від 1940 р. 321, 336

Закон про міжнародні банківські операції від 1978 р. 452

Закон про модернізацію фінансових послуг Грема-Ліча-Блайлі 1999 р. 340—341, 403, 437

Закон про національне банківництво 1863 р. 361, 382, 390, 557

Закон про національне банківництво 1864 р. 361

Закон про пенсійне забезпечення від 1974 р. (ERISA) 331—332, 441

Закон про повну зайнятість та збалансоване зростання від 1978 р. 513—514, 575, 587, 776

Закон про податкову реформу 1986 р. 328

Закон про реформування, розвиток та зміцнення фінансових установ від 1989 р. 430—431

Закон про громадське реінвестування 1977 р. (CRA) 362

Закон про Федеральну резервну систему від 1913 р. 456, 526, 557

Закон про цінні папери 1933 р. 81, 321

Закон про цінні папери та біржі 1933 і 1934 рр. 315

Законний засіб платежу 51

Законодавчий лаг 728 Закордонні відділення 450—451

Закрита економіка 167—168

крива IS та 690—692 Заощадження

зміни майна та 155

домогосподарств 75

міжнародна мобільність 668

національні, чинники 662—663

Заощадники 65

зведення із позичальниками 70—71, 291—293

відносини з банками 357—360

«Запобіжники» 284

Застережний мотив 650

Застережні заощадження 155

Засіб обліку, гроші як 46 Засіб обміну, гроші як 46—47

Засоби відстроченого платежу, гроші як 48—49

Застава 295—296

банківські вимоги щодо 363

Заставні 94 Заставні із змінною процентною ставкою 366, 428

Захисні операції 548

Збурення 391

Зворотна причинна обумовленість 719

Зворотні репо 548

Зловживання брокера 275—276 Зміна ціни

очікувана, хеджування та 250

гіпотеза ефективних ринків та 273—274

надлишкова, втрати від 284—285

інформаційні витрати та 301

прогнозування 276—277 Зміщення шкали оподаткування 773

Знецінення, валют 213—214

Зниження ризиків 35, 68

Золотий стандарт 616—617

Золото

як актив ФРС 508

грошова база та 513

Зростання продуктивності 686—687

І

Інвестиційний фонд, акції якого продаються з надвишком 320

Інвестиційні банки 314—315, 337—338

Інвестиційні інституції 319—322

Інвестиційні стимули

національні визначники 663

Інвестування вартості, ефективні ринки та 283—284

Індекси цін 49, 214—215

Індексний арбітраж 255 Індексовані облігації 118—119

Індексовані цінні папери Державної скарб­ниці 116

Індикатори 585

Індонезія, фінансова криза в 630

Іноземні депозити

як пасив ФРС 508

грошова маса та 514

Іноземні облігації 79—80

Інституції ринку цінних паперів 314—320

інвестиційні банки 314—316

вторинні ринки та 316—319

Інституційні бар’єри, диверсифікація на міжнародних ринках та 139—140

Інструменти грошового ринку 89—91

Інструменти кредитного ринку (див. Купонні облігації; Боргові інструменти; Дисконтні облігації; Позики з фіксованими виплатами; Прості позики)

Інструменти ринку капіталу 91—94

Інструменти уникнення ризиків невиконання зобов’язань 179

Інтервенції на валютному ринку 604—610

валютний курс та 606—610, 611

пропозиція грошей та 604—606

Інтереси суспільні, мотивація ФРС 535

Інтернет-банки 374—375

Інфляційне таргетування 594

Інфляція (див. також Гіперінфляція) 48—49, 776—788

довіра до центрального банку та 782—788

витрат 776—777

втрати від 773—775

попиту 776, 777—779

очікувана (див. також Очікувана інфляція)

зусилля ФРС уникнути 790—791

довгострокові ціни на облігації та 116

монетарна політика та 776—779

зміна рівня цін та 766—772

зниження, втрати від 779—782

невизначеність щодо 775

безробіття і 794—799

неочікувана, втрати від 774

Інфляція витрат 776—777

Інфляція попиту 777—779

Інформаційний лаг 577

Інформаційні витрати 132, 132—134

зміни в 187—188

співвідношення валюта/депозити та… 486, 487

попит на облігації та 156, 157

депозитні установи та 333—338

диверсифікація на міжнародних ринках та 140

падаючі ціни та 301

фінансові посередники та 301—305

неефективність та 284—285

процентні ставки та 185—188

оцінка 187

зниження 294—296

Інформаційні проблеми 742—749

кредитне регулювання, кредитна криза та 747—749

фінансові посередники та 743

фінансові паніки та 746—747

власний капітал підприємства та 743—744, 745—746

Інформація для службового використання 80—81, 274—276, 316

Інформація 69—70

анонімна торгівля та 228—229

асиметрична 69—70, 292

державне регулювання доступу до 80—81

попит на гроші та 648

надання інформації міжнародними бан­ками 455—457, 458

симетрична 292

Іспанія, спекулятивні атаки та 628

Італія, спекулятивна атака та 628

К

Канада, монетарна політика у 596

Капітал

очікувана прибутковість від, пропозиція облігацій та 158—159, 163

міжнародна мобільність 225—228

Капіталовкладення 331

Картки з накопиченою вартістю 257

Квоти на імпорт 220

Китай

центральний банк 452

приватизація у 306—307

Кількісна теорія попиту на гроші 643

Комерційні банки 333—334, 337 (див. також Банки, Банківництво)

банкрутство 1980-х років 432—433

регулювання діяльності 385

Комісійні надходження банків 368—373

Комісія банків штатів 83

Комісія цінних паперів та бірж (SEC) 81, 83, 315

встановлені нею принципи фінансової звітності 297

відкритість, що нею вимагається 294

регулювання брокерської та дилерської діяльності 317

правило 316

Комп’ютерна торгівля 283

Компанії з цінних паперів 339

бар’єри між банками та 402

Компанії зі страхування життя 323, 326—327

Компанії зі страхування майна та від нещасних випадків 323, 325, 328

Компенсаційні залишки 363

Конвертовані облігації 92

Конкурентна фірма 698

Конкуренція, у банківській галузі 407

обмеження 396—404, 421—427

Консольні облігації 106

Контрактні ощадні інститути 323—329

Кореспондентське банківництво 351

Коротка позиція 246

Короткострокова крива Філіпса

Короткострокова рівновага 708

Короткостроковий борг 70

Короткостроковий валютний курс 222—228

Корпоративні облігації 92—94

Корпорації закону Еджа 450

Котирування опціонів 253

Крах Continental Illinois Bank 393, 420, 421, 555

Крах фондового ринку у жовтні 1929 р. 418—419

Крах фондового ринку у жовтні 1987 р. 391, 420—421, 557

індексний арбітраж та 225

ефективність ринку та 280—281

спеціалісти та 317

Кредитний передавальний механізм 742, 750—753, 756—759

Кредитний ризик 360—364, 412—413

Кредитні деривативи 267

Кредитні менеджери 361

Кредитні кризи 589, 741, 747—749, 759, 760, 762—763

1966 р. 423—424

Кредитні спілки 336, 337

Регулювання 385—386

Кредитор останньої інстанції 390—391, 417—421, 553—554

Кредитування, інформаційні проблеми 741—748

Крива IS 661

побудова 664—665, 665

виведення 690—692

для відкритої економіки 667—668

зміщення 669, 680, 682

Крива LM 672—679

рівновага на ринку активів та 672—673

побудова 673—676

зміщення 677—679, 681—683

Крива довгострокової сукупної пропозиції (LRAS) 704, 705—706, 707

Крива дохідності 192, 193

як завдання монетарної політики 592

Крива короткострокової сукупної пропозиції (SRAS) 698—705

Крива попиту

Сукупного 693—698

процентні ставки на ринку облігацій та 147—148, 152—157, 158

Крива пропозиції, процентні ставки на рин­ку облігацій та 149, 158, 159—163

Крива сукупного попиту (AD) 662—698

побудова 694—698

зміщення 695—698

Крива сукупної пропозиції (AS) 698—706

довгострокова 704, 705—707, 709—710

зміщення 705—707, 709

короткострокова 698—705 Крива Філіпса з урахуванням сподівань 794, 797

Крива Філіпса 794—799

з урахуванням сподівань 797

довгострокова 797—798

зміни обсягу виробництва і рівня безробіття та 794—798

короткострокова 797—798

проста 795

Криза Національного банку Франкліна 419, 555

Критерій життєвого циклу, заощадження та

Купівельна спроможність (сила) 48—49

Купівля акцій Держскарбницею з метою отримати дивіденди 99—100

Купівля на відкритому ринку 473—475

Купонні облігації

графік виплат по 98

дохід на момент погашення 105—106

Л

Лаг аналізу даних 728

Лаг впливу 577, 728

Лаг дюрації

Лаг імплементації 728

Ліквідність 35, 68—69, 132

співвідношення валюта/депозити та 487

попит на облігації та 156, 157

процентні ставки та 185—186

попит на гроші та 648

резервні вимоги та 558—559

на вторинних ринках 316—319

стандартизація та 258

Лінія повної зайнятості (FE) 670—672

Ломбардна ставка 596

Лондонська міжбанківська кредитна ставка (LIBOR) 366, 460

Лондонська фондова біржа 74, 319

Луврська угода 590, 610

М

Майнова еластичність попиту 127

Малайзія, фінансова криза у 630

Мала відкрита економіка

процентні ставки та 168—169

крива IS та 669,692 Малі строкові депозити 350

Мандрівники

Мексиканська фінансова криза 618, 629

Метод виплат, для подолання банківських криз 427

Механізм валютних курсів (ERM) 626—627, 632

Механізми торгівлі, гіпотеза ефективних ринків та 281, 283

Миттєва дезінфляція 779—780

Міжнародна координація банківської діяльності 464

Міжнародна мобільність капіталу 225—228

Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) 462—463

Міжнародне банківництво

дисконтна політика та 555—556

лідери у 452

позабалансова діяльність та 372—373

операції на відкритому ринку та 551—552

резервні вимоги та 563—564

Міжнародне порівняння монетарної політики 595—598

Міжнародний банк кредитів та комерції (ВССІ) 452, 454, 466

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 618, 619

Міжнародний валютний фонд (МВФ) 618, 619, 630

Міжнародні банки 448—466

євроринки та 458—461

ризик валютного курсу та 452—453

фінансове регулювання 461—466

організація діяльності 449—452

послуги, що надаються 453—457

Міжнародні банківські структури (IBF) 451, 459

Міжнародні резерви 604

Міжнародні резервні валюти 618, 625—626

Міжнародні ринки капіталу 36

Міжнародні ринки, диверсифікація 139—140

Місцеві урядові облігації 92

Модель IS—LM—FE 660—684

припущення 661—670

рівновага, що пояснюється моделлю 681

лінія FE та 679, 680—681, 683

лінія повної зайнятості та 670—671, 672

крива IS та (див. також Крива IS)

крива LM та 672—679

гроші, виробництво, ціни в довгостроковому періоді та 683—684

коригування рівня цін 682—683

Модель визначення вартості капітальних активів (CAPM) 138—139

Монетаристи 559

Монетарна політика 39, 546—569, 573—592, 603—633, 634—635

платіжний баланс та 610—615

балансовий передавальний механізм 742, 754—759

кредитний передавальний механізм 742, 750—753, 756—759

позичальники та 750—751

дисконтна політика та 552—556, 562, 564

режими валютного курсу та 615—632

федеральний резервний ринок та 561—562

федеральна резервна ставка та 564—566, 567—568

валютна інтервенція та 604—610

цілі 574—576

інфляція та 776—779

міжнародне порівняння 595—598

грошовий передавальний механізм 742, 749, 751—754

операції на відкритому ринку та 547—552, 562, 564

політика та 590

коливання рівня цін та 768—770

проблеми з досягнення цілей 576—584

проциклічність 585

резервні вимоги та 556—561, 563—564, 566

зрушення впродовж 1980-х років 731—733

зрушення впродовж 1990-х років 733—734

завдання та (див. також Завдання)

Монети як актив ФРС 508

Монетизація боргу 517

Моніторинг

банківський 364

Моральний ризик 296—301

відносини банку із заощадниками та 355—357

при фінансуванні боргу 297—301

при фінансуванні шляхом випуску нових акцій 297—298

фінансові посередники та 303—305

страхування та 324

Мотиви вибору портфеля 647—651

Мотив життєвого циклу, заощадження та 155

Муніципальні облігації 189, 192

Н

Надлишкові резерви 353—354, 472

грошовий мультиплікатор та 489—490

«Надмогильна плита» 315

Надрегіональні банки 395—399

Напівстійка ефективність semistrong-form efficiency

Національна асоціація страхових комісіонерів (уповноважених) 440

Національна асоціація ф’ючерсів 258

Національна асоціація фондових дилерів автоматизованої системи котирування (NASDAQ) 317 Національна комісія з грошового обігу 526

Національна ринкова система 317

Національні банки 382

Національні заощадження, чинники 662—663

Національні інвестиції, чинники 663—664 Несхильні до ризику заощадники 131—132

Небанківська філія 398

Небанківський банк 398

Негнучкі ціни 698—703

Нейтральні до ризику заощадники 131

Нейтральність грошей

Необізнані торговці 280

Неокейнсіанська теорія 699—703

дезінфляції 780—782

грошей та виробництва 723—726

політики стабілізації 728—731

Неокласична теорія 699—700

дезінфляції 779—782

грошей та виробництва 721—723

політики стабілізації 726—727

Неоподатковувані облігації 130

Неочікувана інфляція, втрати від 774

Несистематичний ризик 135 Несприятливий вибір 293—296

фінансові посередники та 302

страхування та 324

«проблеми лимонів» та 293—294

зниження інформаційних витрат та 294—296

Нестерилізована валютна інтервенція 605, 606—608

Нестійка ефективність 278

Нетрансакційний депозит 349

Німеччина

банківництво у 408—409

центральний банк 596, 628, 787

інфляція у 574, 775

післявоєнне економічне зростання у 406—407

спекулятивні атаки та 628

Номінальна вартість 98

облігації, ціна та 107—109

Номінальна віддача, зміщення кривої LM та 677—678

Номінальна процентна ставка 115—116, 117—118

Номінальний валютний курс 213, 214—215

Номінальний ВВП як завдання монетарної політики 591—592

Норма віддачі

очікувана, вибір портфеля та 129—130

реальна 117—118

сукупна 114—115

Норма обов’язкових резервів 472

Нормування кредитів 294, 363

Нью-йоркська розрахункова палата 391

Нью-йоркська фондова біржа (NYSE) 73, 252, 283, 307, 319

О

Об’єднання позик 460—461

Облігації

корпоративні 92—93

купонні 98, 105

дисконтні 98, 105

єврооблігації 460, 461

урядові 92

індексовані 118

муніципальні 188, 190

перевищення за передплатою 110

безстрокові (консоль) 106

торгівля 318—319

Облігації Державної скарбниці

купівля, грошова база та 519

перспективи 204, 205

продаж, грошова маса та 518—519

торгівля 317—318, 319

Облігації уряду штату 92

Облікова ставка 473

Обмеження лихварської процентної ставки 425

Обмеження на відкриття філій, на банки 396—400

Обмеження на рух капіталів 609

Обмін

гроші та 44—50

гроші як засіб 46—47

Обов’язкові резерви 351, 472

Оборотний депозитний сертифікат 91, 419

Обсяг виробництва за повної зайнятості 670, 701

Обчислення ринкової вартості 436

Обчислення складного процента 101—102

Овернайтові євродолари 424

Одиниця обліку (виміру), гроші як 47

Операції зі значною часткою позичених коштів (HLTs) 432—433

Операції на відкритому ринку 473—476, 547—552

порівняння з іншими знаряддями монетарної політики 550

дисконтні позички, порівняно з 476—477

спостереження за діями ФРС та 550—552, 562, 564

заяви Комітету з операцій на відкритому ринку та 551

проведення 547—549

в інших країнах 551—552

Опціон покупця, «кол-опціон» 251—252

Опціони 73, 251—255, 367

управління ризиком із використанням 254—255

визначення ціни 252, 254

Опціонні контракти 251

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) 459

Основна сума позики 70

Основні показники

Остаточна купівля чи продаж 548 Офіційні резервні активи 614

Офшорні ринки 450 Оцінка залишкової вартості основного капіталу 436

Оцінка кредитного ризику 361—363 Очікувана віддача

співвідношення валюта/депозити та 486

попит на облігації та 154, 157

попит на гроші та 648

короткострокові валютні курси та 223—225 Очікувана дохідність, пропозиція облігацій та 158—159, 163

Очікувана інфляція

пропозиція облігацій та 160, 163

втрати від 773—774

попит на облігації та 154, 157

внутрішня, коливання валютного курсу та… 230—231

процентна ставка та 165—167

зміщення кривої LM та 678—679

Очікувана продуктивність капіталу та національні інвестиції 664

Очікувана реальна процентна ставка 115—116

національні інвестиції та 664

національні заощадження та 663

Очікувана ціна, визначення 271—272

Очікуваний валютний курс, зміни 234—235

Очікуваний рівень цін, крива короткострокової пропозиції

зміщення та 705

Ощадні та кредитні інститути

кредитна криза 1966 р. та 423

криза 1980-х років та 427—430

регулювання 385

Ощадні установи (див. також Ощадні та кредитні інституції) 334—336, 337

регулювання 385

П

Паніка 1907 р. 391

Паритет процентної ставки 228—229

Паритет 98

Пасиви банку 349—350, 358

Пасиви 66

банків 348—350, 365—366

ФРС 471—472

Пенсійне забезпечення із визначеним розміром пенсій 331

Пенсійне забезпечення із визначеними пен­сійними внесками 330

Пенсійні фонди 329—333, 337

регулювання діяльності 441

Первинні ринки 70—72

Перебільшення 280

Перевищення за передплатою 109—110

Період вільного банківництва 382, 383

Період національного банківництва 390—391

Період обслуговування

Перший мережевий ощадний банк

Перший національний банк Бостона

Перший республіканський банк Далласу

Південна Корея, фінансова криза у 630

Підхід «вартість під ризиком» 372

Плани участі працівників в акціонерному капіталі компанії (ESOPs)

Плата за невикористання 398 Платежі, їх графіки, за борговими зобов’язаннями 97—100

Платіжна система 50—54

Податки

сукупний попит та 696

звільнення від оподаткування, різниця дохідності, пов’язана з 190—191, 192

процентні ставки та 188—191

визначення різниці між 188—190

пенсійні програми та 330—331

Податки на операції 284

Податкові та кредитні рахунки Держскарб­ниці 513—514

Податок на прибуток корпорацій, пропозиція облігацій та… 159—160, 163

Подвійний договір купівлі-продажу 548

Подвійні опціони 251

Пожиттєве страхування 326

Пожиттєві облігації 105—106

Позабалансова діяльність 369—373

Позабалансові позики 370

Позабіржові ринки 73—74, 319

Позика

банківська 94, 752—753

як банківський актив 350—351

кредит, коригування 552—553

дисконтна (див. також Дисконтні по- зики)

на євроринках 460—461

пролонгований кредит 552—553

контроль ФРС за наявністю 553

з фіксованими виплатами 99—100, 106—107

втрати 354

сезонний кредит 553

простий 97—98

списування втрат на 354

Позики

банками 350

уряду, пропозиція за облігаціями та 160—162, 163

Позики комерційних банків 94

Позики федеральних резервних банків депозитним інституціям 509, 510—513

Позичальники 65—66

відносини банку із 360—368

зведення із заощадниками 70—71, 290—292

вплив на монетарну політику 756

Позичковий капітал, процентні ставки на ринку облігацій та 148—151

Позичкові сертифікати 390

Показники

Покупці на євроринках 459 Політика поступок 784

Політика стабілізації 245

Політика «занадто великий, щоб збанкрутувати» 433—434

Політика, монетарна політика та 590

Політичний діловий цикл 536

Польща, шокова терапія Попит

сукупний (див. Сукупний попит)

на банківські позики 756—759

на валюту, валютні курси та 217

на гроші (Див. Попит на гроші)

Попит на гроші 640—658

вимірювання 653—655

модель 652—655

мотиви вибору портфеля 647—641

кількісна теорія 643

трансакційні мотиви та 640—644

Портфель (див. також Чинники вибору портфеля)

перемішування 275

рішення про вибір та залежно від статі 142—143

Посередник у своп-операціях 265

Постійний дохід 651

Поступовість 782

Поточна вартість 100—103

Поточна дохідність 108—109

Поточний обсяг виробництвa 670

Поточний рахунок 612—613, 615

Поточні завдання 578, 579, 584

Поточні рахунки з виплатою процентів та списанням по безготівкових рахунках (НАУ-рахунки) 349, 419

Похідні інструменти 244—262

банків 367, 373

форвардні операції та 245

ф’ючерси 246—251, 301

опціони 251—255, 301

свопи 265—267, 301

Поцінування валюти 213—214

Початкові витрати; фактичні витрати в пев­ному періоді, що минув

Правило Q 422—427, 425—426, 428, 458—459

Правило Тейлора 592—593 Премії

валютні 235—236

страхові 323, 324—325

за ліквідність 185, 186

опціонні 252

за ризик 138—139, 179—185, 187—188

що ґрунтуються на ризику 324—325

строкові 199—200

Премії з урахуванням ризику 324

Премії на ризик

зміни у 187—188

моделювання 138—139

Премія за анонімність 487

Премія за ризик невиконання зобов’язань 179—185

зміни у 182—185

Премія ліквідності 185

Премія на акцію 131

Премія по опціонах

Преференції, довгострокові валютні курси та 219—220

Прибутковість очікувана, пропозиція облігацій та 158—159, 163

Приватизація в Китаї 306—307

Приватне розміщення 323—324

Приплив капіталу 613

Природний рівень безробіття 575, 777—779

Проблема «безбілетників» (зайців») 295

Проблема власника-управлінця 297—299

на прикладі ФРС 536—537

«Проблеми лимонів» 293—294

Провідні індикатори 191

Прогнозування

ризикова структура процентних ставок для 191

строкова структура процентних ставок для 200—203

Програми 331—333

Продаж на відкритому ринку 475—476

Продаж позики кредитором третім особам 370—372

Продуктивність, довгострокові валютні курси та 217—218

Пролонговані позики 553

Проміжні цілі 578, 582—583

Пропозиція

сукупна (див. також Крива сукупної пропозиції)

банківських позик 756—758

валют, валютні курси та 216—217

Пропозиція грошей 39

контроль за 81—82

очікувані зміни у 721—722

зростання, прогнозування зростання 496—498

вимірювання 55—58

прогнозування, грошовий мультиплікатор та 491—498

сповільнення зростання 499—500

неочікувані зміни у 722—723

Проста крива Філіпса 795

Простий депозитний мультиплікатор 478—485

багаторазове розширення депозитів та 484—485

багаторазове скорочення депозитів та 478—484

Прості позики

графік платежів по 97

дохід на момент погашення 104—105

Процент 70

Процентна ставка (див. також Теорія вибору портфеля)

сукупний попит та 726

діловий цикл та 164—166

облікова ставка 473, 562, 565

надмірна увага ФРС процентним ставкам після 1982 р. 588—591

федеральна резервна ставка 90, 350, 565—568

іноземні, коливання валютного курсу та 233—234

попит на гроші та 646

номінальна 115—116, 117—119

реальна (див. також Реальна процентна ставка)

ризикова структура 178—191

як завдання 579—581

строкова структура 191—203

у воєнний час 168

Процентний ризик, банківське управління 364—368

Процентний своп 265—266, 367

Процес формування пропозиції грошей 470—500

виведення 491—498

надлишкові резерви, дисконтні позики та 489—491

для М2 504—505

грошова база та 471—478

простий депозитний мультиплікатор та 478—488

Проциклічна монетарна політика 585

Пряма FE 679

зміщення 680—681, 683

Пряме фінансування 70, 75

Пут-опціони 251—252

Р

Рада керуючих ФРС 529—530, 531

Радянський Союз, колишній, розпад економічної системи у 33, 46, 290

Рахунки Автоматизованої платіжної системи (ATS) 422

Рахунки на ощадних книжках 349

Рахунки платіжного балансу 612—614

Рахунок капіталу 613, 614

грошова база та 514

Раціональні сподівання 269—270

стабілізаційна політика та 727

Реальна норма віддачі 117—118

Реальна процентна ставка 115—118

внутрішня, коливання валютного курсу та 229—230, 232

очікувана 115

світова 168

Реальний валютний курс 214—215

Реальні грошові запаси 641—642

зміщення кривої LM та 681

Ревальвація 620

Реверсія щодо середньої 279

Регулювання кредиту 747

Регулювання цін, довіра до центрального банку та 787

Регулювання 79—85

банківської діяльності (див. також Регулювання банківської діяльності)

страхових компаній 328—329, 440

міжнародної банківської діяльності 461—466

взаємних фондів 321

пенсійних програм 331—332

діяльності фінансових установ 339—341

Режими валютних курсів 616—632

Резерв на випадок втрат позик 354

Резерви

банківські 472

як актив банків 351

реакція банківської системи на збільшення 480—485

реакція банків на збільшення 479—480

надлишкові 354—355, 472

вільні 585

міжнародні 604

як пасив ФРС 472

втрата позик 354

обов’язкові 351, 472

другорядні 351

Резервний акредитив 370

Резервний банк Нової Зеландії, довіра до 787

Резервні вимоги 556—561

зміни у 557—558

критика 558—560

оцінка та виконання 557—558

в інших країнах 560—561

Резервні рахунки 351

Рейтинг CAMELS 384

Рейтинг облігацій 80—81, 156, 180, 181, 315 Репо, угоди купівлі цінних паперів з наступним викупом за обумовленою ціною 90, 350

Рестриктивна умова 299—300, 326, 364

Рецесії (див. також Діловий цикл) 718—719

зусилля ФРС попередити 735

процентні ставки впродовж 1990—1991 років 164—166, 756, 758

Ризик ліквідності, відносини банків з заощадниками та 358—360

Ризик настання дефолту 179—185

зміни у 182—185

оцінка 179—180, 181

Ризик 35

рівень 133

пов’язаний з віддачею активів 131—132

базовий 251

кредитний 360—364, 401—403

співвідношення готівка—депозити та 486

невиконання зобов’язань 179—185

попит на облігації та 154—155, 157

валютний 452—453

ідіосинкратичний (несистематичний) 135—136

процентної ставки 364—368

управління з використанням опціонів 254

управління з використанням ф’ючерсів 248—251

ринковий (систематичний) 135—136

попит на гроші та 648

об’єднання 323

реінвестування 114

Ризикова структура процентних ставок 178—191

ризик невиконання зобов’язань та 179—185

прогнозування на основі 191

інформаційні витрати та 187—188

ліквідність та 185—186

оподаткування та 188—190

Ринки активів, зміщення кривої попиту, спричинене... 695, 696

Ринки деривативів 73, 244—245, 255—261

анонімність торгівлі та інформації на 258—259

користь для фінансової системи 255—261

стандартизація та ліквідність 258

Ринки капіталу 72

Ринки облігацій

азійська фінансова криза та 32, 193, 268

зміни в рівноважних процентних ставках на 151—167

визначення процентних ставок на 146—151

міжнародні, розвиток 80

Ринкова рівновага, на ринку облігацій 149—167

Ринковий ризик 135

Ринкові процентні ставки 147—173

рівновага, зміни у 151—167

міжнародні ринки капіталів та 167—173

пропозиція і попит на ринку облігацій та позичкового капіталу та 167—171

Ринок (ринки)

аукціонні 73

для облігацій (див. також Ринки облігацій)

капіталу 72—73

готівкові 73

деривативів 73

євроринки 458—461

валютні (див. також Валютний курс) 216—217

товарів 661

грошей 450

негрошових активів 661

офшорні 450

позабіржові 73

Ринок Ґенсакі 551—552

Ринок євродоларів 459

Ринок капіталу, міжнародний 35—36

Ринок негрошових активів 661

Ринок срібла 420

Рівні цін (див. також Інфляція)

коригування, рівновага та 682—683

зміни 766—773

довгострокові валютні курси та 217—218

Рівновага

сукупного попиту та сукупної пропозиції 707—711

на ринках цінних паперів 672—673

на валютних ринках 225—229

загальна 661

процентні ставки при 151—167

довгострокова 709—710

коригування рівня цін та 682—683

зміщення лінії FE та 680, 683

зміщення кривої IS та 680, 682—683

зміщення кривої LM та 681, 683

короткострокова 708—709 Рівновага ринку активів 672, 673

Рівняння обміну 642

Рікардівська пропозиція рівності 699—700

Робоча група з фінансових ринків 283

Розподіл ризиків

Розрахункова палата для міжбанківських платежів та розрахунків (CHIPs),

Розсудливий 323

С

Сальдо рахунка капіталів 613

Санва

Світова реальна процентна ставка 168

Світовий банк 618, 619 Своп дефолту 267, 372—373

Свопи сукупних прибутків 267

Сезонні кредити 553

Сек’юритизація 78, 404—405

Сеньйораж 631

Середня ефективність 278

Середньостроковий борг 70

Сигналізування про політику ФРС 555

Симетрична інформація 292

Синдикати 314

Система гнучких валютних курсів 625—626

Система електронних платежів 52, 53, 54

Система оцінки кредитоспроможності 361

Система фермерських кредитів 92, 338

Система фіксованих валютних курсів 623—625, 626—628, 632—633

Бреттон-Вудська система та 618—625

у Європі 626—628, 632—633

Позики з фіксованими виплатами

графік виплат за 99—100

дохідність на момент погашення 106—107

Сімек 656

Скандал «П’ятірки Кітінґа» 430

Скарбниця США, конфлікт між ФРС та 534—535

Смітсонівська конференція 624

Соціальне забезпечення 332

Спадкове заощадження 155

Спекулянти 248

Спекулятивна атака 621—623, 623—624

Спекулятивний мотив 649—650

Спеціалізація 45

Спеціалісти 317—318

Спеціальні права запозичення (СПЗ, СДР) 625

як актив ФРС 507—508

грошова база та 513

Списання втрат по позиках

Співвідношення валюта/депозити (C/D) 486

Спільне страхування 325—326 Спільний страховий фонд національних кредитних спілок (NCUSIF) 385—386

Сподіваний дохід, національні заощадження та 663 Сподівання

адаптивні 270

раціональні 269—270

Споживчі переваги, довгостроковий валют­ний курс та… 218—219

Сполучене Королівство (див. також Банк Англії)

банківська діяльність у 372

обмінний курс фунта та 234—235

гістерезис у 709

спекулятивні атаки та 621, 628

Спостереження за діями ФРС 546, 561—565

облікова ставка та 562, 563—567

федеральний резервний ринок та 561—562

операції на відкритому ринку та 551—552, 562, 564

резервні вимоги та 563—564, 565

Спот-операції 216

Спред між ціною продавця та покупця 113

Стабільність валютних ринків як ціль монетарної політики 576

Стабільність процентної ставки як ціль монетарної політики 576

Стандартизація 258

Статистичні розбіжності 615

Стерилізована валютна інтервенція 605—606, 608

Стійка ефективність 278

Стратегії інвестування, гіпотези ефективного ринку та 274—277

Страхові компанії 323—329, 337

регулювання діяльності 329, 439—441

Страхування депозитів 350, 389—390, 391—393, 433—434 Строк погашення 70

дохідність на момент 104—107

Строк 72

Строкова премія 199

Строкова структура процентних ставок 191—203

гіпотеза сподівань 195—199, 200

прогнозування з використанням 201—203

теорія домінантного середовища 199—201, 203

теорія сегментних ринків 194—195

Строкове страхування життя 326—327

Строкові депозити 350 Структурне безробіття 575, 777

Студентська позичкова асоціація (SLMA) 266, 338—339 Сукупна пропозиція 698—699

рівновага 707—711 Сукупний попит 662, 693—694

зміни, коливання рівня цін та 768—770

рівновага 707—711

виробництво в довгостроковому періоді та 709

криза впродовж 1964—1969 рр.

зниження податків та 696

Супер-НАУ рахунки 349

Схильні до ризику заощадники 131

Т

Таїланд, фінансова криза у 630

Тарифи 220

Теорія вибору портфеля 126—141

чинники вибору портфеля 127—134

диверсифікація та 134—137

Теорія грошей 39

Теорія домінантного середовища 199—201, 202

Теорія неправильних уявлень 669—670

Теорія паритету купівельної спроможності 220—221

Теорія переваги ліквідності 648—651

Теорія реального ділового циклу 707—708

стабілізаційної політики 726—727

Теорія сегментних ринків 193—195

Теорія сподівань, строкової структури процентних ставок

Теорія цінового арбітражу (APT) 138

Тіньова економіка 487—488

Товарний ринок 661

зміщення кривої попиту, причиною якого є 697—698

Товарні гроші 50

Токійська фондова біржа 74

Торговельне банківництво 315

Торговельний баланс 612—613

Торговельні бар’єри, довгострокові валютні курси та 220

Торговельні операції з використанням інформації для службового користування 80—81

Трансакційні витрати 291—292

депозитні інституції та 334

хеджування та 250—251

зменшення міжнародними банками 453—455

Трансакційні мотиви 640—647, 649—650

реальні грошові запаси та 641—642

швидкість та 642—647

Т-рахунки 353

У

Угоди викупу ФРС 548

Умова паритету номінальної процентної ставки 228—229

Умова паритету реальної процентної ставки 228, 229—230

Уникнення посередників (дезінтермедіація) 423

Універсальна банківська діяльність 401

Уповноважені (делеговані) монітори 304

Управління активами, що здійснюється банком 358—360 Управління достатністю основного капіталу 356—357 Управління контролера грошового обігу (ОСС) 83, 384, 402, 433

Управління нагляду за ощадними установами (OTS) 83, 386, 420, 437

Управління пасивами, банків 358—360

Управління фермерського житлового будів­ництва (FmHA) 319

Управитель 298

Уряд

втручання в банківську сферу 389—406

регулювання (див. Регулювання)

Урядове бюджетне обмеження 46, 515—517, 519—520

Урядовий розподіл 92

Урядові фінансові інститути 338—339

Ф

Ф’ючерси 246—251, 367—368

індексний арбітраж та 255

Ф’ючерсні контракти 246, 260—261

Ф’ючерсні ціни 246—248

Федеральна корпорація житлового іпотечного кредитування 385

Федеральна корпорація зі страхування рахунків у позичково-ощадних асоціаціях (FSLIC) 385, 390, 460

Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) 82—83, 360, 389—390, 391—393, 394, 433, 434, 435—436, 437—438

Федеральна морська кредитна спілка 386

Федеральна національна іпотечна асоціація 94, 204—205, 338, 342—343

Федеральна резервна система (див. також Спостереження за діями ФРС)

активи 472—473

баланс 506—510

банки 527—528

бар’єри між банками та компаніями, що працюють з цінними паперами та 402

Рада керуючих 529—530

голова 530, 535

конфлікт зі скарбницею 534—535

створення 383, 389, 391

довіра до (див. також Довіра до центральних банків)

мотивуючі фактори 535—537

Комітет з операцій на відкритому ринку 530

діяльність під час Великої депресії 418—419

незалежність 533, 537—540

як кредитор останньої інстанції 390—391, 417—421, 554—555

пасиви 472

банки-учасники 529

грошова база (див. також Грошова база)

пропозиція грошей та 83

влада та повноваження 531—532

досягнення за останні роки 419—421

наглядова роль 437

Федеральна резервна ставка 350, 565—567

Федеральне страхування депозитів 350, 389—390, 391—396, 433—434

криза 1980-х років та 427—439

Федеральне управління житлового будівництва 339

Федеральний банк середньострокового кредиту 338

Федеральний земельний банк 338

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) 526, 527, 528, 530—532,587

Федеральний резервний ринок 350, 561—562

Федеральні банки з кредитування житлового будівництва 385

Федеральні резервні банки 527—529

Федеральні резерви 90

Фіксування ціни на рівні ринкової 248

Філії іноземних банків 451—452

Філії, іноземні, банків США 450

Філіппіни, фінансова криза у 631

Фінансова інтеграція 78

Фінансова криза у Росії 32, 439

Фінансова паніка 746—747

Фінансова система 34, 64—84

конкуренція та зміни в 76—79

фінансові посередники у 74—76

фінансові ринки у 41—45

Японії 85—86

основні послуги, що надаються 67—70

призначення 65—68

регулювання 79—84

стабільність 52—53

Фінансове виснаження 755—756

Фінансове посередництво 74, 76

Фінансове регулювання 79—84

Фінансовий аналіз, гіпотеза ефективних ринків та 275—277

Фінансові інститути (посередники) 33, 37—38, 67

зміни в діяльності 36

депозитні інституції 333—337

функції 74, 76—77

державні 337—339

інформаційні витрати та 301—303

інформаційні проблеми кредитування та 323—329, 743—744

страхові компанії 323—328, 439—442

інвестиційні інститути 319—322

пенсійні фонди 329—333, 337, 441

подолання регулятивних перешкод, що розділяють 339—341

інституції ринку цінних паперів 314—319

Фінансові інструменти 34, 88—94

Фінансові компанії 322, 337

Фінансові нововведення 77, 78, 369

Фінансові послуги 35

Фінансові ринки 33, 35—36, 66, 70—74

глобалізація 78—79

первинні 70—71

вторинні 71—74

Фінансові ф’ючерси 73

Фінансування боргу, моральний ризик та 299—300

Фінансування пенсійного забезпечення

Фінансування шляхом випуску нових акцій, моральний ризик при 296—299

Фірми корпоративної реструктуризації 303—304

Фіскальна політика

зрушення на початку 1980-х років 731—733

зрушення на початку 1990-х років 733—734

Фонд страхування ощадних асоціацій (SAIF) 385, 431

Фондова біржа 317

Фондові ринки

несприятливий вибір та 297

китайський 306

міжнародний, зростання 80

Форвардні операції 216, 244—245

Франшизи 325

Фрикційне безробіття 575 Функція грошей як засобу обліку 47

Функція попиту на гроші 643, 653, 654

Х

Хеджувальні фонди 335—336

Хеджування 248—251

Ц

Центральний банк (банки) 237, 312, 525—532 (див. також Європейський централь­ний банк (ЄЦБ), Федеральна резервна система (ФРС))

справжні паперові гроші та 51, 52

незалежність 537—540, 542—543

інтервенції 464

Цілі монетарної політики 574—576

Ціна

облігацій 107—114, 116

виконання опціону (власником) 304—305

очікувана, визначальна 271—272

ф’ючерсів 246—248

опціонів 252, 254

цінові аномалії та 278, 279

криза сукупного попиту та 726

негнучка 697—703

купівлі чи продажу цінних паперів за опціоном 251 Ціна виконання опціону 251—252

Ціна використання опціону (STRIPS) 99

Ціна спот 245—247

Ціни на облігації

інфляція та 116

доходи на … та 107—114

Цінні папери (див. також Особливі види цінних паперів як активів) 506

грошова база та 510—511

Цінні папери Державної скарбниці 92

Цінні папери Держскарбниці, захищені від інфляції (TIPS) 118, 120—121

Цінова стабільність як ціль монетарної політики 574

Ч

Чек(и) 52

електронні 53

Чекові вклади (депозити) 349

вибір валюти по 486—488

Чинники вибору портфеля 126—134

витрати на отримання інформації 132, 134

очікувана віддача на активи 129—130

ліквідність активів 132

ризик, пов’язаний із віддачею на активи 131

багатство (майно) 127—129

Чинники платіжної системи 645—646

Ш

Швидкість обігу грошової одиниці 642—647

Шкідливий вплив 387—388

Шоки пропозиції

коливання рівня цін та 770

зміщення кривої короткострокової пропозиції та 704—705

свопи 265—267, 367

валюта 453

дефолт 372—373

Щ

Щоквартальний звіт на вимогу державних органів 384—385

Японія

банківництво у 372, 407—408, 449—450, 452, 464

центральний банк (див. також Банк Японії)

кредитна криза у 762—763

фінансова криза у 37, 268, 282, 439, 442—443, 712—713

фінансова система 84—85

післявоєнне економічне зростання 407

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Алфавітний покажчик:

 1. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 16. Рентгенофазовый анализ